Wednesday 15 February 2017

Dr. Matej Vranješ je postal novi direktor Goriškega muzeja (16. 12. 2016)

Z včerajšnjim glasovanjem na seji mestnega sveta so se končala ugibanja o tem, kdo bo postal novi direktor Goriškega muzeja. Brez razprave je z enim glasom PROTI in 21 glasovi ZA direktor postal domačin dr. Matej Vranješ, mladi etnolog z bogatimi izkušnjami na področju muzejstva.

Zmaga Vranješa pomeni veliko več kot to, da je muzej po več kot letu dni dobil direktorja s polnim mandatom. Na vodilni položaj je muzej dobil strokovnega in kompetentnega človeka, ki bo lahko s svojimi izkušnjami na področju vodenja in izvajanja projektov ob mladostnem elanu in prodornih idejah obrnil nov list v razvoju Goriškega muzeja. Imenovanje Vranješa vzbuja upanje, da bo potencial mladih zagnanih strokovnjakov na Goriškem tudi v bodoče prepoznan, cenjen in ustrezno ovrednoten. Tovrstne odločitve so najboljši signal mladim, naj si v lokalnem okolju ustvarijo svojo prihodnost in prispevajo k njegovemu razvoju.

Imenovanje Vranješa pa predstavlja pomembno sporočilo tudi trenutni lokalni oblasti. Edina merila pri imenovanjih na pomembne položaje v naši občini morajo tudi v bodoče biti strokovnost, kompetentnost, prodorne ideje in razvojno naravnan program. Postopki naj bodo pregledni in transparentni, kandidati za zasedbo položajev pa naj imajo enake možnosti za predstavitev svojih idej in programa. Goriška.si je takšne postopke pri imenovanju direktorja Goriškega muzeja dosledno zagovarjala, istih načel pa se bo držala tudi v prihodnje.

No comments:

Post a Comment