Thursday 13 November 2014

S sorodnim gibanjem v Italji za enotno Goriško (13.11.2014)

V torek 11. novembra smo se predstavniki Goriške.si srečali s predstavniki Foruma Gorizia, kulturno-politične pobude, ki že več let uspešno deluje v sosednji Gorici. Srečanje je bilo odprtega tipa, udeležili so se ga tudi zainteresirani prebivalci iz Gorice ter predstavniki novinarjev in kulturnih ustanov.
Na srečanju smo predstavili nastanek in delovanje Goriške.si ter ključne projekte, ki jih nameravamo razvijati v prihodnje. Kmalu se je izkazalo, da delimo podobna stališča glede možnosti in priložnosti za skupne projekte. V okviru izmenjave pogledov in načrtov smo se sporazumeli, da lahko začnemo konkretno sodelovati na področju izobraževanja, kulture in informiranja. Goriška.si bo v kratkem pripravila predloge projektov o katerih bomo lahko razpravljali že na naslednjem srečanju, tokrat v Novi Gorici.

http://forumgorizia.blogspot.com/2014/11/forum-goriskasi-un-ottimo-incontro.html

No comments:

Post a Comment