Thursday 26 January 2017

Bo participativni proračun ujetnik županove volilne kampanje? (5. 12. 2016)

Participativni proračun je osrednji element programa Goriške.si, saj ordaža naše poglede na svet in pomeni korak k neposrednejši demokraciji. Gre za sistem, po katerem bi občani neposredno odločali o manjših proračunskih izdatkih v svojem kraju. Ker pa Goriška.si nima izvršilnih funkcij v Mestni občini, je že od začetka mandata preko mestnih svetnikov spodbujala župana k uvedbi te proračunske novosti v MONG ter mu tudi večkrat ponudila pomoč pri snovanju in uresničitvi projekta, vendar je ponudbe vedno znova zavračal.

Naposled je Mestni svet na predlog svetnikov Goriške.si s sklepom (17. 12. 2015) županu naložil imenovanje delovne skupine za pripravo uvedbe participativnega proračuna. Župan se je uresničitvi sklepa dolgo časa izmikal. Sodelovanje svetnikov je zavračal, češ da bo to pripravila uprava sama. Po večmesečnem opozarjanju je vendarle imenoval komisijo za izvedbo projekta participativnega proračuna MONG, ki se je prvič sestala novembra 2016, torej skoraj leto dni po sprejetju sklepa.

Komisija je dobila na petih straneh predstavljeno vsebino, ki jo je novogoriška občinska uprava kopirala iz portala Moja pobuda Občine Ajdovščina. Kopirani dokumenti naj bi bili po besedah županovega uradnika rezultat večmesečnega ˝intenzivnega dela˝ novogoriške občinske uprave, ki pa ni vključevalo nobene primerjalne analize, nobene študije primera in nobenega razgovora z ljudmi. Uprava je torej predlog pripravila brez nujno potrebnih podlag za uspešno izvedbo projekta. 

Za primerjavo: v ajdovski občini so v štirih mesecih izpeljali celoten postopek – od zasnove projekta, postavitve spletnega portala, izvedbe številnih delavnic z občani, zbiranja in obdelave pobud do uspešno izvedenega glasovanja. Ravnanje oz. zavlačevanje goriškega župana torej vzbuja resne dvome v motiviranost vodstva MONG za izvedbo participativnega proračuna. Med drugim je bilo namreč v prvem branju proračuna za leto 2017 participativnemu proračunu namenjenih 250.000 €, kaže pa, da bo postavka naknadno umaknjena in odprta šele v proračunu za leto 2018. Slednje nakazuje, da namerava trenutna oblast projekt uvedbe participativnega proračuna zgolj zlorabiti za financiranje volilne kampanje. 

Župana Mateja Arčona zato pozivamo – v kolikor v participativni proračun ne verjame – naj projekt počaka na leto 2018 in na novega župana ali županjo, ki se bo projekta lotil s polno mero angažiranosti in odgovornosti do vseh občank in občanov. Participativni proračun namreč ni in nikdar ne bi smel postati zgolj kljukica na seznamu predvolilnih obljub, temveč predstavlja mehanizem, ki korenito spreminja lokalno politiko, krepi sodelovanje med ljudmi ter predstavlja nujen pogoj za povrnitev skupnostne zavesti v našem domačem okolju.

Thursday 19 January 2017

Z lažno obljubo do “pravega” kadra (29. 11. 2016)

Ko se je na novembrski seji leta 2015 razpravljalo o imenovanju vršilca dolžnosti Goriškega muzeja, je svetnik Goriške.si Simon Rosič opozoril, da mora funkcija biti resnično začasna in da je potrebno čimprej najti dolgoročno rešitev. Župan Arčon mu je odgovoril z napovedjo, da bo do konca istega leta (2015) izšel razpis za novega direktorja muzeja (slika spodaj). Župan je s tem zavajal, saj je skupaj s pristojnimi zavlačeval z razpisom še vsaj slabo leto. Svojemu kandidatu je omogočil dolgo VD-jevstvo, ta pa je z všečnimi potezami imel možnost pridobiti naklonjenost delavcev oz. si zagotoviti prednost pred ostalimi kandidati. Vendar ime VD-ja in direktorstvo muzeja nista bistvo zgodbe. Bistvo je dogovorno in netransparentno kadrovanje v občinske ustanove in podjetja. Goriška.si se temu odločno zoperstavlja.

Postopek imenovanja direktorja muzeja je še v teku. V igri so poleg županovega varovanca še trije kandidati, vsi s primernejšo izobrazbo, bogatimi izkušnjami in ambicioznim programom. Več o zapletih in ozadju v kandidacijskem postopku si lahko preberete v naših predhodnih objavah.

