Thursday 22 December 2016

Začela se je že četrta sezona predavanj 5 za vzgojo (17. 11. 2016)

Danes se je začela že četrta sezona predavanj 5 za vzgojo, ki so namenjena vsem, ki vzgajajo. V petih mesecih se bo zvrstilo pet priznanih predavateljev, ki bodo v razmislek ponudili pet različnih tematik, povezanih z vzgojnimi izzivi. Projekt je nastal na pobudo in ob podpori vodje gibanja Goriška.si Luke Manojlovića in skupine prostovoljcev, ki so izkupiček prejšnje sezone donirali dobrodelnim organizacijam Probono ambulanti v Novi Gorici in Humanitarnemu društvu KID. Morebitna sredstva, ki bi na računu ostala po pokritju stroškov tekoče sezone, bodo tudi letos namenili v dobrodelne namene.

Letošnjo sezono petih predavanj je odprla pronicljiva dr. Vesna Vuk Godina s tematiko, ki jo je v svojem značilnem slogu izzivalno naslovila Kaj je narobe z otroku prijazno vzgojo. Prednovoletni čas bo s Kvadratnim svetom začinil Dejan Sotirov in z edukativnim stand up-om odstrl drugačen pogled na svet. V začetku leta 2017 sledi novost v programu cikla - delavnica Da branje ne bi bolelo, ki jo pripravlja dr. Barbara Pregelj s Filozofske fakultete. Februarja bosta zakonca in starša štirih otrok dr. Albert in Leonida Mrgole dokazala, da so najstniki res izštekani, a da so tudi starši, ki štekajo. Sezona bo zaokrožena z markantnim dr. Željkom Ćurićem in predavanjem Vodenje konfliktnih situacij, ki ga med drugim deli tudi s pripadniki specialnih enot.

Predavanj pod okriljem neprofitnega projekta 5 za vzgojo se je v preteklih sezonah udeležilo preko 1500 staršev, starih staršev, vzgojiteljev, učiteljev, bodočih staršev, trenerjev, skrbnikov in zdravstvenih delavcev. Na pobudo udeležencev bodo predavanja tudi letos izmenjaje potekala v Gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica in v Hiši mladih v Ajdovščini, za izvedbo pa se zanimajo tudi v Posočju.

Več o dogodku najdete tukaj.

Friday 16 December 2016

Komu gre v nos alternativa? (6. 11. 2016)

V javnosti se je razvnela polemika o domnevnem dodatnem financiranju Mestnega sveta, ki je posledica sprejetja novega Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v MONG. Kljub senzacionalnim naslovnicam v medijih pozoren bralec oz. poslušalec razume, da ne gre za kakršenkoli oseben dohodek svetnikov, temveč za spodbujanje proaktivnosti in kritičnosti voljenih predstavnikov občank in občanov. Toda tu se zgodba še ne konča.

Poskus diskreditacije Goriške.si v medijih razkriva veliko več. Jasno je namreč, da pri nasprotnikih ne gre za željo po varčevanju, temveč za strah pred drugačnim pristopom k lokalni politiki. Trenutna oblast in etablirane politične stranke si želijo ohranjati pasivne svetnike in otopeli Mestni svet, saj jim to omogoča ohranjanje starih privilegijev, ob tem pa jih seveda moti, da se v Novi Gorici krepi alternativa, ki prekinja stare vzorce in dreza v nedotakljive domene stare goriške politične kaste. Izrabili so priložnost za cenen populizem z namenom diskreditacije gibanja, ki si dovoli stvari povedati naglas. 

Pri Goriški.si se zavzemamo za aktivno sodelovanje z občani in občankami ter za sledenje njihovim aktualnim interesom. S svojim delom dokazujemo, da je poslanstvo mestnega svetnika lahko več kot zgolj nastopanje na seji Mestnega sveta. Ni dovolj, da se z občankami in občani njihovi predstavniki srečujemo samo na krajevnih zabavah, otvoritvah in pred volitvami, kakor je ustaljena praksa sedanje lokalne oblasti. Ljudi in organizacije je potrebno aktivno vključevati v oblikovanje lokalne politike in s tem dosegati soglasje o kratkoročnih projektih in dolgoročnem razvoju Goriške. Gre za trnovo pot, ki pa na dolgi rok prinaša kvalitetnejše vodenje Mestne občine.

K večji vključenosti ljudi prispevajo npr. javne razprave, posveti s stroko, terenske poizvedbe, razne oblike osveščanja.... Izvedba takšnih aktivnosti s seboj nosi stroške. S povprečno plačo, družino in krediti je težko dolgo podpirati aktivnosti, ki ti ne prinašajo dohodka. Kar so svetniki izglasovali, je le to, da bo MONG plačevala izstavljene račune za aktivnosti, ki so jasno omejene in definirane s pravilnikom. Takšen način podpore dela mestnih svetnikov imajo v veljavi tudi številne druge občine (Ljubljana, Kranj, Maribor, Novo mesto, Domžale, Ptuj, Postojna, Sežana, Kobarid ...). Nikakor torej ne gre za nakazila svetnikom, kot se morda zdi iz zavajajočih naslovov. Gre predvsem za podporo alternativnim pristopom. Županovi podaniki namreč lahko za svoje delovanje pridobijo pomoč občinskih služb, politične stranke pridobivajo vsak mesec sredstva iz občinskega proračuna, medtem ko so liste in gibanja, kot je Goriška.si, popolnoma brez financiranja.
Gibanje Goriška.si sporoča, da bo neglede na poskuse diskreditacije še naprej delala z občani in občankami, krajevnimi skupnostmi, društvi, podjetji, univerzo, šolami in drugimi ustanovami in tako utrjevala alternativno pot. Naše dozdajšnje delo je razvidno na naši spletni strani.

