Thursday 22 December 2016

Začela se je že četrta sezona predavanj 5 za vzgojo (17. 11. 2016)

Danes se je začela že četrta sezona predavanj 5 za vzgojo, ki so namenjena vsem, ki vzgajajo. V petih mesecih se bo zvrstilo pet priznanih predavateljev, ki bodo v razmislek ponudili pet različnih tematik, povezanih z vzgojnimi izzivi. Projekt je nastal na pobudo in ob podpori vodje gibanja Goriška.si Luke Manojlovića in skupine prostovoljcev, ki so izkupiček prejšnje sezone donirali dobrodelnim organizacijam Probono ambulanti v Novi Gorici in Humanitarnemu društvu KID. Morebitna sredstva, ki bi na računu ostala po pokritju stroškov tekoče sezone, bodo tudi letos namenili v dobrodelne namene.

Letošnjo sezono petih predavanj je odprla pronicljiva dr. Vesna Vuk Godina s tematiko, ki jo je v svojem značilnem slogu izzivalno naslovila Kaj je narobe z otroku prijazno vzgojo. Prednovoletni čas bo s Kvadratnim svetom začinil Dejan Sotirov in z edukativnim stand up-om odstrl drugačen pogled na svet. V začetku leta 2017 sledi novost v programu cikla - delavnica Da branje ne bi bolelo, ki jo pripravlja dr. Barbara Pregelj s Filozofske fakultete. Februarja bosta zakonca in starša štirih otrok dr. Albert in Leonida Mrgole dokazala, da so najstniki res izštekani, a da so tudi starši, ki štekajo. Sezona bo zaokrožena z markantnim dr. Željkom Ćurićem in predavanjem Vodenje konfliktnih situacij, ki ga med drugim deli tudi s pripadniki specialnih enot.

Predavanj pod okriljem neprofitnega projekta 5 za vzgojo se je v preteklih sezonah udeležilo preko 1500 staršev, starih staršev, vzgojiteljev, učiteljev, bodočih staršev, trenerjev, skrbnikov in zdravstvenih delavcev. Na pobudo udeležencev bodo predavanja tudi letos izmenjaje potekala v Gledališki dvorani Gimnazije Nova Gorica in v Hiši mladih v Ajdovščini, za izvedbo pa se zanimajo tudi v Posočju.

Več o dogodku najdete tukaj.

Friday 16 December 2016

Komu gre v nos alternativa? (6. 11. 2016)

V javnosti se je razvnela polemika o domnevnem dodatnem financiranju Mestnega sveta, ki je posledica sprejetja novega Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v MONG. Kljub senzacionalnim naslovnicam v medijih pozoren bralec oz. poslušalec razume, da ne gre za kakršenkoli oseben dohodek svetnikov, temveč za spodbujanje proaktivnosti in kritičnosti voljenih predstavnikov občank in občanov. Toda tu se zgodba še ne konča.

Poskus diskreditacije Goriške.si v medijih razkriva veliko več. Jasno je namreč, da pri nasprotnikih ne gre za željo po varčevanju, temveč za strah pred drugačnim pristopom k lokalni politiki. Trenutna oblast in etablirane politične stranke si želijo ohranjati pasivne svetnike in otopeli Mestni svet, saj jim to omogoča ohranjanje starih privilegijev, ob tem pa jih seveda moti, da se v Novi Gorici krepi alternativa, ki prekinja stare vzorce in dreza v nedotakljive domene stare goriške politične kaste. Izrabili so priložnost za cenen populizem z namenom diskreditacije gibanja, ki si dovoli stvari povedati naglas. 

Pri Goriški.si se zavzemamo za aktivno sodelovanje z občani in občankami ter za sledenje njihovim aktualnim interesom. S svojim delom dokazujemo, da je poslanstvo mestnega svetnika lahko več kot zgolj nastopanje na seji Mestnega sveta. Ni dovolj, da se z občankami in občani njihovi predstavniki srečujemo samo na krajevnih zabavah, otvoritvah in pred volitvami, kakor je ustaljena praksa sedanje lokalne oblasti. Ljudi in organizacije je potrebno aktivno vključevati v oblikovanje lokalne politike in s tem dosegati soglasje o kratkoročnih projektih in dolgoročnem razvoju Goriške. Gre za trnovo pot, ki pa na dolgi rok prinaša kvalitetnejše vodenje Mestne občine.

