Monday 18 December 2017

V skupni boj za sprejemljivo ceno vodovodnih in kanalizacijskih storitev​ (26. 9. 2017)

Goriška.si bo na četrtkovi seji mestnega sveta župana pozvala k ponovnemu odločanju o ceniku za opravljanje storitev vodarine, kanalizacijo in čiščenje odpadnih voda. Že na junijski seji je Goriška.si nasprotovala podražitvi, po odzivu občank in občanov pa je še nekaj drugih svetnikov spoznalo, da je bil županov predlog neustrezen, podražitev pa v znatni meri nepotrebna. Menimo, da je vsaj na dveh postavkah možna pocenitev in s tem razbremenitev gospodinjstev. Poleg tega naj bi se na podeželju pokazala nesorazmerja v zvezi s čiščenjem odpadnih voda.

Župan in zagovorniki podražitve trdijo, da je bila ta neizogibna. Menimo, da to ni res. Da so cene pretirane, potrjuje že preprosta primerjava med primerljivimi slovenskimi občinami na osnovi javno objavljenih podatkov (spodaj). Zneski za vodarino, čiščenja in kanalščino odpadnih voda so na Goriškem med najvišjimi v Sloveniji!

Pozivamo občanke in občane, ki se zavzemajo za pocenitev storitev, da pozorno spremljajo dogajanje v mestnem svetu in drugod. Županu želimo dopustiti, da napako popravi sam. V kolikor bo našo zahtevo zavrnil, bomo predlog vložili sami ter pozvali javnost k sodelovanju (morda v obliki peticije). Dokler problem uživa pozornost javnosti, lahko dosežemo cilje.

Pa še pozor, predvidevamo, da se bo v prihodnjih dneh pojavilo veliko prispevkov v medijih, ki vas bodo prepričevali, da podražitvi ni alternative. Zagovorniki podražitve imajo namreč v rokah veliko virov in sredstev, s katerimi lahko podprejo silovito kampanijo v podporo takemu ravnanju.
Picture
Picture
Picture
*Viri: ceniki podjetij, ki opravljajo storitve v zvezi z vodovodi in kanalizacijo po posameznih občinah (dostopno na spletu)

Sunday 17 December 2017

Pozivamo k enotnosti v preprečevanju morebitnih špekulacij z Edo (28. 8. 2017)

​˝Pa je na sceno stopila DUTB, ki je poskrbela za svojevrsten šok, ko je pokupila vse od najmanjšega skladišča naprej in v kali zatrla načrte malih ljudi, dolgoletnih najemnikov prostorov v pritličju, ki so vsa ta leta skrbeli za vsaj rahel življenjski utrip v Edi. […] Pred strojem kapitala, ki je neusmiljeno mlel vse pred seboj, so bili povsem nemočni in ponižani.˝

S temi besedami je novinar Primorskih novic povzel tragično zgodbo malega človeka, ki se je skušal vplesti v prodajo Eda centra, vendar je bil proti pohodu DUTB nemočen. Na takšen razplet smo v GORIŠKI.SI opozarjali pred časom, ko smo po izkušnjah v ravnanju DUTB na primeru AGROINDA na januarski seji mestnega sveta postavili županu svetniško vprašanje in pobudo, skozi katero smo želeli izpostaviti pomen prodaje Eda centra, ki naj se odvija v javnem interesu in v korist razvoja mesta. S strani občinske uprave smo prejeli odgovor, da ni nikakršnega razloga za dvom v delo stečajne upraviteljice, niti v delo sodišča, ki opravlja nadzor nad stečajnim postopkom ter da naj se v primeru suma o nepravilnostih s prijavo obrnemo na pristojne institucije.

Za Novo Gorico je lastništvo in upravljanje, zlasti pa vsebina največje stavbe v centru mesta ključnega pomena. Da ni vse v redu, je na žalost župan sam spoznal na sredini javni dražbi prostorov Eda centra, ko je kot predstavnik občine hotel zdražiti prostore za TIC. DUTB je z javno podprtim finančnim potencialom premagal mnogo manjšo kupno moč goriške občine. Razlika med njima je bila le v interesu. Županov interes je bil v tem primeru gotovo javni, medtem ko za interes DUTB to ni povsem razvidno. 

