Thursday 18 May 2017

Na Goriškem zamujamo priložnost za razvoj ene najperspektivnejših vej turizma

Župan Matej Arčon je spodnesel prizadevanja za razvoj športne infrastrukture na Trnovsko-Banjški planoti. Iz proračuna je namreč umaknil že potrjena sredstva za ureditev športnih kapacitet na Lokvah. S tem je preprečil začetek uresničevanja ideje, da bi Lokve postale poletni pripravljalni center za mlajše športne selekcije. To dejanje pa je tudi slaba novica za uresničevanje ideje o pospeševanju razvoja športnega turizma v naši regiji. Športni turizem predstavlja donosno panogo, ki je v svetovnem merilu v porasti in predstavlja gospodarsko priložnost za regijo. Občina bi lahko k pospeševanju razvoja te panoge za začetek prispevala z majhnimi, finančno nezahtevnimi koraki, kakršen je bil predviden na Lokvah.

Županovo zavajanje svetnikov in občanov je dokumentirano tako v zapisnikih kot tudi v medijih. Spomladi so Primorske novice objavile članek o planirani obnovi travnatega nogometnega igrišča na Lokvah. Pobudo zanjo je na aprilski seji Mestnega sveta podal svetnik Goriške.si Simon Rosič.

Ne le, da se kljub rezerviranim sredstvom obnova igrišča nikoli ni začela, le-ta ni predvidena niti v že sprejetih predlogih proračunov za leti 2017 in 2018. Težko se je znebiti občutka, da razvoj športnega turizma župan podpira zgolj z obljubami, v govorih in nastopih za medije, medtem ko konkretnih ukrepov ni pripravljen izvesti.

Dodatni pokazatelj županovega odnosa do športnega turizma je njegovo kadrovanje v Strateško skupino za šport in športni turizem, ki jo je župan ustanovil konec leta 2016 na predlog svetnika Goriške.si Simona Rosiča. Namesto da bi v skupino, ki naj bi gonila razvoj športa, kadroval pregledno in pozval vse svetniške skupine, naj poiščejo najprimernejše kandidate, je to storil po starem: nastavil je stara imena, ki sedijo že na drugih stolčkih ali kako drugače krojijo neambiciozno politiko športa v občini. Tako smo zamudili še eno priložnost, da v oblikovanje športno-turistične politike vnesemo svežino in vključimo podjetnike, športna društva in številne druge deležnike s področja športa v naši občini.

Kljub naštetemu je potrebno ob koncu pozdraviti novico, da je Mestni svet na oktobrski seji imenoval nove predstavnike Mestne občine Nova Gorica v Javni zavod za šport. Ti so svoje delo od prvega dne sprejeli z vso resnostjo in odgovornostjo. Njihova pozornost je trenutno usmerjena v oblikovanje novih in preoblikovanje starih temeljnih aktov, preko katerih bi lahko Zavod za šport v bodoče prevzel odločnejšo vlogo pri razvoju športa (in morebiti tudi športnega turizma) v našem okolju, namesto da predstavlja zgolj upravitelja športnih površin v naši občini. Kot glavno nalogo pa so si zadali sistematično sprejetje konkretnega, realnega, programsko oz. vsebinsko razdelanega plana dela. In prav vsebinski del je tisti, za katerega pri Goriški.si menimo, da bi moral biti odločneje prisoten v vsakodnevnem delovanju tega javnega zavoda.

No comments:

Post a Comment