K večji vključenosti ljudi prispevajo npr. javne razprave, posveti s stroko, terenske poizvedbe, razne oblike osveščanja.... Izvedba takšnih aktivnosti s seboj nosi stroške. S povprečno plačo, družino in krediti je težko dolgo podpirati aktivnosti, ki ti ne prinašajo dohodka. Kar so svetniki izglasovali, je le to, da bo MONG plačevala izstavljene račune za aktivnosti, ki so jasno omejene in definirane s pravilnikom. Takšen način podpore dela mestnih svetnikov imajo v veljavi tudi številne druge občine (Ljubljana, Kranj, Maribor, Novo mesto, Domžale, Ptuj, Postojna, Sežana, Kobarid ...). Nikakor torej ne gre za nakazila svetnikom, kot se morda zdi iz zavajajočih naslovov. Gre predvsem za podporo alternativnim pristopom. Županovi podaniki namreč lahko za svoje delovanje pridobijo pomoč občinskih služb, politične stranke pridobivajo vsak mesec sredstva iz občinskega proračuna, medtem ko so liste in gibanja, kot je Goriška.si, popolnoma brez financiranja.
Gibanje Goriška.si sporoča, da bo neglede na poskuse diskreditacije še naprej delala z občani in občankami, krajevnimi skupnostmi, društvi, podjetji, univerzo, šolami in drugimi ustanovami in tako utrjevala alternativno pot. Naše dozdajšnje delo je razvidno na naši spletni strani.

Pritiskom in diskreditacijam navkljub bomo ostali kritični in še naprej odpirali vprašanja, ki so doslej veljala za nedotakljiva – vključno s spornimi kadrovanji v občinske ustanove. Etablirane politične stranke in županovo listo pa ob tej priložnosti pozivamo, naj se nam pridružijo. Naredimo konec starim praksam, saj Goriška regija zmore več, kot ji omogoča dozdajšnji način dela Mestne občine.

Sunday 11 December 2016

Županovi podporniki in SD so padli na izpitu »mesta mladih« (20. 10. 2016)

Današnje glasovanje v Mestnem svetu nakazuje, zakaj med drugim mladi izobraženci bežijo iz Nove Gorice.

Zadnji primer spornega kadrovanja, ki odganja mlade in perspektivne kadre z Goriške, se je zgodil v boju za imenovanje novega direktorja Goriškega muzeja. Glasovanje v mestnem svetu nakazuje na globoko zakoreninjeno prakso imenovanj na vodilna mesta po ključu insajderstva in poznanstev, kar perspektivnim mladim preprečuje dostop do vodilnih delovnih mest v javnih ustanovah.

V boj za direktorsko mesto se je med drugimi podala vrsta mladih, ambicioznih in kompetentnih posameznikov, ki bi lahko odprli novo poglavje v razvoju Goriškega muzeja. Goriška.si je v skladu s svojimi programskimi usmeritvami v imenovanje predlagala štiri mlade kandidate, med katerimi je kadrovska komisija kljub drugačnemu mnenju članice Goriške.si Ane Jug eno kandidatko izključila zaradi pomanjkanja vodstvenih izkušenj (kje naj jih mladi kandidati pridobijo, če pa so vedno znova zavrnjeni ravno zaradi pomanjkanja le-teh?). Namesto nje je skupaj s preostalimi tremi mladimi kandidati v presojo organom muzeja poslala občinskega uradnika Vladimirja Peruničiča. Slednji trenutno opravlja naloge vršilca dolžnosti direktorja muzeja. Organi muzeja so kljub nasprotovanju ene od članic komisiji podali mnenje, da je za direktorja muzeja primeren samo g. Peruničič. Pri tem razprave o ostalih kandidatih skoraj ni bilo. Kadrovska komisija je kljubovala takšnemu scenariju in izbrala enega od treh mladih kandidatov – Luko Lisjak Gabrijelčiča. Žal se je veter obrnil v mestnem svetu. Na svetnike se je vršil pritisk s strani sindikata in zaposlenih, ki naj bi favorizirali g. Peruničiča, ne da bi sploh poznali ostale kandidate. Županovi podporniki skupaj z SD so naposled preglasovali odločitev kadrovske komisije in Lisjak Gabrijelčiča zavrnili.

