Tuesday 10 February 2015

Proračun sprejet, Goriška.si župana pozvala naj predstavi celovito usmeritev občinske politike z dolgoročnimi cilji (6. 2. 2015)

Po tehtnem razmisleku je Goriška.si v drugem branju zavrnila županov predlog proračuna. Proračun, kot je bil sprejet, ne odraža programskih prioritet, ki jih je v volilni kampanji Goriška.si ponudila občankam in občanom. Tako na primer proračun ne vsebuje postavk za reševanje stanovanjske problematike mladih, ne predvideva dolgoročnih rešitev pri ravnanju z odpadki, ne izkazuje odločne politike na področju razvoja (športnega) turizma, ne predvideva investicij v sistem ogrevanja, ne predvideva sredstev za celovito energetsko politiko mestne občine, ne vsebuje postavke za celovito rešitev plazenja vasi Gradišče, zlasti pa ne odraža celovite in strateške usmeritve občinske politike, ki bi Goriški povrnila dostojanstvo, razvoj in delovna mesta.

Goriška.si je županu takoj po izvolitvi čestitala in ga pozvala k predstavitvi celostnega programa vodenja občine. Obenem smo mu predstavili strateške usmeritve, ki bi jih takšen program moral vsebovati. Županu smo ponudili tudi pomoč aktivistov Goriške.si z različnih strokovnih področji. Žal do danes župan še ni predstavil celovite vsebinske in terminske strategije za svoj mandat. Goriška.si ne bo pristala na metodo amandmajev, barantanja za drobnarije oz. kozmetičnega popravljanja proračuna, ki je v svoji osnovi slabo domišljen in brez dolgoročne usmeritve. Naše gibanje je nastalo zato, da spremenimo način dela v občini, da se zazremo v prihodnost, da si jasno zastavimo cilje in da v skladu s tem razporejamo proračunski denar. Ko je tega malo, je strateško razporejanje še toliko bolj pomembno.


Občanke in občani so na čelo občine postavili Mateja Arčona, zato je on prvi na potezi, da predstavi vizijo in strategijo vodenja občine. Goriška.si je pripravljena pri tem tvorno sodelovati.