Friday 23 September 2016

Manojlović ponovno izziva župana - vstopil bo v mestni svet (6. 4. 2016)

Na lokalnih volitvah 2014 drugouvrščeni županski kandidat v novogoriški občini Luka Manojlović bo v mestnem svetu zastopal politiko Goriške.si, ki prihaja od ljudi

Gibanje Goriška.si, ki je nastalo na pobudo Luke Manojlovića pred lokalnimi volitvami 2014 ter postalo druga najmočnejša lista v aktualni sestavi mestnega sveta, je že od začetka mandata konstruktivno pristopila k vodenju občine, čeprav ni del občinske koalicije. Aktivisti in mladi strokovnjaki iz Goriške.si veliko svojega časa preživijo med ljudmi na terenu ter na podlagi zbranih informacij in argumentov, ki jih pridobijo direktno od občanov, pomembno prispevajo k oblikovanju politik zlasti na področju visokega šolstva, športa, turizma in energetike.

Po letu in pol ˝insajderskih izkušenj˝ v Goriški.si ocenjujejo, da je politika sedanjega vodstva občine premalo ambiciozna. Na prihajajoči seji Mestnega sveta MONG bo zato v ˝klopeh˝ mestnega sveta prišlo do osvežitve, saj vanje vstopa pobudnik gibanja Goriška.si in na preteklih volitvah glavni izzivalec novogoriškega župana Luka Manojlović.

Ob tem Manojlović poudarja: ˝Dovolj mi je županovega izmikanja, nasmeškov in obljub v objektive TV kamer. Dovolj mi je praznih besed o ˝sodelovalni˝ politiki, kjer ideje niso ˝dobre in slabe˝, temveč so ˝naše in vaše˝. Dovolj mi je parcialnih interesov, ki našo občino vodijo kot barko brez kapitana na razburkanem morju.˝

Manojlović izpostavlja potrebo po jasni viziji in izdelavi strategij za vsa področja, na katerih MONG deluje: ˝Kar potrebujemo, je premišljena vizija in tehten strateški razmislek, ki bo začrtal razvoj občine za deset ali dvajset let vnaprej in nam pomembno olajšal vsakodnevno sprejemanje odločitev, ob tem pa mora občina upoštevati ideje, izkušnje in znanje ljudi, ki delujejo na terenu. Na takšni osnovi je nastalo gibanje Goriška.si in takšno politiko, ki ji ljudje zaupajo, želim predstavljati in zagovarjati v mestnem svetu.˝

Manojlović bo ostro nastopal tudi pri eni temeljnih programskih točk Goriške.si – uresničevanju vizije o Novi Gorici kot univerzitetnem mestu ter ustvarjanju pogojev za razvoj naprednih tehnologij, ki bi spodbujale zaposlovanje: ˝Univerza je s svojimi študenti in znanstveno-raziskovalno dejavnostjo najobetavnejši vir znanja, idej in zanosa za svetlejšo prihodnost mesta in regije. Temu primerno se mora obnašati tudi občina pri oblikovanju proračuna in iskanju investitorjev za novogoriški kampus.˝

Manojlović bo v Mestnem svetu nadomestil Kristino Bratož. Do menjave prihaja na podlagi vnaprej dogovorjenega principa ekipnega delovanja v Mestnem svetu, po katerem ni pomembno, kdo iz liste Goriška.si sedi na sejah, temveč je v ospredju zastopanje programskih smernic in ciljev gibanja. ˝MONG skupaj s sosednjimi občinami ustanavlja Zavod za turizem, v pogajalski proces pa vstopa popolnoma nepripravljena, saj v do sedaj predstavljenih strokovnih usmeritvah ni moč najti jasne vizije na področju turizma. Goriška.si takšno vizijo skuša oblikovati skupaj z občani. V letu 2014 smo oblikovali Skupino za šport in turizem, v kateri so združeni številni aktivni občani, ki delujejo na področju športa in športnega turizma. Oni najbolje vedo, kaj potrebujejo˝, Manojlović poudarja, da športni turizem ostaja eno pomembnejših področij, za katerega se bo tudi v bodoče zavzemala Goriška.si.

Kristina Bratož je sicer kot svetnica v mestnem svetu predlagala posodobitev pogojev za imenovanje direktorjev občinskih ustanov, tako da bi omogočili kandidature tudi mlajšim sposobnim in ambicioznim občanom, lansirala pobudo »Pripravništva za zaposljivost mladih«, po kateri bi s praksami v občinskih ustanovah spodbudili zasebni sektor k razpisovanju delovnih praks in pripravništev, tudi v bodoče pa ostaja aktivna članica gibanja Goriška.si zlasti na terenu, kjer se tudi najbolj domače počuti.

Saturday 17 September 2016

Občina naj daje zgled pri iskanju zaposlitvenih možnosti za mlade (6. 3. 2016)

Goriška.si kot eno svojih programskih prioritet obravnava problematiko mladih ter iskanje rešitev in priložnosti, ki bi mladim omogočile lažji vstop v svet odraslih. Danes eden najtežjih korakov za mladega človeka je gotovo vstop na trg dela. Delovne prakse in pripravništva lahko ta prehod pomembno olajšajo. V Goriški.si menimo, da bi javne ustanove morale dajati zgled zasebnim, zato smo začrtali pobudo Več pripravništev, več zaposlitev. Pobuda je namenjena iskanju možnosti za opravljanje delovnih praks in pripravništev v Mestni občini ter njenih ustanovah in podjetjih.

Eno večjih (zaenkrat) neizkoriščenih priložnosti smo našli v za mestno občino sicer nekoliko nevsakdanji dejavnosti – gozdarstvu. V lasti Mestne obšine je okrog 700 hektarjev gozdov (za primerjavo – gozd Panovec meri slabih 400 hektarjev). Trenutno s tem naravnim bogastvom občina slabo gospodari. Občinski gozd je tako mrtev kapital, ki čaka, da se ga z ustreznimi ukrepi obudi.

Goriška.si je na seji Mestnega sveta podala županu pobudo za zaposlitev enega ali več mladih gozdarskih strokovnjakov, ki bi na MONG opravili pripravništvo in ga zaključili s strokovnim izpitom. Med pripravniškim stažem bi pregledali stanje občinskih gozdnih parcel ter na podlagi analize stanja pripravili lastniški načrt za gospodarjenje z občinskimi gozdovi. Takšen načrt bi ovrednotil pomen posameznih občinskih gozdnih parcel, vseboval pa bi tudi ekonomsko presojo gospodarjenja z gozdovi. Ekonomski vložek v izdelavo takšne študije bi se ob kasnejšem intenzivnem in ustreznem gospodarjenju večkratno povrnil, ustvarila bi se nova delovna mesta, občina bi pridobila sredstva, ki bi jih bodisi vračala v gozd z ukrepi, ki bi spodbujale socialne in okoljske vloge gozdov (npr. rekreacijska, turistična ali klimatska vloga v Panovcu), bodisi jih usmerila na druga področja, ob vseh naštetih za občane pomembnih učinkih pa bi bili občinski gozdovi bolj zdravi, stabilni in kakovostni.

Predlog na področju gozdarstva je zgolj prvi korak v smeri odpiranja zaposlitvenih možnosti za mlade goriške strokovnjake. Verjamemo, da se podobne priložnosti skrivajo tudi v drugih panogah, le poiskati jih je treba in pravilno ukrepati. Pri tem pa nam lahko pomagate tudi občanke in občani. Vabimo vas, da svoje ideje delite​ in jih skupaj z nami skušate udejanjiti.