Scenarij dolgega VD-jevstva in drugi koraki, s katerimi se je v procesu imenovanja direktorja Goriškega muzeja s strani nekaterih odločevalcev favoriziralo g. Peruničiča, predstavljajo zgolj še en primer imenovanj na vodilne funkcije, kjer tisti, ki nimajo ustreznih poznanstev oz. niso iz “notranjih krogov”, nimajo enakih možnosti za izbor. Najbrž bi tudi kateri drugi kandidat prepričal zaposlene, če bi lahko leto dni izkazoval svoje sposobnosti na mestu VD-ja direktorja muzeja. Očitne kršitve in netransparentnosti v postopku je zaznala in v odstopnem pismu zapisala tudi ena od članic Sveta zavoda Goriški muzej, ki je hkrati tudi direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije.

Pri Goriški.si opažamo vedno iste vzorce, ki mladim onemogočajo uspešno kandidiranje na tovrstne razpise. Ustrezanje pogojem namreč pogosto ni dovolj, saj ustaljeno elitno kolesje pogosto mladim in ambicioznim posameznikom, polnim elana in naprednih idej, preprečuje enakovreden boj za zasedbo delovnega mesta. K temu lahko pripišemo še nemogoče pogoje kadrovanja, ki od kandidatov zahtevajo dolgoletne delovne izkušnje na vodilnih delovnih mestih.

Pri kandidaturi g. Peruničiča pa izstopa še zahteva za zamrznitev statusa zaposlenega na MONG za čas trajanja mandata direktorja muzeja, v kolikor bi bil tja imenovan. V času, ko se mladi s težavo prebijajo do kratkotrajnih delovnih pogodb, zveni takšna poteza prevzetno posmehljivo, saj bi si s tem Peruničič zadržal kar dve delovni mesti. Poleg tega pa to nakazuje na dvom v Peruničičevo motiviranost na delovnem mestu direktorja, saj se mu ne bi bilo treba bati za izgubo službe.

Politiki se radi hvalijo, da je posebno pozornost potrebno posvetiti mladim ter ustreznim pogojem za njihovo delo in bivanje v lokalnem okolju. Županova večina je tokrat padla na izpitu o tem, kaj potrebujejo mladi na Goriškem. Omogočiti jim je potrebno enakopraven dostop do pomembnih delovnih mest, začeti pa je potrebno tam, kjer ima politika neposredne vzvode – torej tudi v javnih ustanovah. Beg možganov je namreč pot v pogubo. Mestna občina ter njeni javni zavodi bi lahko na tem področju ponujali zgled, kako ga preprečevati. Žal je obratno.

Monday 5 December 2016

Goriška.si prek poletja strnila vrste in se zazrla v prihodnost (25. 9. 2016)

Čeprav bi ob manjši frekvenci objav na spletni in facebook strani ter skromni medijski pojavnosti lahko sklepali, da se je gibanje Goriška.si prepustilo poletni ležernosti, to še zdaleč ne drži. V juniju in septembru smo namreč organizirali dva delovna vikenda, med katerima smo se posvetili pregledu dosedanjega dela ter se na podlagi analize zazrli v prihodnost, prisostvovali pa smo tudi nekaterim drugim dogodkom v naši občini.

