Monday 17 April 2017

Razpisano je mesto direktorja KENOG (12. 1. 2017)

​Izšel je razpis za direktorja občinskega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica – KENOG. Problem ogrevanja že nekaj let ne najde pravega mesta na županovi agendi. Pomanjkanje celovitega in dolgoročnega občinskega načrta toplotne oskrbe mesta in nezadostno investiranje v infrastrukturo sta med glavnimi razlogi za drago in neučinkovito javno ogrevanje v mestu. 

Zaradi nepokritossti omrežja ter stremljenja k nižjim stroškom se občani v času kurilne sezone poslužujejo kurjave na drva, kar pa mestu in okolici v zimskih mesecih prinaša prekomerno onesnaževanje zraka. V še slabšem položaju so prebivalci večjih stavb, ki so prisiljeni uporabljati drago centralno ogrevanje, s čimer se v nekaterih primerih ustvarja socialna stiska.

Podjetje KENOG ne sme ostati samo rutinski izvajalec storitve ogrevanja po ustaljenih vzorcih. Sodobna mesta iščejo alternativne načine oskrbe z energetskimi viri, med katerimi je tudi ogrevanje. Lokalna podjetja v (so)lasti občine ali države, ki skrbijo za elektriko, vodo, ogrevanje, razsvetljavo, odpadke, energetsko učinkovitost (EP, ViK, KENOG, Komunala, Golea...), bi morale stopiti skupaj in v sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami in zasebnimi podjetji izvajati projekte, ki bi bili usmerjeni v inovativno upravljanje z viri in iskanje alternativnih poti do čiste, učinkovite in poceni oskrbe z vodo in energijo.

Goriška.si je župana že od volilne kampanje dalje nenehno spodbujala k ukrepanju na tem področju, a zaman. Izbor direktorja KENOG je priložnost, ko imamo predstavniki občank in občanov besedo. Tako predstavniki v mestnem svetu kakor splošna javnost lahko zahtevamo jasno nakazane ukrepe za ureditev mestnega ogrevanja in vstop Nove Gorice med mesta s sodobno energetsko infrastrukturo. S svojim delovanjem in glasovanjem bodo predstavniki Goriške.si pritisnili na župana in njegove podpornike, da se prioritetno spopadejo s sanacijo problema, ki ima tako socialne kot zdravstvene posledice. Dostopno ogrevanje in čist zrak sta osnovni pravici vseh občank in občanov.

1 comment:

  1. Coin Casino Review: Is It A Legit Online Casino?
    This is because it has the most popular gambling games. We 인카지노 have seen that the coin casino game is クイーンカジノ a hybrid leovegas of gambling and casino play. You will

    ReplyDelete