Pritiskom in diskreditacijam navkljub bomo ostali kritični in še naprej odpirali vprašanja, ki so doslej veljala za nedotakljiva – vključno s spornimi kadrovanji v občinske ustanove. Etablirane politične stranke in županovo listo pa ob tej priložnosti pozivamo, naj se nam pridružijo. Naredimo konec starim praksam, saj Goriška regija zmore več, kot ji omogoča dozdajšnji način dela Mestne občine.

Sunday 11 December 2016

Županovi podporniki in SD so padli na izpitu »mesta mladih« (20. 10. 2016)

Današnje glasovanje v Mestnem svetu nakazuje, zakaj med drugim mladi izobraženci bežijo iz Nove Gorice.

Zadnji primer spornega kadrovanja, ki odganja mlade in perspektivne kadre z Goriške, se je zgodil v boju za imenovanje novega direktorja Goriškega muzeja. Glasovanje v mestnem svetu nakazuje na globoko zakoreninjeno prakso imenovanj na vodilna mesta po ključu insajderstva in poznanstev, kar perspektivnim mladim preprečuje dostop do vodilnih delovnih mest v javnih ustanovah.

V boj za direktorsko mesto se je med drugimi podala vrsta mladih, ambicioznih in kompetentnih posameznikov, ki bi lahko odprli novo poglavje v razvoju Goriškega muzeja. Goriška.si je v skladu s svojimi programskimi usmeritvami v imenovanje predlagala štiri mlade kandidate, med katerimi je kadrovska komisija kljub drugačnemu mnenju članice Goriške.si Ane Jug eno kandidatko izključila zaradi pomanjkanja vodstvenih izkušenj (kje naj jih mladi kandidati pridobijo, če pa so vedno znova zavrnjeni ravno zaradi pomanjkanja le-teh?). Namesto nje je skupaj s preostalimi tremi mladimi kandidati v presojo organom muzeja poslala občinskega uradnika Vladimirja Peruničiča. Slednji trenutno opravlja naloge vršilca dolžnosti direktorja muzeja. Organi muzeja so kljub nasprotovanju ene od članic komisiji podali mnenje, da je za direktorja muzeja primeren samo g. Peruničič. Pri tem razprave o ostalih kandidatih skoraj ni bilo. Kadrovska komisija je kljubovala takšnemu scenariju in izbrala enega od treh mladih kandidatov – Luko Lisjak Gabrijelčiča. Žal se je veter obrnil v mestnem svetu. Na svetnike se je vršil pritisk s strani sindikata in zaposlenih, ki naj bi favorizirali g. Peruničiča, ne da bi sploh poznali ostale kandidate. Županovi podporniki skupaj z SD so naposled preglasovali odločitev kadrovske komisije in Lisjak Gabrijelčiča zavrnili.

Scenarij dolgega VD-jevstva in drugi koraki, s katerimi se je v procesu imenovanja direktorja Goriškega muzeja s strani nekaterih odločevalcev favoriziralo g. Peruničiča, predstavljajo zgolj še en primer imenovanj na vodilne funkcije, kjer tisti, ki nimajo ustreznih poznanstev oz. niso iz “notranjih krogov”, nimajo enakih možnosti za izbor. Najbrž bi tudi kateri drugi kandidat prepričal zaposlene, če bi lahko leto dni izkazoval svoje sposobnosti na mestu VD-ja direktorja muzeja. Očitne kršitve in netransparentnosti v postopku je zaznala in v odstopnem pismu zapisala tudi ena od članic Sveta zavoda Goriški muzej, ki je hkrati tudi direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

Pri Goriški.si opažamo vedno iste vzorce, ki mladim onemogočajo uspešno kandidiranje na tovrstne razpise. Ustrezanje pogojem namreč pogosto ni dovolj, saj ustaljeno elitno kolesje pogosto mladim in ambicioznim posameznikom, polnim elana in naprednih idej, preprečuje enakovreden boj za zasedbo delovnega mesta. K temu lahko pripišemo še nemogoče pogoje kadrovanja, ki od kandidatov zahtevajo dolgoletne delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih.

Pri kandidaturi g. Peruničiča pa izstopa še zahteva za zamrznitev statusa zaposlenega na MONG za čas trajanja mandata direktorja muzeja, v kolikor bi bil tja imenovan. V času, ko se mladi s težavo prebijajo do kratkotrajnih delovnih pogodb, zveni takšna poteza prevzetno posmehljivo, saj bi si s tem Peruničič zadržal kar dve delovni mesti. Poleg tega pa to nakazuje na dvom v Peruničičevo motiviranost na delovnem mestu direktorja, saj se mu ne bi bilo treba bati za izgubo službe.

Politiki se radi hvalijo, da je posebno pozornost potrebno posvetiti mladim ter ustreznim pogojem za njihovo delo in bivanje v lokalnem okolju. Županova večina je tokrat padla na izpitu o tem, kaj potrebujejo mladi na Goriškem. Omogočiti jim je potrebno enakopraven dostop do pomembnih delovnih mest, začeti pa je potrebno tam, kjer ima politika neposredne vzvode – torej tudi v javnih ustanovah. Beg možganov je namreč pot v pogubo. Mestna občina ter njeni javni zavodi bi lahko na tem področju ponujali zgled, kako ga preprečevati. Žal je obratno.

Monday 5 December 2016

Goriška.si prek poletja strnila vrste in se zazrla v prihodnost (25. 9. 2016)

Čeprav bi ob manjši frekvenci objav na spletni in facebook strani ter skromni medijski pojavnosti lahko sklepali, da se je gibanje Goriška.si prepustilo poletni ležernosti, to še zdaleč ne drži. V juniju in septembru smo namreč organizirali dva delovna vikenda, med katerima smo se posvetili pregledu dosedanjega dela ter se na podlagi analize zazrli v prihodnost, prisostvovali pa smo tudi nekaterim drugim dogodkom v naši občini.

