Tuesday 25 November 2014

Rebalans sprejet, Goriska.si pričakuje drugačen odnos občinske uprave (25.11.2014)

Danes 25.11.2014 je bil po hitrem postopku na izredni seji Mestnega sveta sprejet rebalans (prerazporeditev) proračuna za leto 2014. Občinska uprava je pojasnila razloge med katerimi sta bila znižanje prihodkov in izredni izdatki zaradi naravnih nesreč. Nasprotniki rebalansa so trdili, da je ta namenjen prikrivanju neuspešnosti občinske uprave pri realizaciji projektov, saj da bi se poplave lahko pokrile brez rebalansa.

Goriška.si je ocenila, da je bil Mestnemu svetu poslan niz nepreglednih, težko razumljivih dokumentov v žargonskem jeziku in brez ustreznih pojasnil.

Rebalans proračuna je politični dokument iz preteklega obdobja in ne le formalnost. Goriška.si se na primer ne strinja s krpanjem vročevodov dragega goriškega centralnega ogrevanja namesto da bi se k reševanju problema pristopilo s sodobno, celovito strategijo energetske oskrbe. Goriška.si se je pridružila tudi tistim svetnikom, ki so obsodili nerazumljivo prekinitev gradnje telovadnice OŠ Dornberk.

Svetniška skupina Goriška.si se je pri glasovanju vzdržala in ob tem pozvala Župana in Občinsko upravo naj v pripravo naslednjega proračuna vključita Mestni svet, zlasti skupine ki želijo tvorno prispevati k delu Mestne občine. Predvsem pa svetniki Goriške.si pričakujejo, da Občinska uprava ne bo obravnavala Mestnega sveta kot zgolj glasovalni stroj. Svetnikom naj bo jasno in pregledno predstavljen vsak dokument o katerem glasujejo.

Thursday 13 November 2014

S sorodnim gibanjem v Italji za enotno Goriško (13.11.2014)

V torek 11. novembra smo se predstavniki Goriške.si srečali s predstavniki Foruma Gorizia, kulturno-politične pobude, ki že več let uspešno deluje v sosednji Gorici. Srečanje je bilo odprtega tipa, udeležili so se ga tudi zainteresirani prebivalci iz Gorice ter predstavniki novinarjev in kulturnih ustanov.
Na srečanju smo predstavili nastanek in delovanje Goriške.si ter ključne projekte, ki jih nameravamo razvijati v prihodnje. Kmalu se je izkazalo, da delimo podobna stališča glede možnosti in priložnosti za skupne projekte. V okviru izmenjave pogledov in načrtov smo se sporazumeli, da lahko začnemo konkretno sodelovati na področju izobraževanja, kulture in informiranja. Goriška.si bo v kratkem pripravila predloge projektov o katerih bomo lahko razpravljali že na naslednjem srečanju, tokrat v Novi Gorici.

http://forumgorizia.blogspot.com/2014/11/forum-goriskasi-un-ottimo-incontro.html

Thursday 6 November 2014

Mestni svet je začel mandat v konstruktivnem vzdušju (6. 11. 2014)5. 11. 2014 se je konstituiral Mestni svet. Na isti seji je bila imenovana Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predlaga sestavo ostalih komisij ter kandidate za organe, v katerih ima občina svoje predstavnike (sveti zavodov, …). Sprejeta je bila sestava komisije, ki jo je predlagala svetnica Ana Jug v sodelovanju s pravno sekcijo Goriške.si. Prišlo je sicer do manjše korekcije, saj je Lista Mateja Arčona enega od dveh svojih sedežev odstopila Listi Roberta Goloba, ki ji sedež zaradi skromnega rezultata sicer ne bi pripadel. Mesto v tej komisiji so dobili še po en predstavnik Goriške.si, SD in SDS. Tako je bilo v sestavu komisije zagotovljeno politično ravnovesje, ki bo prispevalo k preprečevanju političnega kadrovanja s preglasovanjem. Kadrovanje na podlagi objektivnih meril je eno temeljnih načel Goriške.si, saj bomo lahko le z zagnanimi in kompetentnimi ljudmi zagotovili ponovno oživitev naše občine.Svetniška skupina Goriške.si