Monday 21 September 2015

Denarja je veliko, potrebno je le usklajeno in celostno pristopiti k prijavam na razpise (18.9.2015)

V sredo, dne 16.9.2015, so se predstavniki pobude za strateški razvoj športnega turizma na Goriškem pod vodstvom Simona Rosiča sestali z vodjo in sodelavci občinske projektne pisarne, in sicer na temo celovitega pristopa k črpanju evropskih sredstev za podporo razvoju športnega turizma. Na sestanku so sodelovali še podžupan za gospodarske zadeve in načelnica oddelka za družbene dejavnosti.

Temeljna ideja sestanka je bila povezati občinske strokovnjake za evropske razpise s podjetji, krajevnimi skupnostmi in športnimi organizacijami ter jih tako uključiti v nastajane celovite in dolgoročne strategije na področju športnega turizma. Le tako bo mogoče smiselno oblikovati prijave na razpise za sofinanciranje programov iz tega področja. Projektna pisarna bo s celovitim in terenskim pristopom dobila programske vsebine za prijavo na razpise, medtem ko se bo podjetjem in organizacijam odprla pot za financiranje večjih posamičnih ali skupnih projektov za razvoj svoje dejavnosti. Občinski strokovnjaki so že na sestanku našteli vrsto razpisov in programov, na katere se lahko prijavljajo podjetja, projektne skupine, organizacije in drugi, ki delujejo na področju športnega turizma.

No comments:

Post a Comment