​Prvi delovni vikend je potekal med 10. in 12. junijem, ko smo se aktivisti Goriške.si srečali na Lokvah – lokaciji, ki jo prepoznavamo kot velik potencial za razvoj športnega turizma. Delovni vikend je bil namenjen predvsem pregledu uresničevanja programskih vsebin in posodobitvi začrtanih smernic delovanja na prednostnih področjih. Da bi različne problematike obravnavali kar se da informirano, smo k posameznim sklopom povabili predstavnike relevantnih zavodov in organizacij. Tako smo z direktorjem Stanovanjskega sklada preučili smeri reševanja pomanjkanja stanovanj za mlade, z vodjo dobrodelne organizacije KID pregledali problematiko socialnega roba, s predstavnikom KENOG pa iskali rešitve za pocenitev ogrevanja. Posebej velja izpostaviti, da nas je z obiskom počastil župan občine Ajdovščina Tadej Beočanin. Njegova prisotnost je bila na delovnem vikendu še posebej dragocena, saj nam je skupaj s sodelavci iz prve roke predstavil izkušnje uresničevanja participativnega proračuna v praksi. V ajdovski občini so namreč pred kratkim izvedli prvo tovrstno neposredno odločanje občank in občanov o prednostnih projektih v svojih krajih. Župan MONG Matej Arčon se vabilu ni odzval.

V sklopu delovnega vikenda smo sobotno popoldne izkoristili tudi za druženje ter se odzvali vabilu Turističnega društva KUK Grgarske Ravne – Bate ter se udeležili njihovih športnih iger. Spretnostna vožnja karjole, smučanje na travi, skakanje v vrečah in vlečenje vrvi so bile discipline, ki so tekmovalce dodobra namučile ter hkrati poskrbele, da smo se v družbi drugih ekip, ki so prihajale pretežno iz Trnovsko-Banjške planote, resnično zabavali.

Med 9. in 11. septembrom smo se ponovno zbrali ter si postavili ogledalo – tokrat z večjim poudarkom na družbeno-političnih aspektih delovanja gibanja. Naredili smo temeljito SWOT analizo družbenega in ekonomskega stanja na Goriškem, ter ugotovili položaj gibanja Goriška.si v spektru lokalnih političnih akterjev. Potrdili smo našo temeljno noto – smo mlado in prodorno gibanje z novimi idejami in ambicioznimi cilji za prihodnost Goriške. Predstavljamo alternativo dolgoletnemu načinu vodenja Mestne občine. Naša vizija Nove Gorice je UNIVERZITETNO MESTO svetovnega slovesa. Enovit kampus, medkulturni obmejni prostor ter umeščanja kakovostne kulturne produkcije s poudarkom na domačih ustvarjalcih pomeni večjo privlačnost za študente s celega sveta, kar pa v zameno pomeni naraščanje ustvarjalnega duha in nove razvojne priložnosti. Svoj program bomo še naprej umerjali v izkoristek izjemnega raziskovalnega potenciala UNG ter bogatega izročila drugih izobraževalnih, raziskovalnih in inovacijskih ustanov za usmerjeno razvijanje gospodarstva in drugih storitev. Naša prihodnost je v znanosti, inovacijah in idejah. Nova delovna mesta vidimo tudi v specializaciji razvoja turizma, in sicer v razvoju športnega turizma, saj je to največja primerjalna prednost regije na področju turizma. Z vsem naštetim želimo zlasti mlade spodbuditi, da ostanejo v domačem okolju in si brez zadržkov doma ustvarijo svojo prihodnost.

Aktivni smo bili tudi na drugih dogodkih širom občine. Mestni svetnik Simon Rosič, ki je sicer tudi vodja skupine za šport in športni turizem pri Goriški.si, ostaja zvest svoji predvolilni obljubi o sistematičnem spodbujanju pripadnosti do lokalnih športnih znamk. Na prvi šolski dan je tako kot sovoditelj sodeloval na prireditvi ˝ND Gorica se predstavi", ki se je odvijala na polnem modro-belo obarvanem Bevkovem trgu v Novi Gorici. Naši aktivisti pa so sodelovali tudi na Robinovi zabavi, kjer so kot prostovoljci pomagali Glasbenemu društvu NOVA in Domu upokojencev Nova Gorica pri okupaciji Nove Gorice z glasbo ter skupaj s tistimi, ki so ˝nekoč bili mladi˝, prisluhnili zanimivim glasbenim zasedbam na različnih lokacijah v mestu.

V Goriški.si torej še vedno oz. vedno bolj verjamemo v svoj slogan: ˝Da se, če se hoče˝. Skupaj bo laže, zato vse občane, ki verjamete v prodornejšo občino, vabimo, da se nam aktivno pridružite.