​Prvi delovni vikend je potekal med 10. in 12. junijem, ko smo se aktivisti Goriške.si srečali na Lokvah – lokaciji, ki jo prepoznavamo kot velik potencial za razvoj športnega turizma. Delovni vikend je bil namenjen predvsem pregledu uresničevanja programskih vsebin in posodobitvi začrtanih smernic delovanja na prednostnih področjih. Da bi različne problematike obravnavali kar se da informirano, smo k posameznim sklopom povabili predstavnike relevantnih zavodov in organizacij. Tako smo z direktorjem Stanovanjskega sklada preučili smeri reševanja pomanjkanja stanovanj za mlade, z vodjo dobrodelne organizacije KID pregledali problematiko socialnega roba, s predstavnikom KENOG pa iskali rešitve za pocenitev ogrevanja. Posebej velja izpostaviti, da nas je z obiskom počastil župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Njegova prisotnost je bila na delovnem vikendu še posebej dragocena, saj nam je skupaj s sodelavci iz prve roke predstavil izkušnje uresničevanja participativnega proračuna v praksi. V ajdovski občini so namreč pred kratkim izvedli prvo tovrstno neposredno odločanje občank in občanov o prednostnih projektih v svojih krajih. Župan MONG Matej Arčon se vabilu ni odzval.

V sklopu delovnega vikenda smo sobotno popoldne izkoristili tudi za druženje ter se odzvali vabilu Turističnega društva KUK Grgarske Ravne – Bate ter se udeležili njihovih športnih iger. Spretnostna vožnja karjole, smučanje na travi, skakanje v vrečah in vlečenje vrvi so bile discipline, ki so tekmovalce dodobra namučile ter hkrati poskrbele, da smo se v družbi drugih ekip, ki so prihajale pretežno iz Trnovsko-Banjške planote, resnično zabavali.

Med 9. in 11. septembrom smo se ponovno zbrali ter si postavili ogledalo – tokrat z večjim poudarkom na družbeno-političnih aspektih delovanja gibanja. Naredili smo temeljito SWOT analizo družbenega in ekonomskega stanja na Goriškem, ter ugotovili položaj gibanja Goriška.si v spektru lokalnih političnih akterjev. Potrdili smo našo temeljno noto – smo mlado in prodorno gibanje z novimi idejami in ambicioznimi cilji za prihodnost Goriške. Predstavljamo alternativo dolgoletnemu načinu vodenja Mestne občine. Naša vizija Nove Gorice je UNIVERZITETNO MESTO svetovnega slovesa. Enovit kampus, medkulturni obmejni prostor ter umeščanja kakovostne kulturne produkcije s poudarkom na domačih ustvarjalcih pomeni večjo privlačnost za študente s celega sveta, kar pa v zameno pomeni naraščanje ustvarjalnega duha in nove razvojne priložnosti. Svoj program bomo še naprej umerjali v izkoristek izjemnega raziskovalnega potenciala UNG ter bogatega izročila drugih izobraževalnih, raziskovalnih in inovacijskih ustanov za usmerjeno razvijanje gospodarstva in drugih storitev. Naša prihodnost je v znanosti, inovacijah in idejah. Nova delovna mesta vidimo tudi v specializaciji razvoja turizma, in sicer v razvoju športnega turizma, saj je to največja primerjalna prednost regije na področju turizma. Z vsem naštetim želimo zlasti mlade spodbuditi, da ostanejo v domačem okolju in si brez zadržkov doma ustvarijo svojo prihodnost.

Aktivni smo bili tudi na drugih dogodkih širom občine. Mestni svetnik Simon Rosič, ki je sicer tudi vodja skupine za šport in športni turizem pri Goriški.si, ostaja zvest svoji predvolilni obljubi o sistematičnem spodbujanju pripadnosti do lokalnih športnih znamk. Na prvi šolski dan je tako kot sovoditelj sodeloval na prireditvi ˝ND Gorica se predstavi", ki se je odvijala na polnem modro-belo obarvanem Bevkovem trgu v Novi Gorici. Naši aktivisti pa so sodelovali tudi na Robinovi zabavi, kjer so kot prostovoljci pomagali Glasbenemu društvu NOVA in Domu upokojencev Nova Gorica pri okupaciji Nove Gorice z glasbo ter skupaj s tistimi, ki so ˝nekoč bili mladi˝, prisluhnili zanimivim glasbenim zasedbam na različnih lokacijah v mestu.

V Goriški.si torej še vedno oz. vedno bolj verjamemo v svoj slogan: ˝Da se, če se hoče˝. Skupaj bo laže, zato vse občane, ki verjamete v prodornejšo občino, vabimo, da se nam aktivno pridružite.

Monday 28 November 2016

Predstavljen osnutek programskega dokumenta za razvoj terciarnega izobraževanja na Goriškem (17. 9. 2016)

​Mestni svet in župan so se zbližali pri ključni priložnosti za razvoj Goriške: Nova Gorica naj postane univerzitetno mesto svetovnega slovesa. Univerza k temu prispeva z odličnimi raziskovalnimi rezultati, občina pa naj poskrbi za teren za kampus, podporne storitve študentom, skupne projekte z lokalnim gospodarstvom in vključevanje bogate izobraževalne in inovacijske dejavnosti na srednji in višješolski ravni.

