Monday 28 November 2016

Predstavljen osnutek programskega dokumenta za razvoj terciarnega izobraževanja na Goriškem (17. 9. 2016)

​Mestni svet in župan so se zbližali pri ključni priložnosti za razvoj Goriške: Nova Gorica naj postane univerzitetno mesto svetovnega slovesa. Univerza k temu prispeva z odličnimi raziskovalnimi rezultati, občina pa naj poskrbi za teren za kampus, podporne storitve študentom, skupne projekte z lokalnim gospodarstvom in vključevanje bogate izobraževalne in inovacijske dejavnosti na srednji in višješolski ravni.

Včeraj, 16. 9. 2016, je MONG predstavila osnutek programskega dokumenta za razvoj terciarnega izobraževanja na Goriškem. V njem so nanizane jasne smernice za osredotočeno vlaganje sredstev občine na področju terciarnega izobraževanja, inovacij in raziskovanja. Poleg podpore razvoju Univerze v Novi Gorici in univerzitetnega kampusa, osnutek predvideva intenzivnejše vključevanje podjetij in drugih organizacij v izobraževalne projekte ter osrednejšo vlogo izjemno prodornega Primorskega tehnološkega parka. Nova Gorica se mora razvijati v univerzitetno mesto ter staviti na bogato izročilo na področju tehnike, zdravstva in naravoslovja, ki se začne že na srednješolski ravni in nadaljuje vse do vrhunskega univerzitetnega raziskovanja.

S sprejetim programskim dokumentom bo občina dobila podlago za ciljno usmerjanje sredstev, koordinirano javljanje na razpise in upravičila dodatna proračunska sredstva za vzpostavljanje storitev, ki bodo spodbudile domače in tuje študente k izbiri Nove Gorice za mesto študija.

Programski dokument je pripravila šestčlanska komisija. Sestavljali so jo predstavniki vseh večjih svetniških skupin in član Upravnega odbora UNG, kar odraža visoko stopnjo političnega soglasja za prihodnost Nove Gorice kot univerzitetnega mesta in raziskovalno-inovacijske dejavnosti kot temeljne razvojne usmeritve. V imenu Goriške.si je v komisiji sodeloval dr. Klemen Miklavič, ki že od izvolitve svoj svetniški mandat posveča uresničevanju ideje o Novi Gorici – univerzitetnem mestu s sodobnim in enovitim kampusom.

Javnost lahko do konca septembra prispeva svoje videnje in sodeluje pri oblikovanju končnega dokumenta. Programski dokument z dvema prilogama je dosegljiv na:

Friday 18 November 2016

Župan Arčon se obotavlja, medtem pa ga prehitevajo sosednje občine (16. 5. 2016)

Uvedba participativnega proračuna je ena programskih prioritet gibanja Goriška.si. Na to temo je Goriška.si v preteklosti izvedla številna posvetovanja in javno razpravo, naši aktivisti pa sodelujejo z aktivisti v občinah, kjer že poskusno uvajajo ta sistem. Pri Goriški.si verjamemo, da je soudeležba ljudi pri snovanju in izvajanju občinske proračunske politike nujen pogoj za povrnitev skupnostne zavesti kakor tudi za zmanjševanje korupcijskih tveganj.

V skladu s svojo programsko politiko je Goriška.si na Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podala pobudo za sprožitev postopkov za uvedbo participativnega proračuna, Mestni svet pa je 17. 12. 2015 izglasoval sklep, ki županu nalaga sestavo delovne skupine za “pripravo uvedbe ene od oblik participativnega proračuna v MONG”. Delovna skupina naj bi bila zadolžena predvsem za “pripravo in utemeljitev načrta za poskusno uvedbo participativnega proračuna v izbrani krajevni skupnosti ter podporo pri njeni izvedbi”.

Goriška.si ob naštetih dejstvih poziva župana, naj spoštuje odločitev Mestnega sveta in takoj pristopi k uvedbi participativnega proračuna. Župan se namreč že pol leta izogiba sprožitvi postopka za pripravo in uvedbo participativnega proračuna, ki bi omogočal občankam in občanom neposredno odločanje o porabi dela proračunskih sredstev. Zaradi tega v Goriški.si ocenjujemo, da gre pri županovem zavlačevanju za taktiziranje in izogibanje resnemu pristopu k uvedbi participativnega proračuna ter menimo, da župan s svojim ravnanjem dokazuje, da mu ni do uvedbe večje preglednosti in soodločanja ljudi pri porabi proračunskih sredstev.

Mestni svetniki Goriške.si so ves čas od sprejetja sklepa pozivali župana k sestavi delovne skupine, na kar so dobivali odgovore, češ da bodo svetniške skupine kmalu pozvane k predlogu kandidatov za delovno skupino. Nazadnje si je župan premislil in odgovoril, da bo to storila kar uprava. Župan torej skuša zaobiti sklep Mestnega sveta z izgovorom, da bo le-ta uresničen za zaprtimi vrati občinskih uradov.

