Sunday 27 September 2015

Športni turizem (Svetniška pobuda - Seja MS MONG 24.9.2015)


Športni turizem

V Goriski.si že več mesecev raziskujemo teren in v pobudo za strateško usmerjanje Goriške na področju športnega turizma vključujemo PODJETJA, POSAMEZNIKE, ORGANIZACIJE IN STROKOVNJAKE. Skupaj z vsemi omenjenimi akterji in ob posvetovanju z nekaterimi občinskimi uradniki ter Regijsko razvojno agencijo Severne Primorske ugotavljamo, da je v MONG čas za oblikovanje političnega konsenza o prioritetah na področju turizma. Župan in mestni svet se morata poenotiti o tem, kaj bodo prioritete na področju športa in turizma, sprejeti ustrezen strateški dokument in v partnerstvu s podjetji in organizacijami, ki delujejo na tem področju, osredotočiti napore v razvoj turizma.

Spoštovani župan, predlagam vam, da pod svojim okriljem oblikujete strateško delovno skupino, ki bo mestnemu svet predlagala osnutek prioritet, na osnovi katerih se bodo odvijale vse nadaljne aktivnosti na področju turizma.  

Kajti, gospod župan, najprej moramo vedeti, KAJ IN KAM HOČEMO na področju turizma in gospodarstva, šele nato lahko sprejmemo ustrezne ukrepe, upravi smiselno naložimo delo in ugotovimo, ali sploh potrebujemo dodatne pravne osebe in uradnike za razvoj turizma.

Simon Rosič
Pobuda na seji 24.9.2015

No comments:

Post a Comment