Včeraj, 16. 9. 2016, je MONG predstavila osnutek programskega dokumenta za razvoj terciarnega izobraževanja na Goriškem. V njem so nanizane jasne smernice za osredotočeno vlaganje sredstev občine na področju terciarnega izobraževanja, inovacij in raziskovanja. Poleg podpore razvoju Univerze v Novi Gorici in univerzitetnega kampusa, osnutek predvideva intenzivnejše vključevanje podjetij in drugih organizacij v izobraževalne projekte ter osrednejšo vlogo izjemno prodornega Primorskega tehnološkega parka. Nova Gorica se mora razvijati v univerzitetno mesto ter staviti na bogato izročilo na področju tehnike, zdravstva in naravoslovja, ki se začne že na srednješolski ravni in nadaljuje vse do vrhunskega univerzitetnega raziskovanja.

S sprejetim programskim dokumentom bo občina dobila podlago za ciljno usmerjanje sredstev, koordinirano javljanje na razpise in upravičila dodatna proračunska sredstva za vzpostavljanje storitev, ki bodo spodbudile domače in tuje študente k izbiri Nove Gorice za mesto študija.

Programski dokument je pripravila šestčlanska komisija. Sestavljali so jo predstavniki vseh večjih svetniških skupin in član Upravnega odbora UNG, kar odraža visoko stopnjo političnega soglasja za prihodnost Nove Gorice kot univerzitetnega mesta in raziskovalno-inovacijske dejavnosti kot temeljne razvojne usmeritve. V imenu Goriške.si je v komisiji sodeloval dr. Klemen Miklavič, ki že od izvolitve svoj svetniški mandat posveča uresničevanju ideje o Novi Gorici – univerzitetnem mestu s sodobnim in enovitim kampusom.

Javnost lahko do konca septembra prispeva svoje videnje in sodeluje pri oblikovanju končnega dokumenta. Programski dokument z dvema prilogama je dosegljiv na:

Friday 18 November 2016

Župan Arčon se obotavlja, medtem pa ga prehitevajo sosednje občine (16. 5. 2016)

Uvedba participativnega proračuna je ena programskih prioritet gibanja Goriška.si. Na to temo je Goriška.si v preteklosti izvedla številna posvetovanja in javno razpravo, naši aktivisti pa sodelujejo z aktivisti v občinah, kjer že poskusno uvajajo ta sistem. Pri Goriški.si verjamemo, da je soudeležba ljudi pri snovanju in izvajanju občinske proračunske politike nujen pogoj za povrnitev skupnostne zavesti kakor tudi za zmanjševanje korupcijskih tveganj.

V skladu s svojo programsko politiko je Goriška.si na Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podala pobudo za sprožitev postopkov za uvedbo participativnega proračuna, Mestni svet pa je 17. 12. 2015 izglasoval sklep, ki županu nalaga sestavo delovne skupine za “pripravo uvedbe ene od oblik participativnega proračuna v MONG”. Delovna skupina naj bi bila zadolžena predvsem za “pripravo in utemeljitev načrta za poskusno uvedbo participativnega proračuna v izbrani krajevni skupnosti ter podporo pri njeni izvedbi”.

Goriška.si ob naštetih dejstvih poziva župana, naj spoštuje odločitev Mestnega sveta in takoj pristopi k uvedbi participativnega proračuna. Župan se namreč že pol leta izogiba sprožitvi postopka za pripravo in uvedbo participativnega proračuna, ki bi omogočal občankam in občanom neposredno odločanje o porabi dela proračunskih sredstev. Zaradi tega v Goriški.si ocenjujemo, da gre pri županovem zavlačevanju za taktiziranje in izogibanje resnemu pristopu k uvedbi participativnega proračuna ter menimo, da župan s svojim ravnanjem dokazuje, da mu ni do uvedbe večje preglednosti in soodločanja ljudi pri porabi proračunskih sredstev.

Mestni svetniki Goriške.si so ves čas od sprejetja sklepa pozivali župana k sestavi delovne skupine, na kar so dobivali odgovore, češ da bodo svetniške skupine kmalu pozvane k predlogu kandidatov za delovno skupino. Nazadnje si je župan premislil in odgovoril, da bo to storila kar uprava. Župan torej skuša zaobiti sklep Mestnega sveta z izgovorom, da bo le-ta uresničen za zaprtimi vrati občinskih uradov.

Goriška.si meni, da je udeležba Mestnega sveta pri sestavi in delovanju delovne skupine nujna za uresničitev sklepa ter da bi izključitev Mestnega sveta pri uresničevanju pobude o neposrednem odločanju občank in občanov o proračunu ogrozila kakovost priprave in izvedbe tega sistema, saj imajo v primerjavi z občinskim uradništvom mestni svetniki mnogo več izkušenj s terena tako v mestu kot na podeželju. Prav podeželje bi bilo z izključitvijo številnih podeželskih svetnikov najbolj zapostavljeno, izključevanje Mestnega sveta iz sooblikovanja politike pa pomeni tudi izključevanje občank in občanov, saj so mestni svetniki in svetnice njihovi voljeni predstavniki. Odrivanje ljudi od odločanja pa je v nasprotju z duhom in načeli participativnega proračuna.

Medtem, ko županov kabinet zavlačuje s pripravo participativnega proračuna, pa goriško občino prehitevajo občine v soseščini. V gibanju Goriška.si z velikim odobravanjem pozdravljamo zlasti aktivnosti ajdovske občinske uprave in župana v smeri demokratizacije javnih financ in začetka izvajanja participativnega proračuna, g. Arčona pa pozivamo, naj si ajdovskega župana vzame za zgled odločnosti in dolgoročne naravnanosti vodenja občine.

