Monday 17 April 2017

Razpisano je mesto direktorja KENOG (12. 1. 2017)

​Izšel je razpis za direktorja občinskega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica – KENOG. Problem ogrevanja že nekaj let ne najde pravega mesta na županovi agendi. Pomanjkanje celovitega in dolgoročnega občinskega načrta toplotne oskrbe mesta in nezadostno investiranje v infrastrukturo sta med glavnimi razlogi za drago in neučinkovito javno ogrevanje v mestu. 

Zaradi nepokritossti omrežja ter stremljenja k nižjim stroškom se občani v času kurilne sezone poslužujejo kurjave na drva, kar pa mestu in okolici v zimskih mesecih prinaša prekomerno onesnaževanje zraka. V še slabšem položaju so prebivalci večjih stavb, ki so prisiljeni uporabljati drago centralno ogrevanje, s čimer se v nekaterih primerih ustvarja socialna stiska.

Podjetje KENOG ne sme ostati samo rutinski izvajalec storitve ogrevanja po ustaljenih vzorcih. Sodobna mesta iščejo alternativne načine oskrbe z energetskimi viri, med katerimi je tudi ogrevanje. Lokalna podjetja v (so)lasti občine ali države, ki skrbijo za elektriko, vodo, ogrevanje, razsvetljavo, odpadke, energetsko učinkovitost (EP, ViK, KENOG, Komunala, Golea...), bi morale stopiti skupaj in v sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami in zasebnimi podjetji izvajati projekte, ki bi bili usmerjeni v inovativno upravljanje z viri in iskanje alternativnih poti do čiste, učinkovite in poceni oskrbe z vodo in energijo.

Goriška.si je župana že od volilne kampanje dalje nenehno spodbujala k ukrepanju na tem področju, a zaman. Izbor direktorja KENOG je priložnost, ko imamo predstavniki občank in občanov besedo. Tako predstavniki v mestnem svetu kakor splošna javnost lahko zahtevamo jasno nakazane ukrepe za ureditev mestnega ogrevanja in vstop Nove Gorice med mesta s sodobno energetsko infrastrukturo. S svojim delovanjem in glasovanjem bodo predstavniki Goriške.si pritisnili na župana in njegove podpornike, da se prioritetno spopadejo s sanacijo problema, ki ima tako socialne kot zdravstvene posledice. Dostopno ogrevanje in čist zrak sta osnovni pravici vseh občank in občanov.

Saturday 1 April 2017

Vizija in program sta tu. Ju bo župan zmožen uresničiti?

Od zadnje seje Mestnega sveta je Goriška bogatejša za celovit programski dokument, ki ponuja podlago za celovit pristop občine k vzpostavljanju univerzitetnega mesta ter izrabi bogate izobraževalno-raziskovalne tradicije za gospodarski in kulturni razcvet regije.
Programski dokument je vizionarske narave in temelji na usklajevanju z vsemi pomembnejšimi izobraževalnimi, raziskovalnimi in inovacijskimi ustanovami na Goriškem, vključno s posvetovanjem z večjimi podjetji in organizacijami, katerih razvoj temelji na znanju. Prav tako izjemnega pomena je, da sprejeti dokument odraža politično soglasje vseh večjih skupin v Mestnem svetu.

Delovni skupini, ki je pripravila osnutek dokumenta, je predsedoval mestni svetnik Goriške.si Klemen Miklavič (na sliki drugi z leve), ki je poudaril: ˝Županu smo ponudili politično podporo, predložili vizijo in napisali program, sedaj mora pokazati odločnost in začrtano pot izpeljati˝.

Župan bo moral izkazati resnost svoje deklaratorne zaveze k razvoju univerzitetnega mesta pri uskladitvi dela vseh občinskih razvojnih in inovacijskih ustanov in pri čim prejšnjem rebalansu proračuna, ki bo velik del sredstev namenil vzpostavitvi pogojev za gradnjo univerzitetnega kampusa.