Saturday 17 September 2016

Občina naj daje zgled pri iskanju zaposlitvenih možnosti za mlade (6. 3. 2016)

Goriška.si kot eno svojih programskih prioritet obravnava problematiko mladih ter iskanje rešitev in priložnosti, ki bi mladim omogočile lažji vstop v svet odraslih. Danes eden najtežjih korakov za mladega človeka je gotovo vstop na trg dela. Delovne prakse in pripravništva lahko ta prehod pomembno olajšajo. V Goriški.si menimo, da bi javne ustanove morale dajati zgled zasebnim, zato smo začrtali pobudo Več pripravništev, več zaposlitev. Pobuda je namenjena iskanju možnosti za opravljanje delovnih praks in pripravništev v Mestni občini ter njenih ustanovah in podjetjih.

Eno večjih (zaenkrat) neizkoriščenih priložnosti smo našli v za mestno občino sicer nekoliko nevsakdanji dejavnosti – gozdarstvu. V lasti Mestne obšine je okrog 700 hektarjev gozdov (za primerjavo – gozd Panovec meri slabih 400 hektarjev). Trenutno s tem naravnim bogastvom občina slabo gospodari. Občinski gozd je tako mrtev kapital, ki čaka, da se ga z ustreznimi ukrepi obudi.

Goriška.si je na seji Mestnega sveta podala županu pobudo za zaposlitev enega ali več mladih gozdarskih strokovnjakov, ki bi na MONG opravili pripravništvo in ga zaključili s strokovnim izpitom. Med pripravniškim stažem bi pregledali stanje občinskih gozdnih parcel ter na podlagi analize stanja pripravili lastniški načrt za gospodarjenje z občinskimi gozdovi. Takšen načrt bi ovrednotil pomen posameznih občinskih gozdnih parcel, vseboval pa bi tudi ekonomsko presojo gospodarjenja z gozdovi. Ekonomski vložek v izdelavo takšne študije bi se ob kasnejšem intenzivnem in ustreznem gospodarjenju večkratno povrnil, ustvarila bi se nova delovna mesta, občina bi pridobila sredstva, ki bi jih bodisi vračala v gozd z ukrepi, ki bi spodbujale socialne in okoljske vloge gozdov (npr. rekreacijska, turistična ali klimatska vloga v Panovcu), bodisi jih usmerila na druga področja, ob vseh naštetih za občane pomembnih učinkih pa bi bili občinski gozdovi bolj zdravi, stabilni in kakovostni.

Predlog na področju gozdarstva je zgolj prvi korak v smeri odpiranja zaposlitvenih možnosti za mlade goriške strokovnjake. Verjamemo, da se podobne priložnosti skrivajo tudi v drugih panogah, le poiskati jih je treba in pravilno ukrepati. Pri tem pa nam lahko pomagate tudi občanke in občani. Vabimo vas, da svoje ideje delite​ in jih skupaj z nami skušate udejanjiti.

No comments:

Post a Comment