Goriška.si meni, da je udeležba Mestnega sveta pri sestavi in delovanju delovne skupine nujna za uresničitev sklepa ter da bi izključitev Mestnega sveta pri uresničevanju pobude o neposrednem odločanju občank in občanov o proračunu ogrozila kakovost priprave in izvedbe tega sistema, saj imajo v primerjavi z občinskim uradništvom mestni svetniki mnogo več izkušenj s terena tako v mestu kot na podeželju. Prav podeželje bi bilo z izključitvijo številnih podeželskih svetnikov najbolj zapostavljeno, izključevanje Mestnega sveta iz sooblikovanja politike pa pomeni tudi izključevanje občank in občanov, saj so mestni svetniki in svetnice njihovi voljeni predstavniki. Odrivanje ljudi od odločanja pa je v nasprotju z duhom in načeli participativnega proračuna.

Medtem, ko županov kabinet zavlačuje s pripravo participativnega proračuna, pa goriško občino prehitevajo občine v soseščini. V gibanju Goriška.si z velikim odobravanjem pozdravljamo zlasti aktivnosti ajdovske občinske uprave in župana v smeri demokratizacije javnih financ in začetka izvajanja participativnega proračuna, g. Arčona pa pozivamo, naj si ajdovskega župana vzame za zgled odločnosti in dolgoročne naravnanosti vodenja občine.

Thursday 17 November 2016

Kmetijstvo širše goriške regije tone skupaj s privatiziranim AGROIND-om (6. 5. 2016)

Na pol potopljena vipavska zadruga AGROIND, ki daje kruh večini vinogradnikov v Vipavski dolini in na Goriškem, je še en opomnik usodnih posledic neenotnosti in nestrateškega delovanja občinskih vodstev v naši regiji. Hkrati je tudi opomnik, kako privatizacija in razprodaja tujcem nista prava pot v upravljanju s skupnim dobrim, zadrugami in podjetji v občinskem (so)lastništvu. Goriška.si je že na aprilski seji mestnega sveta postavila županu in občinski upravi svetniško vprašanje o tem, kaj so storili in če sploh poznajo problematiko, ki prizadeva tudi kmetovalce v Mestni občini. Podan je bil tudi predlog županu, da problem sproži na skupnem zasedanju vseh županov.

​Prav tako je bilo predlagano, da se župani dogovorijo in glede na pristojnosti občin zahtevajo, da občine aktivno sledijo prodaji tradicionalnih, vitalnih gospodarskih subjektov in objektov občinskih in regionalnih območij preko DUTB. Goriška.si je stopila v stik tudi s kolegi svetniki v drugih občinah z namenom simultane politične akcije. Tako je bil enak tekst svetniške pobude poslan kolegom občinskih svetov Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Vipava in Renče-Vogrsko. Tokrat je goriški župan glas Goriške.si upošteval in zavihal rokave. Upamo, da bo tako tudi v primeru drugih pobud, predlogov in programskih smernic, ki jih Goriška.si oblikuje skupaj z občankami in občani, društvi, organizacijami, gibanji in drugimi akterji.

Več o zgodbi Agroinda si lahko preberete v Primorskih novicah.

Sunday 6 November 2016

Župani štirih obmejnih občin za skupno mizo razpravljali o organizaciji velikega čezmejnega maratona (26. 4. 2016)

V četrtek, dne 14. 4. 2016, je bil na sedežu MONG na pobudo svetniške skupine Goriška.si sestanek na temo organizacije velikega čezmejnega maratona, ki so se ga udeležili župani štirih obmejnih občin – Matej Arčon (Nova Gorica), Ettore Romoli (Gorica), Mavricij Humar (Miren-Kostanjevica) in Milan Turk (Šempeter-Vrtojba). Srečanju so prisostvovali tudi vodja Skupine za šport in športni turizem ter mestni svetnik Simon Rosič – Rosko, predstavniki društev ŠD Filipides, ŠD Mark, AK Nova Gorica in italijanske organizacije Marciatori ter direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica Uroš Jug in predstavnika Športne zveze Nova Gorica Miran Müllner ter Meta Mačus.

Na srečanju je bila predstavljena ideja o velikem čezmejnem maratonu, ki je v zadnjem letu dozorela med različnimi akterji v naši regiji z namenom, da bi zainteresirani deležniki skupaj pristopili k organizaciji večje športne prireditve v kontekstu razvoja športnega turizma na Goriškem. Vsi štirje župani so zelo pozitivno sprejeli pobudo in že pred prvimi konkretnimi koraki izrekli načelno politično podporo, ob tem pa so si bili enotni, da je smiselno začeti takšno zgodbo le v primeru, da bi tovrstna prireditev segala stopnico višje od podobnih tekaških prireditev v širši okolici ter prerasla v dogodek, ki bi postal turistični proizvod v pravem pomenu besede in posledično zanimiv za širšo javnost. S takšnimi izhodišči so se seveda strinjali tudi ostali prisotni.

Ob koncu srečanja je prišlo do dogovora, da bo v začetni fazi strokovni del na slovenski strani koordinirala priznana tekačica Aleksandra Fortin, na italijanski pa avtoriteta na področju organizacije tekaških prireditev Andrea Feleppa. Pod njunim vodstvom se bodo določile trase prog, datum ter okviren program prireditve (tekaški in spremljevalni del) ter pripravil poslovni načrt, na podlagi katerega se bodo sprejemale nadaljnje odločitve, o katerih vas bo Goriška.si sproti obveščala.