Wednesday 15 February 2017

Dr. Matej Vranješ je postal novi direktor Goriškega muzeja (16. 12. 2016)

Z včerajšnjim glasovanjem na seji mestnega sveta so se končala ugibanja o tem, kdo bo postal novi direktor Goriškega muzeja. Brez razprave je z enim glasom PROTI in 21 glasovi ZA direktor postal domačin dr. Matej Vranješ, mladi etnolog z bogatimi izkušnjami na področju muzejstva.

Zmaga Vranješa pomeni veliko več kot to, da je muzej po več kot letu dni dobil direktorja s polnim mandatom. Na vodilni položaj je muzej dobil strokovnega in kompetentnega človeka, ki bo lahko s svojimi izkušnjami na področju vodenja in izvajanja projektov ob mladostnem elanu in prodornih idejah obrnil nov list v razvoju Goriškega muzeja. Imenovanje Vranješa vzbuja upanje, da bo potencial mladih zagnanih strokovnjakov na Goriškem tudi v bodoče prepoznan, cenjen in ustrezno ovrednoten. Tovrstne odločitve so najboljši signal mladim, naj si v lokalnem okolju ustvarijo svojo prihodnost in prispevajo k njegovemu razvoju.

Imenovanje Vranješa pa predstavlja pomembno sporočilo tudi trenutni lokalni oblasti. Edina merila pri imenovanjih na pomembne položaje v naši občini morajo tudi v bodoče biti strokovnost, kompetentnost, prodorne ideje in razvojno naravnan program. Postopki naj bodo pregledni in transparentni, kandidati za zasedbo položajev pa naj imajo enake možnosti za predstavitev svojih idej in programa. Goriška.si je takšne postopke pri imenovanju direktorja Goriškega muzeja dosledno zagovarjala, istih načel pa se bo držala tudi v prihodnje.

Wednesday 1 February 2017

Goriška Pro bono ambulanta kliče na pomoč (11. 12. 2016)

Devet mesecev je minilo, odkar je na Bidovčevi ulici v Novi Gorici svoja vrata odprla Pro bono ambulanta. Nastala je na pobudo mestne svetnice Goriške.si Ane Jug in ob izdatnem angažmaju medicinske sestre Lilijane Remec, deluje pa pod okriljem Hiše dobrot – organizacije, ki si že leto in pol prizadeva pridobiti status humanitarnosti, vendar ji državni birokratski aparat z novimi in novimi zahtevami to onemogoča. Uporabniki ambulante so osebe brez zdravstvenega zavarovanja iz celotne Goriške regije – gre pretežno za prekarne delavce, samostojne podjetnike, upokojence z nizkimi pokojninami in druge osebe, ki jim je zaradi različnih razlogov onemogočen dostop do javnih zdravstvenih storitev.

Čeprav je minilo že dvanajst let, odkar je vzniknila prva pro bono ambulanta v Sloveniji, vlada ni sprejela nobene pravne regulative, ki bi urejala to področje. Temu vsled se pro bono ambulante pri nas soočajo s številnimi problemi. Pri reševanju kompleksnih zdravstvenih in socialnih primerov je nujno prepletanje formalnih in neformalnih poti, ki jih goriška Pro bono ambulanta večkrat rešuje v sodelovanju s Centrom za socialno delo. Na operativni ravni je delovanje ambulante odvisno od prostovoljcev – v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica v ambulanti prostovoljno delujejo zdravnica, ki se tedensko vozi iz vzhodne Slovenije (!) ter medicinska sestra in socialna delavka. Tudi financiranje ni urejeno. Ambulanta je tako odvisna od dotacij sočutnih ljudi in od sredstev, ki jih dobijo preko občinskih in drugih razpisov. Izmed 13 občin Goriške statistične regije je ambulanti preko razpisa uspelo pridobiti sredstva na Mestni občini Nova Gorica v višini 2.800 €, ajdovski župan pa je 800 € nakazal iz županovega fonda. Ostale občine za prošnje Pro bono ambulante nimajo posluha. Če vemo, o kakšnih zneskih se sicer v slovenskem zdravstvu razpravlja, so navedene številke kljub številnim prostovoljnim uram nevarno nizke, prihodnost goriške Pro bono ambulante pa vprašljiva.

V kolikor ste pripravljeni priskočiti na pomoč, se v petek, 16. decembra, lahko v Hit šport centru v Šempetru pri Gorici udeležite dobrodelnega koncerta, izkupiček katerega bo v celoti namenjen delovanju Pro bono ambulante. Pomagate lahko tudi na drugačne načine. Ambulanta nujno potrebuje vsaj še enega zdravnika, ki bi razbremenil zdravnico iz vzhodne Slovenije, proračun ambulante pa za kritje potnih stroškov. Išče se tudi tehnik zdravstvene nege, ki bi bil pripravljen del svojega prostega časa prostovoljno nameniti delovanju ambulante. Za pridobivanje sredstev na občinskih in evropskih razpisih bi ambulanta potrebovala prostovoljca, ki so mu tovrstne zadeve blizu. Tudi pri zagotavljanju zdravil ter njihovemu urejanju bo pomoč dobrodošla.

En evro dotacije in ena prostovoljna ura vsakega delovno aktivnega prebivalca v Goriški statistični regiji bi ambulanto obogatili za 45.000 evrov in 5.600 delovnih dni prostovoljne pomoči. 

˝Da se, če se hoče˝.