Thursday 26 January 2017

Bo participativni proračun ujetnik županove volilne kampanje? (5. 12. 2016)

Participativni proračun je osrednji element programa Goriške.si, saj ordaža naše poglede na svet in pomeni korak k neposrednejši demokraciji. Gre za sistem, po katerem bi občani neposredno odločali o manjših proračunskih izdatkih v svojem kraju. Ker pa Goriška.si nima izvršilnih funkcij v Mestni občini, je že od začetka mandata preko mestnih svetnikov spodbujala župana k uvedbi te proračunske novosti v MONG ter mu tudi večkrat ponudila pomoč pri snovanju in uresničitvi projekta, vendar je ponudbe vedno znova zavračal.

Naposled je Mestni svet na predlog svetnikov Goriške.si s sklepom (17. 12. 2015) županu naložil imenovanje delovne skupine za pripravo uvedbe participativnega proračuna. Župan se je uresničitvi sklepa dolgo časa izmikal. Sodelovanje svetnikov je zavračal, češ da bo to pripravila uprava sama. Po večmesečnem opozarjanju je vendarle imenoval komisijo za izvedbo projekta participativnega proračuna MONG, ki se je prvič sestala novembra 2016, torej skoraj leto dni po sprejetju sklepa.

Komisija je dobila na petih straneh predstavljeno vsebino, ki jo je novogoriška občinska uprava kopirala iz portala Moja pobuda Občine Ajdovščina. Kopirani dokumenti naj bi bili po besedah županovega uradnika rezultat večmesečnega ˝intenzivnega dela˝ novogoriške občinske uprave, ki pa ni vključevalo nobene primerjalne analize, nobene študije primera in nobenega razgovora z ljudmi. Uprava je torej predlog pripravila brez nujno potrebnih podlag za uspešno izvedbo projekta. 

Za primerjavo: v ajdovski občini so v štirih mesecih izpeljali celoten postopek – od zasnove projekta, postavitve spletnega portala, izvedbe številnih delavnic z občani, zbiranja in obdelave pobud do uspešno izvedenega glasovanja. Ravnanje oz. zavlačevanje goriškega župana torej vzbuja resne dvome v motiviranost vodstva MONG za izvedbo participativnega proračuna. Med drugim je bilo namreč v prvem branju proračuna za leto 2017 participativnemu proračunu namenjenih 250.000 €, kaže pa, da bo postavka naknadno umaknjena in odprta šele v proračunu za leto 2018. Slednje nakazuje, da namerava trenutna oblast projekt uvedbe participativnega proračuna zgolj zlorabiti za financiranje volilne kampanje. 

Župana Mateja Arčona zato pozivamo – v kolikor v participativni proračun ne verjame – naj projekt počaka na leto 2018 in na novega župana ali županjo, ki se bo projekta lotil s polno mero angažiranosti in odgovornosti do vseh občank in občanov. Participativni proračun namreč ni in nikdar ne bi smel postati zgolj kljukica na seznamu predvolilnih obljub, temveč predstavlja mehanizem, ki korenito spreminja lokalno politiko, krepi sodelovanje med ljudmi ter predstavlja nujen pogoj za povrnitev skupnostne zavesti v našem domačem okolju.

No comments:

Post a Comment