Thursday 17 November 2016

Kmetijstvo širše goriške regije tone skupaj s privatiziranim AGROIND-om (6. 5. 2016)

Na pol potopljena vipavska zadruga AGROIND, ki daje kruh večini vinogradnikov v Vipavski dolini in na Goriškem, je še en opomnik usodnih posledic neenotnosti in nestrateškega delovanja občinskih vodstev v naši regiji. Hkrati je tudi opomnik, kako privatizacija in razprodaja tujcem nista prava pot v upravljanju s skupnim dobrim, zadrugami in podjetji v občinskem (so)lastništvu. Goriška.si je že na aprilski seji mestnega sveta postavila županu in občinski upravi svetniško vprašanje o tem, kaj so storili in če sploh poznajo problematiko, ki prizadeva tudi kmetovalce v Mestni občini. Podan je bil tudi predlog županu, da problem sproži na skupnem zasedanju vseh županov.

​Prav tako je bilo predlagano, da se župani dogovorijo in glede na pristojnosti občin zahtevajo, da občine aktivno sledijo prodaji tradicionalnih, vitalnih gospodarskih subjektov in objektov občinskih in regionalnih območij preko DUTB. Goriška.si je stopila v stik tudi s kolegi svetniki v drugih občinah z namenom simultane politične akcije. Tako je bil enak tekst svetniške pobude poslan kolegom občinskih svetov Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Vipava in Renče-Vogrsko. Tokrat je goriški župan glas Goriške.si upošteval in zavihal rokave. Upamo, da bo tako tudi v primeru drugih pobud, predlogov in programskih smernic, ki jih Goriška.si oblikuje skupaj z občankami in občani, društvi, organizacijami, gibanji in drugimi akterji.

Več o zgodbi Agroinda si lahko preberete v Primorskih novicah.

Sunday 6 November 2016

Župani štirih obmejnih občin za skupno mizo razpravljali o organizaciji velikega čezmejnega maratona (26. 4. 2016)

V četrtek, dne 14. 4. 2016, je bil na sedežu MONG na pobudo svetniške skupine Goriška.si sestanek na temo organizacije velikega čezmejnega maratona, ki so se ga udeležili župani štirih obmejnih občin – Matej Arčon (Nova Gorica), Ettore Romoli (Gorica), Mavricij Humar (Miren-Kostanjevica) in Milan Turk (Šempeter-Vrtojba). Srečanju so prisostvovali tudi vodja Skupine za šport in športni turizem ter mestni svetnik Simon Rosič – Rosko, predstavniki društev ŠD Filipides, ŠD Mark, AK Nova Gorica in italijanske organizacije Marciatori ter direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica Uroš Jug in predstavnika Športne zveze Nova Gorica Miran Müllner ter Meta Mačus.

Na srečanju je bila predstavljena ideja o velikem čezmejnem maratonu, ki je v zadnjem letu dozorela med različnimi akterji v naši regiji z namenom, da bi zainteresirani deležniki skupaj pristopili k organizaciji večje športne prireditve v kontekstu razvoja športnega turizma na Goriškem. Vsi štirje župani so zelo pozitivno sprejeli pobudo in že pred prvimi konkretnimi koraki izrekli načelno politično podporo, ob tem pa so si bili enotni, da je smiselno začeti takšno zgodbo le v primeru, da bi tovrstna prireditev segala stopnico višje od podobnih tekaških prireditev v širši okolici ter prerasla v dogodek, ki bi postal turistični proizvod v pravem pomenu besede in posledično zanimiv za širšo javnost. S takšnimi izhodišči so se seveda strinjali tudi ostali prisotni.

Ob koncu srečanja je prišlo do dogovora, da bo v začetni fazi strokovni del na slovenski strani koordinirala priznana tekačica Aleksandra Fortin, na italijanski pa avtoriteta na področju organizacije tekaških prireditev Andrea Feleppa. Pod njunim vodstvom se bodo določile trase prog, datum ter okviren program prireditve (tekaški in spremljevalni del) ter pripravil poslovni načrt, na podlagi katerega se bodo sprejemale nadaljnje odločitve, o katerih vas bo Goriška.si sproti obveščala.

Thursday 20 October 2016

Ideja o Goriški kot destinaciji za športni turizem vse bolj prehaja v prakso (15. 4. 2016)

Pred dvema tednoma je Goriška.si na Lokvah organizirala okroglo mizo na temo razvoja športnih in turističnih potencialov Trnovsko- Banjške planote ter Lokvi kot osrednjega turističnega kraja na Planoti. Odziv je bil zelo pozitiven, zbrani krajani, predstavniki javnih ustanov in turistični akterji na Goriškem so v konstruktivnem vzdušju predstavili svoje poglede in ideje na področju športa in športnega turizma. Eno izmed njih je Goriška.si pretvorila v svetniško pobudo in jo podala na zadnji seji mestnega sveta.

Gre za idejo o sanaciji nogometnega igrišča na Lokvah, s katerim trenutno nihče ne upravlja, zaradi česar je tudi v relativno slabem stanju in zato neprimerno za vadbo. V Goriški.si smo se na terenu prepričali, da bi s sanacijo igrišča Lokve lahko postale magnet za opravljanje priprav mlajših selekcij nogometnih društev in klubov, istočasno pa bi se lahko preko poletja na njem izvajali nogometni kampi.

Pobudo je na zadnji seji Mestnega sveta predstavil Simon Rosič, mestni svetnik Goriške.si in motor Skupine za šport in športni turizem, predstavljeno pobudo pa je takoj podprl tudi župan in dejal, da bo sanacija igrišča vključena v proračun za leto 2016. Sanacija igrišča, s katerim bi v bodoče upravljal Javni zavod za šport, pomeni prvi sicer majhen, vendar pomemben korak, ki bi vse deležnike prepričal, da je razvoj poletnega turizma in športne infrastrukture na Lokvah prava smer. Na podlagi takšne pozitivne izkušnje bi se lahko v bodoče na področju športnega turizma naredili bolj drzni koraki in izpeljali finančno zahtevnejši projekti.

