Tuesday 26 September 2017

Korak proti urejeni in prosto dostopni športni infrastrukturi (2. 4. 2017)

Goriška.si je na zadnji seji mestnega sveta podala svetniško pobudo za umestitev športno-rekreacijskega parka pri osnovni šoli Ledine, ki sledi ideji o razvoju športa in športnega turizma v naši občini. V celotnem mestu namreč ni urejenih športnih površin odprtega tipa, ki bi bili občanom prosto dostopni tudi v popoldanskem času. Urejeni športni igrišči pri OŠ Kozara in OŠ Milojke Štrukelj sta namenjeni zgolj šolski uporabi in športnim klubom, z asfaltno podlago prekrita igrišča pri OŠ Ledine, OŠ Frana Erjavca, pri dijaškem domu in na ulici Gradnikove brigade pa predstavljajo nevarnost za hipne in dolgotrajne poškodbe.

S preplastitvijo nogometnega in košarkarskega igrišča z umetno travo oz. umetno maso bi Nova Gorica sledila trendom bolj razvitih zahodnih držav, ki že desetletja ne poznajo športne vzgoje na asfaltiranih igriščih, ter primeru dobre prakse, ki so se je poslužili pri bolnišnici v sosednjem Šempetru. Športne površine pri OŠ Ledine namreč samo v dopoldanskem času uporablja okrog 300 otrok, v popoldanskem pa množica občanov iz soseske. Poleg tega gre pri investiciji za nadaljevanje pred letom in pol začetega dela, ko se je z ureditvijo golov, košev, lovilnih mrež in postavitvijo klopi igrišče deloma že adaptiralo, s preplastitvijo igrišča, postavitvijo razsvetljave, pitnika, zaščitne ograje in naravnih igral pa bi Nova Gorica sledila zastavljenim ciljem iz Trajnostne urbane strategije ter s tem prispevala k urejanju urbanega okolja in njegove zdrave rabe.
K udejanjanju ideje so poleg mestnega svetnika Goriške.si Simona Rosiča pristopili tudi oddelek za družbene dejavnosti MONG, ravnatelj OŠ Milojke Štrukelj Janez Kobe, predsednik krajevne skupnosti Nova Gorica Gregor Humar ter predstavnik aktivnih občanov in član Komisije za šport in športni turizem MONG Blaž Valentinčič. Želimo jim, da bi na krilih nedavno dokončanega projekta zamenjave umetne trave na nogometnem igrišču v športnem parku Nova Gorica, za katerega izrekamo pohvale občinski upravi ter javnemu zavodu za šport, uspešno nadaljevali aktivnosti na področju razvoja športa in športnega turizma v naši regiji.