Pri Goriški.si se sicer osredotočamo na tvorno delovanje in mnoge projekte. Izogibamo se polemikam in grenkobi, a vseeno smo kot družbeno gibanje in skupina v Mestnem svetu dolžni poročati tudi o zlorabah ter tako prispevati k njihovemu preprečevanju. Goriška.si je namreč gibanje, ki je nastalo na pobudo mladih, izobraženih in kompetentnih ljudi, ki jim je dovolj manipulacij, kadrovanj po vezah in ustaljene zakulisne trgovine. Skušamo zastopati predvsem tiste, ki kljub svojemu razočaranju lokalnega okolja ne nameravajo zapustiti, temveč ga – spremeniti. Trudimo se biti glas občanov, ki zahtevajo spremembe. Brezkompromisno, neposredno in odločno. 

​Tukaj si lahko pogledate zapisnik seje mestnega sveta izpred leta dni.

Arčonove besede so tedaj povzele tudi Primorske novice.

Thursday 12 January 2017

Muzej naj vodi najboljši izmed kandidatov (18. 11. 2016)

Po neuspešni kandidaturi Luke Lisjaka Gabrijelčiča se je kandidacijski postopek za direktorja Goriškega muzeja (GM) ponovil. Kadrovska komisija MONG je v četrtek, 17. 11. 2016, odprla prispele kandidature in izločila tiste, ki niso ustrezali razpisnim pogojem. Ostali so štirje finalisti, ki so bili poslani v presojo strokovnim organom GM. Med njimi so tudi trije mlajši in perspektivni kandidati, ki po izobrazbi in izkušnjah nakazujejo, da bi lahko kakovostno vodili GM. Ponovno naj bi kandidiral tudi trenutni VD direktorja, Vladimir Peruničič, po izobrazbi arhitekt z izkušnjami v filmski industriji in zaposlen na MONG.

​Spomnimo:
Goriška.si je glasno zahtevala pregleden postopek izbire z enakimi možnostmi za vse. Zagovarjali smo dostopnost vodilnih delovnih mest za mlade in perspektivne kandidate. Opozorili smo tudi, da Perunicic zahteva zamrznitev delovne pogodbe na MONG, v kolikor bo izbran za direktorja GM, s čimer vzbuja dvom v njegovo motiviranost in neobzirnost do drugih iskalcev zaposlitve.

V preteklih dneh so mediji poročali, da Peruničiču ni bilo podaljšano VD-jevstvo. Goriška.si je bila med tistimi, ki so nadaljevanju VD-jevstva nasprotovali z jasnim razlogom: nenavadno dolgo VD-jevstvo Vladimirja Peruničiča je bilo po našem mnenju zlorabljeno zato, da je lahko pridobil prednostni položaj pred drugimi kandidati.

Strokovni organ muzeja in delavci so namreč Perunicica podprli na osnovi njegovega začasnega direktorovanja. Upamo, da delavci razumejo, da kandidat, ki so ga imeli priložnost spoznavati preko VD-jevstva, ni nujno najboljši kandidat. Župan je postopke imenovanja direktorja zavlačeval toliko časa (1 leto), da se je lahko Peruničič dodobra ustoličil ter, kakor sam pravi, ˝porihtal stvari˝. Med drugim naj bi se zgodile spremembe pogodbenih razmerij iz določenega v nedoločen čas. Poteze Peruničiča v času direktorovanja, ki bi lahko vodile v favoriziranje s strani sindikata, še raziskujemo. Prav tako nas zanimajo povezave Peruničiča s predsednico sveta zavoda GM Elviro Šušmelj, ki je po mnenju odstopljene članice sveta postopek vodila nepregledno in brez zapisnika.
Muzej je prvo sporno kadrovanje na vodilna mesta, odkar je Goriška.si v Mestnem svetu, zato bomo z razkrinkanjem nepravilnosti in neupravičenih privilegijev vztrajali do konca. Goriški.si je žal za negotovost v kolektivu muzeja. V tem trenutku je namreč pomembneje, da v MONG prekinemo s kadrovanjem po vezah, da razkrinkamo kastna omrežja in da vodilna delovna mesta odpremo vsem sposobnim in zagnanim, ki bi želeli s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k boljšemu življenju in delu na Goriškem. Širši javni interes in blaginja naših krajev morata prevladati nad interesi posameznikov in privilegiranih skupin.