Ob tem naj poudarimo še, da je bil včeraj na Rosičevo pobudo sklican sestanek županov občin Nova Gorica, Gorica, Šempeter-Vrtojba in Miren-Kostanjevica. Na njem so župani skupaj s predstavniki vodilnih tekaških društev iz naše regije ter predstavniki Javnega zavoda za šport in Športne zveze skušali postaviti temelje ideje o organizaciji čezmejnega maratona. Pri Goriški.si tako z optimizmom ugotavljamo, da se v lokalnem okolju vedno bolj uveljavlja prepričanje, da športni turizem lahko postane gospodarska panoga v pravem pomenu besede in da je smiselno vlagati energijo in sredstva v njegov razvoj.

Več o dogajanju na Lokvah si lahko preberete v prispevku, ki so ga pred dnevi objavile Primorske novice.

Friday 23 September 2016

Manojlović ponovno izziva župana - vstopil bo v mestni svet (6. 4. 2016)

Na lokalnih volitvah 2014 drugouvrščeni županski kandidat v novogoriški občini Luka Manojlović bo v mestnem svetu zastopal politiko Goriške.si, ki prihaja od ljudi

Gibanje Goriška.si, ki je nastalo na pobudo Luke Manojlovića pred lokalnimi volitvami 2014 ter postalo druga najmočnejša lista v aktualni sestavi mestnega sveta, je že od začetka mandata konstruktivno pristopila k vodenju občine, čeprav ni del občinske koalicije. Aktivisti in mladi strokovnjaki iz Goriške.si veliko svojega časa preživijo med ljudmi na terenu ter na podlagi zbranih informacij in argumentov, ki jih pridobijo direktno od občanov, pomembno prispevajo k oblikovanju politik zlasti na področju visokega šolstva, športa, turizma in energetike.

Po letu in pol ˝insajderskih izkušenj˝ v Goriški.si ocenjujejo, da je politika sedanjega vodstva občine premalo ambiciozna. Na prihajajoči seji Mestnega sveta MONG bo zato v ˝klopeh˝ mestnega sveta prišlo do osvežitve, saj vanje vstopa pobudnik gibanja Goriška.si in na preteklih volitvah glavni izzivalec novogoriškega župana Luka Manojlović.

Ob tem Manojlović poudarja: ˝Dovolj mi je županovega izmikanja, nasmeškov in obljub v objektive TV kamer. Dovolj mi je praznih besed o ˝sodelovalni˝ politiki, kjer ideje niso ˝dobre in slabe˝, temveč so ˝naše in vaše˝. Dovolj mi je parcialnih interesov, ki našo občino vodijo kot barko brez kapitana na razburkanem morju.˝

Manojlović izpostavlja potrebo po jasni viziji in izdelavi strategij za vsa področja, na katerih MONG deluje: ˝Kar potrebujemo, je premišljena vizija in tehten strateški razmislek, ki bo začrtal razvoj občine za deset ali dvajset let vnaprej in nam pomembno olajšal vsakodnevno sprejemanje odločitev, ob tem pa mora občina upoštevati ideje, izkušnje in znanje ljudi, ki delujejo na terenu. Na takšni osnovi je nastalo gibanje Goriška.si in takšno politiko, ki ji ljudje zaupajo, želim predstavljati in zagovarjati v mestnem svetu.˝

Manojlović bo ostro nastopal tudi pri eni temeljnih programskih točk Goriške.si – uresničevanju vizije o Novi Gorici kot univerzitetnem mestu ter ustvarjanju pogojev za razvoj naprednih tehnologij, ki bi spodbujale zaposlovanje: ˝Univerza je s svojimi študenti in znanstveno-raziskovalno dejavnostjo najobetavnejši vir znanja, idej in zanosa za svetlejšo prihodnost mesta in regije. Temu primerno se mora obnašati tudi občina pri oblikovanju proračuna in iskanju investitorjev za novogoriški kampus.˝

Manojlović bo v Mestnem svetu nadomestil Kristino Bratož. Do menjave prihaja na podlagi vnaprej dogovorjenega principa ekipnega delovanja v Mestnem svetu, po katerem ni pomembno, kdo iz liste Goriška.si sedi na sejah, temveč je v ospredju zastopanje programskih smernic in ciljev gibanja. ˝MONG skupaj s sosednjimi občinami ustanavlja Zavod za turizem, v pogajalski proces pa vstopa popolnoma nepripravljena, saj v do sedaj predstavljenih strokovnih usmeritvah ni moč najti jasne vizije na področju turizma. Goriška.si takšno vizijo skuša oblikovati skupaj z občani. V letu 2014 smo oblikovali Skupino za šport in turizem, v kateri so združeni številni aktivni občani, ki delujejo na področju športa in športnega turizma. Oni najbolje vedo, kaj potrebujejo˝, Manojlović poudarja, da športni turizem ostaja eno pomembnejših področij, za katerega se bo tudi v bodoče zavzemala Goriška.si.

Kristina Bratož je sicer kot svetnica v mestnem svetu predlagala posodobitev pogojev za imenovanje direktorjev občinskih ustanov, tako da bi omogočili kandidature tudi mlajšim sposobnim in ambicioznim občanom, lansirala pobudo »Pripravništva za zaposljivost mladih«, po kateri bi s praksami v občinskih ustanovah spodbudili zasebni sektor k razpisovanju delovnih praks in pripravništev, tudi v bodoče pa ostaja aktivna članica gibanja Goriška.si zlasti na terenu, kjer se tudi najbolj domače počuti.