Namreč, stečajna upraviteljica Branka Remškar je že skušala prodajati stavbo kot celoto, vendar je njeno ravnanje Višje sodišče v Ljubljani spoznalo kot sporno ter razveljavilo sklep o soglasju k prodaji. DUTB se je poslužil rezervnega manevra ter stavbo kot celoto kupil po delih, kljub temu da je za nakup obstajal interes. Je to poslanstvo DUTB? Težko se je znebiti občutka, da gre za skritega in v naprej znanega špekulanta, ki bi rad pridobil čim večji del stavbe in tako pridobil monopol nad nepremičnino in dejavnostmi v jedru mesta. Podobne scenarije poznamo že iz primerov izčrpanih ter propadlih lokalnih podjetij (MIP, Agroind…). Če DUTB dela v interesu posameznika ali skupine, gre za pridobivanje zasebnih koristi s pomočjo javnih sredstev in na račun lokalnega malega podjetništva.

Ali bi lahko Mestna občina spremenila potek dogodkov, če bi se bolj aktivno vključila v postopek prodaje Eda centra, je seveda vprašanje, na katerega nikdar ne bomo dobili odgovora. Morda pa še ni vse izgubljeno. Župan je v medijih pojasnil, da je Mestna občina vpletena tudi v stečajne postopke v delu, ko gre za lastništvo zemljišč. Župana pozivamo, da namere, ki jih je izrazil v javnosti, uresniči in z vsemi razpoložljivimi vzvodi onemogoči morebitne špekulacije z nepremičninami v centru Nove Gorice. Goriška.si ga bo podprla - tudi pri glasovanju, v kolikor bo to potrebno. Obenem ga pozivamo, da kot izvoljeni predstavnik občank in občanov in kot nosilec javnega interesa v lokalni skupnosti od Vlade Republike Slovenije zahteva ostrejši nadzor nad početjem DUTB. Nihče nima pravice in legitimnosti zlorabljati javno dobro za zasebno bogatenje!

Thursday 14 December 2017

Goriška.si je rekla NE podražitvi! Zahtevamo modernizacijo občinske infrastrukture (21. 8. 2017)

Goriška.si je nasprotovala dvigu cen na položnicah za vodovode in kanalizacijo. Menimo, da je podražitev zgolj še en poskus v nizu strategije tihega prenašanja stroškov neučinkovitega upravljanja z javno infrastrukturo na njene uporabnike.

Goriška.si sicer podpira pretekle napore podjetja Vodovodi in kanalizacija in Mestne občine v smeri izpolnjevanja zahtev EU, vključno z izgradnjo centralne čistilne naprave, ki nam vrača čiste reke in potoke. Nikakor pa ne odobravamo dolgoletne pasivnosti in pomanjkanja dolgoročnega načrtovanja v smeri modernizacije sistema vodovodov in kanalizacije. V občini imamo namreč zelo zastarelo infrastrukturo, ki ponekod izvira še iz bivših držav. Cevi so na nekaterih odsekih zelo slabe, veliko je izgub, upravljanje je neučinkovito, ponekod prihaja do invazije glodalcev in žuželk. Podobno kot za vodovode in kanalizacijo velja tudi za drugo infrastrukturo in storitve: ogrevanje, ravnanje z odpadki, razsvetljava, itd. Namesto da bi stopili v korak s sodobnimi tehnologijami, se sistem le krpa in zasilno vzdržuje. Goriška tako drsi med okoljsko in storitveno zaostale regije, medtem ko bi lahko ob nekoliko več vizije, odločnosti in ob učinkovitejšem koriščenju evropskih sredstev postali tehnološko in ekološko naprednejše mesto.

V mestni občini potrebujemo ambicioznega gospodarja, ki bo znal pokazati cilje in začrtati tehnološko in okoljsko drzne projekte. Prav je, da občanke in občani prispevajo svoj delež k temu, a šele takrat, ko bosta župan in podjetje Vodovodi in kanalizacija predložili vizijo in skrbno izdelan načrt za temeljito posodobitev sistema, ki bo učinkovitejši, cenejši za vzdrževanje in prijaznejši do okolja. Goriška.si verjame, da ni potrebno čakati, da od nas to zahteva EU. Dovolj je dvigovanja cen položnic, ko zmanjka denarja, dovolj postopnega in pritajenega prenašanja stroškov upravljanja občinske infrastrukture na uporabnike. Občanke in občani moramo od župana in javnih služb zahtevati odgovornejše in dolgoročnejše gospodarjenje z javnim dobrim in javnimi storitvami.