Sunday 27 September 2015

Športni turizem (Svetniška pobuda - Seja MS MONG 24.9.2015)


Športni turizem

V Goriski.si že več mesecev raziskujemo teren in v pobudo za strateško usmerjanje Goriške na področju športnega turizma vključujemo PODJETJA, POSAMEZNIKE, ORGANIZACIJE IN STROKOVNJAKE. Skupaj z vsemi omenjenimi akterji in ob posvetovanju z nekaterimi občinskimi uradniki ter Regijsko razvojno agencijo Severne Primorske ugotavljamo, da je v MONG čas za oblikovanje političnega konsenza o prioritetah na področju turizma. Župan in mestni svet se morata poenotiti o tem, kaj bodo prioritete na področju športa in turizma, sprejeti ustrezen strateški dokument in v partnerstvu s podjetji in organizacijami, ki delujejo na tem področju, osredotočiti napore v razvoj turizma.

Spoštovani župan, predlagam vam, da pod svojim okriljem oblikujete strateško delovno skupino, ki bo mestnemu svet predlagala osnutek prioritet, na osnovi katerih se bodo odvijale vse nadaljne aktivnosti na področju turizma.  

Kajti, gospod župan, najprej moramo vedeti, KAJ IN KAM HOČEMO na področju turizma in gospodarstva, šele nato lahko sprejmemo ustrezne ukrepe, upravi smiselno naložimo delo in ugotovimo, ali sploh potrebujemo dodatne pravne osebe in uradnike za razvoj turizma.

Simon Rosič
Pobuda na seji 24.9.2015

Odločnejša energetska politika (Svetniška pobuda - Seja MS MONG, 24.9.2015)1. LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT (LEK) NI LE OBVEZA: Osnutek LEK ponuja medlo vizijo energetskega koncepta naše občine. Ta je omejena na minimalne zahteve, ki so predvidene v nacionalnih dokumentih. Nikjer ni videti ambicije, da bi zastavili celovito in inovativno energetsko politiko in bili na energetskem področju nad nacionalnim povprečjem. Energetska politika ni le obveza do državnih uradnikov, temveč razvojna in okoljska priložnost Goriške.

2. ODGOVORNOST: MONG nima upravitelja, osebe, skupine, ki bi skrbela za izvajanje LEK. Za to so predvideni uradniki MONG, GOLEA, predstavniki javnih zavodov. To v praksi pomeni, da so vsi našteti deležniki odgovorni, hkrati pa ne odgovarja nihče. MONG potrebuje koordinatorja in energetskega upravitelja z jasno določenimi pristojnostmi in odgovornostmi na področju energetske politike občine.

3. POLITIČNA VOLJA: Ni videti, da bi se politični vrh občine posebej zavzemal za energetsko politiko. Področje je pretežno prepuščeno uradnikom. To je velik problem. Tako pomembno področje mora postati ena od političnih prioritet, sicer bo še naprej vladala stihija in uradniška povprečnost. G. Župan, v hiši potrebujemo gospodarja.

4. OGREVANJE: Ko bomo imeli LEK, bomo morali čakati še eno leto na izdelavo študije izvedljivosti za posege v KENOG. Brez tovrstne študije ne moremo vedeti, katere posege je smiselno izvesti na toplovodnem omrežju. V preteklem letu na tem področju ni bilo narejenega praktično nič. Poleg tega se je v zgodbo vpletla še ADRIAPLIN s svojimi interesi. Takoj je potrebno določiti, kako se bomo v prihodnje ogrevali in pristopiti k celoviti akciji.

Klemen Miklavič
Pobuda na seji 24.9.2015

Monday 21 September 2015

Denarja je veliko, potrebno je le usklajeno in celostno pristopiti k prijavam na razpise (18.9.2015)

V sredo, dne 16.9.2015, so se predstavniki pobude za strateški razvoj športnega turizma na Goriškem pod vodstvom Simona Rosiča sestali z vodjo in sodelavci občinske projektne pisarne, in sicer na temo celovitega pristopa k črpanju evropskih sredstev za podporo razvoju športnega turizma. Na sestanku so sodelovali še podžupan za gospodarske zadeve in načelnica oddelka za družbene dejavnosti.

Temeljna ideja sestanka je bila povezati občinske strokovnjake za evropske razpise s podjetji, krajevnimi skupnostmi in športnimi organizacijami ter jih tako uključiti v nastajane celovite in dolgoročne strategije na področju športnega turizma. Le tako bo mogoče smiselno oblikovati prijave na razpise za sofinanciranje programov iz tega področja. Projektna pisarna bo s celovitim in terenskim pristopom dobila programske vsebine za prijavo na razpise, medtem ko se bo podjetjem in organizacijam odprla pot za financiranje večjih posamičnih ali skupnih projektov za razvoj svoje dejavnosti. Občinski strokovnjaki so že na sestanku našteli vrsto razpisov in programov, na katere se lahko prijavljajo podjetja, projektne skupine, organizacije in drugi, ki delujejo na področju športnega turizma.

Wednesday 16 September 2015

Zbudi se, Goriška! Goriška.si vabi k aktiviranju za javno dobro (16.9.2015)

Pred več meseci smo v Mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica sprožili razpravo o zdravi prehrani, gensko spremenjenih organizmih, uporabi škropiv, ravnanju z domačimi živalmi, okoljem, upravljanju z vodo, javimi naročili, ipd (spodaj je besedilo pobude). Na vse navedeno bodo v prihodnje vplivali t.i. čezatlantski trgovinski sporazumi, ki so predmet številnih pogajanj med EU, ZDA in Kanado. V času, ko pogajanja potekajo za zaprtimi vrati, je veliko evropskih občin že sprejelo ukrepe za zaščito zdravja, prehrane, narave, ekološkega kmetijstva in javnega dobrega nasploh. Menimo, da se mora zbuditi tudi naša občina, zato pripravljamo vrsto sklepov, pravnih aktov in dogodkov ter vabimo vse, ki se spoznate na katerega od zgoraj naštetih področij, oziroma vse, ki vam ni vseeno, kako bodo globalni trendi vplivali na življenje v naših krajih, da se nam pridružite. Pišite nam na elektronski naslov info@goriska.si ali v poštni nabiralnik na facebook profilu Goriška.si.

http://1drv.ms/1FgQfW1 - Svetniško vprašanje o tveganjih in aktivnostih MONG v zvezi s trgovinskimi sporazumi med EU in ZDA