Saturday 17 September 2016

Občina naj daje zgled pri iskanju zaposlitvenih možnosti za mlade (6. 3. 2016)

Goriška.si kot eno svojih programskih prioritet obravnava problematiko mladih ter iskanje rešitev in priložnosti, ki bi mladim omogočile lažji vstop v svet odraslih. Danes eden najtežjih korakov za mladega človeka je gotovo vstop na trg dela. Delovne prakse in pripravništva lahko ta prehod pomembno olajšajo. V Goriški.si menimo, da bi javne ustanove morale dajati zgled zasebnim, zato smo začrtali pobudo Več pripravništev, več zaposlitev. Pobuda je namenjena iskanju možnosti za opravljanje delovnih praks in pripravništev v Mestni občini ter njenih ustanovah in podjetjih.

Eno večjih (zaenkrat) neizkoriščenih priložnosti smo našli v za mestno občino sicer nekoliko nevsakdanji dejavnosti – gozdarstvu. V lasti Mestne obšine je okrog 700 hektarjev gozdov (za primerjavo – gozd Panovec meri slabih 400 hektarjev). Trenutno s tem naravnim bogastvom občina slabo gospodari. Občinski gozd je tako mrtev kapital, ki čaka, da se ga z ustreznimi ukrepi obudi.

Goriška.si je na seji Mestnega sveta podala županu pobudo za zaposlitev enega ali več mladih gozdarskih strokovnjakov, ki bi na MONG opravili pripravništvo in ga zaključili s strokovnim izpitom. Med pripravniškim stažem bi pregledali stanje občinskih gozdnih parcel ter na podlagi analize stanja pripravili lastniški načrt za gospodarjenje z občinskimi gozdovi. Takšen načrt bi ovrednotil pomen posameznih občinskih gozdnih parcel, vseboval pa bi tudi ekonomsko presojo gospodarjenja z gozdovi. Ekonomski vložek v izdelavo takšne študije bi se ob kasnejšem intenzivnem in ustreznem gospodarjenju večkratno povrnil, ustvarila bi se nova delovna mesta, občina bi pridobila sredstva, ki bi jih bodisi vračala v gozd z ukrepi, ki bi spodbujale socialne in okoljske vloge gozdov (npr. rekreacijska, turistična ali klimatska vloga v Panovcu), bodisi jih usmerila na druga področja, ob vseh naštetih za občane pomembnih učinkih pa bi bili občinski gozdovi bolj zdravi, stabilni in kakovostni.

Predlog na področju gozdarstva je zgolj prvi korak v smeri odpiranja zaposlitvenih možnosti za mlade goriške strokovnjake. Verjamemo, da se podobne priložnosti skrivajo tudi v drugih panogah, le poiskati jih je treba in pravilno ukrepati. Pri tem pa nam lahko pomagate tudi občanke in občani. Vabimo vas, da svoje ideje delite​ in jih skupaj z nami skušate udejanjiti.

Sunday 15 May 2016

Na prireditvi Goriško srce upanja zbirali prispevke za opremo pro bono ambulante (2. 3. 2016)

Goriško srce upanja je veliko. Tako pravijo organizatorji dobrodelnega športno-družabnega dogodka za otroke in odrasle, ki so ga preteklo nedeljo organizirali v prostorih športnega objekta novogoriške gimnazije. Z dobrodelno prireditvijo so organizatorji zbirali prostovoljne prispevke za opremo pro bono ambulante v Novi Gorici, katere vrata se bodo odprla v prihodnjih dneh. Uradna otvoritev bo namreč potekala v soboto, 5.3.2016, prve paciente pa bodo sprejeli takoj, ko odpravijo še zadnje administrativne ovire.

Številčen odziv ljudi na prireditvi Goriško srce upanja je dokaz, da v našem okolju znamo stopiti skupaj in pomagati tistim, ki so pomoči potrebni. Organizatorjem so se pridružili tudi aktivisti gibanja Goriška.si. Mestni svetnik Simon Rosič je poskrbel, da so otroci skupaj s starši uživali ob nogometni žogi, celoten dogodek pa je z velikim zadovoljstvom spremljala tudi mestna svetnica Ana Jug, ena od gonilnih sil pri uresničevanju ideje o brezplačni ambulanti v Novi Gorici. Ob tej priložnosti Goriška.si izreka vse čestitke organizatorjem za izvedbo dogodka, kjer je športno rajanje starih in mladih v različnih športnih panogah vse prisotne napolnilo z obilico pozitivne energije.

Ob tem naj dodamo še to, da Ana Jug poleg izvajanja tekočih zadev v zvezi s pro bono ambulanto zre tudi dlje v prihodnost. V preteklem tednu je namreč v sodelovanju s poslanci Združene levice in Socialnih demokratov na ministrico za zdravje v imenu vseh pro bono ambulant v Sloveniji naslovila pobudo, s katero ministrico poziva, naj v čim krajšem času pristopi k zakonski ureditvi statusa in pogojev za opravljanje dejavnosti pro bono zdravstvenih ambulant, naj uredi način financiranja pro bono ambulant ter izvede vse postopke za uvedbo javnih del za vse zdravstvene poklice in jim omogoča opravljanje dela v pro bono ambulantah in drugih zdravstvenih ustanovah. Več o tem si lahko preberete na tem spletnem naslovu.

Friday 6 May 2016

Res se da, če se hoče - pro bono ambulanta prihodnjo soboto odpira svoja vrata (27. 2. 2016)

V prihodnjih dneh bo kot četrta po vrsti v Sloveniji in druga na Primorskem v Novi Gorici končno zaživela pro bono ambulanta. Namenjena bo vsem tistim, ki na Goriškem nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja, teh pa je po podatkih Statističnega urada trenutno več kot 650, pri čemer številka neprestano narašča. Pro bono ambulanta bo delovala pod okriljem Hiše dobrote, humanitarne organizacije, ki jo je zaradi ugodnejšega statusa verskih pravnih oseb v primerjavi z drugimi pravnimi osebami ustanovila Čezvesoljska zombi cerkev blaženega zvonenja.

