Friday 16 December 2016

Komu gre v nos alternativa? (6. 11. 2016)

V javnosti se je razvnela polemika o domnevnem dodatnem financiranju Mestnega sveta, ki je posledica sprejetja novega Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov v MONG. Kljub senzacionalnim naslovnicam v medijih pozoren bralec oz. poslušalec razume, da ne gre za kakršenkoli oseben dohodek svetnikov, temveč za spodbujanje proaktivnosti in kritičnosti voljenih predstavnikov občank in občanov. Toda tu se zgodba še ne konča.

Poskus diskreditacije Goriške.si v medijih razkriva veliko več. Jasno je namreč, da pri nasprotnikih ne gre za željo po varčevanju, temveč za strah pred drugačnim pristopom k lokalni politiki. Trenutna oblast in etablirane politične stranke si želijo ohranjati pasivne svetnike in otopeli Mestni svet, saj jim to omogoča ohranjanje starih privilegijev, ob tem pa jih seveda moti, da se v Novi Gorici krepi alternativa, ki prekinja stare vzorce in dreza v nedotakljive domene stare goriške politične kaste. Izrabili so priložnost za cenen populizem z namenom diskreditacije gibanja, ki si dovoli stvari povedati naglas. 

Pri Goriški.si se zavzemamo za aktivno sodelovanje z občani in občankami ter za sledenje njihovim aktualnim interesom. S svojim delom dokazujemo, da je poslanstvo mestnega svetnika lahko več kot zgolj nastopanje na seji Mestnega sveta. Ni dovolj, da se z občankami in občani njihovi predstavniki srečujemo samo na krajevnih zabavah, otvoritvah in pred volitvami, kakor je ustaljena praksa sedanje lokalne oblasti. Ljudi in organizacije je potrebno aktivno vključevati v oblikovanje lokalne politike in s tem dosegati soglasje o kratkoročnih projektih in dolgoročnem razvoju Goriške. Gre za trnovo pot, ki pa na dolgi rok prinaša kvalitetnejše vodenje Mestne občine.

K večji vključenosti ljudi prispevajo npr. javne razprave, posveti s stroko, terenske poizvedbe, razne oblike osveščanja.... Izvedba takšnih aktivnosti s seboj nosi stroške. S povprečno plačo, družino in krediti je težko dolgo podpirati aktivnosti, ki ti ne prinašajo dohodka. Kar so svetniki izglasovali, je le to, da bo MONG plačevala izstavljene račune za aktivnosti, ki so jasno omejene in definirane s pravilnikom. Takšen način podpore dela mestnih svetnikov imajo v veljavi tudi številne druge občine (Ljubljana, Kranj, Maribor, Novo mesto, Domžale, Ptuj, Postojna, Sežana, Kobarid ...). Nikakor torej ne gre za nakazila svetnikom, kot se morda zdi iz zavajajočih naslovov. Gre predvsem za podporo alternativnim pristopom. Županovi podaniki namreč lahko za svoje delovanje pridobijo pomoč občinskih služb, politične stranke pridobivajo vsak mesec sredstva iz občinskega proračuna, medtem ko so liste in gibanja, kot je Goriška.si, popolnoma brez financiranja.
Gibanje Goriška.si sporoča, da bo neglede na poskuse diskreditacije še naprej delala z občani in občankami, krajevnimi skupnostmi, društvi, podjetji, univerzo, šolami in drugimi ustanovami in tako utrjevala alternativno pot. Naše dozdajšnje delo je razvidno na naši spletni strani.

Pritiskom in diskreditacijam navkljub bomo ostali kritični in še naprej odpirali vprašanja, ki so doslej veljala za nedotakljiva – vključno s spornimi kadrovanji v občinske ustanove. Etablirane politične stranke in županovo listo pa ob tej priložnosti pozivamo, naj se nam pridružijo. Naredimo konec starim praksam, saj Goriška regija zmore več, kot ji omogoča dozdajšnji način dela Mestne občine.

No comments:

Post a Comment