Saturday 1 April 2017

Vizija in program sta tu. Ju bo župan zmožen uresničiti?

Od zadnje seje Mestnega sveta je Goriška bogatejša za celovit programski dokument, ki ponuja podlago za celovit pristop občine k vzpostavljanju univerzitetnega mesta ter izrabi bogate izobraževalno-raziskovalne tradicije za gospodarski in kulturni razcvet regije.
Programski dokument je vizionarske narave in temelji na usklajevanju z vsemi pomembnejšimi izobraževalnimi, raziskovalnimi in inovacijskimi ustanovami na Goriškem, vključno s posvetovanjem z večjimi podjetji in organizacijami, katerih razvoj temelji na znanju. Prav tako izjemnega pomena je, da sprejeti dokument odraža politično soglasje vseh večjih skupin v Mestnem svetu.

Delovni skupini, ki je pripravila osnutek dokumenta, je predsedoval mestni svetnik Goriške.si Klemen Miklavič (na sliki drugi z leve), ki je poudaril: ˝Županu smo ponudili politično podporo, predložili vizijo in napisali program, sedaj mora pokazati odločnost in začrtano pot izpeljati˝.

Župan bo moral izkazati resnost svoje deklaratorne zaveze k razvoju univerzitetnega mesta pri uskladitvi dela vseh občinskih razvojnih in inovacijskih ustanov in pri čim prejšnjem rebalansu proračuna, ki bo velik del sredstev namenil vzpostavitvi pogojev za gradnjo univerzitetnega kampusa. 

No comments:

Post a Comment