Ob tem je potrebno poudariti, da je Goriška.si v svojih programskih usmeritvah pomembno mesto namenila področju sociale ter kot enega osrednjih in najbolj otipljivih socialnih projektov omenjala ravno Hišo dobrote. Eden glavnih obrazov, ki se skriva za ustanovitvijo pro bono ambulante v Novi Gorici, je Ana Jug, mestna svetnica Goriške.si, ki je na mestni svet tudi dala pobudo ter bila kasneje eden glavnih vlečnih konjev, da se je pobuda spremenila v prakso in da bodo zdravstvene storitve na Goriškem kmalu dostopne tudi tistim, ki jim do sedaj niso bile. 

Z zaživitvijo pro bono ambulante Ana, Hiša dobrote in Goriška.si dokazujejo, da vodilo, ki ga je imel Luka Manojlović na lokalnih volitvah, tudi v praksi velja. ˝Da se, če se hoče.˝

Thursday 25 February 2016

Goriška.si zagovarja strateške naložbe (22.2.2016)

Na ponedeljkovi izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica se je odločalo o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2016. S sprejetjem te dopolnitve bi mestni svet mestni občini omogočil nakup poslovnih prostorov na Cankarjevi ulici 12 (nekdanji prostori Optike Clarus in prodajalne Maya Maya). Svetniki Goriške.si so glasovali proti tej dopolnitvi.

Goriška.si ob tem poudarja, da je v časih, ko nas župan Mestne občine Nova Gorica prepričuje o nujnosti varčevanja, potrebno sredstva za nakup kakršnegakoli premoženja usmerjati strateško. V Goriški.si smatramo, da mora MONG prioritetno vlagati denar v zagotavljanje pogojev za gradnjo univerzitetnega kampusa in v uresničevanje ideje o prenosu pridobljenega in ustvarjenega znanja v prakso preko povezovanja z gospodarstvom in podjetniškimi razvojnimi inkubatorji. Investicij ne gre prepuščati naključnim priložnostim za nakup določenega premoženja, saj MONG ni in ne sme postati špekulativni nepremičninski posrednik. Zato se zavzemamo za jasno in konsistentno strateško držo v smeri razvoja univerzitetnega mesta in kampusa ter nasprotujemo stihijski in naključni politiki trošenja denarja občank in občanov.

MONG je v omenjene prostore želela preseliti Mladinski center Nova Gorica. Na tem mestu gre pohvaliti izjemno delo Mladinskega centra, ki bi seveda v večjih in boljših prostorih lahko še bolje opravljal svoje poslanstvo. Vendar Mladinski center že na obstoječi lokaciji uspešno skrbi za mlade in obstaja veliko razlogov, zaradi katerih sodi v športni park. Predlagani prostori so neprimerni, saj so v neposredni bližini za otroke nevarnega prometnega križišča in nimajo ustreznih lastnih zunanjih površin. V bodoče je smiselno razmišljati tudi o morebitni novi lokaciji Mladinskega centra, trenutno pa so za prihodnost Goriške, za delovna mesta, za razvoj in blaginjo občank in občanov veliko pomembnejši drugi projekti.

Thursday 21 January 2016

Urbana strategija: Razkol v odnosu do Univerze (21.1.2016)

Danes je bila v Mestnem svetu sprejeta strategija razvoja urbanega središča Mestne občine. Gre za prvi celovit in dolgoročen dokument v naši občini. Goriška.si je dejavno sodelovala pri snovanju dokumenta in prispevala dopolnila, usmerjena predvsem v dolgoročno pametno specializacijo, koncentracijo izobraževalnih in inovacijskih dejavnosti v centru mesta, športni turizem in prenovo degradiranih industrijskih objektov za kulturno in umetniško ustvarjanje (več o predlogih in dopolnilih Goriške.si na spodnjih povezavah).

Med razpravo se je izkazalo, da so pogledi na vlogo Univerze v mestu močno razlikujejo. Goriška.si je izrazila razočaranje, da strategija urbanega razvoja Nove Gorice ne postavlja v središče Univerze, torej da se razvoj Nove Gorice ne vrti okrog identitete univerzitetnega mesta. Univerza namreč ne pomeni zgolj prispevka h gospodarskemu razvoju, temveč s kritično maso mladih, ustvarjalnih ljudi s celega sveta prispeva k urbanemu utripu, ustvarjanju, kritični misli, razvoju storitev in zabave.

V nasprotju s tem je Robert Golob v svojem nastopu izrazil stališče, da ni smiselno investirati v ustanovo, češ da bo že dobila v uporabo Lanthierijev dvorec, obnovljen z evropskimi sredstvi. S tem je prvič vidnejši predstavnik županovih podpornikov jasno izrazil nasprotovanje osrednji vlogi univerze pri strateškem pogledu na prihodnost mesta. Nekatere politične opcije torej nasprotujejo razvoju Nove Gorice v pravo univerzitetno mesto. Končno se volilkam in volilcem nakazuje jasnejša slika o tem, zakaj v preteklosti ni prišlo do dogovora o kampusu in kje je izvor napetosti med Univerzo in Mestno občino.

Spomnimo: Univerza v Novi Gorici že dobro desetletje čaka, da ji bo Mestna občina uredila območje za kampus. Kljub številnim idejam in potencialnim lokacijam doslej Univerza ni pridobila potrebnih dokumentov. Po zagotovilih vodstva Univerze je dogoročno Lanthierijev dvorec v Vipavi rezerviran za programe vinarstva in vinogradništva, medtem ko ostale smeri potrebujejo enovit kampus, najbolje v urbanem jedru. Nekatere smeri so celo vitalno vezane na urbano in medkulturno območje, kar v regiji lahko zagotovi le Nova Gorica.

Izjava za medije in dopolnila Goriške.si: http://1drv.ms/1Wy2ZM4