Monday 18 December 2017

V skupni boj za sprejemljivo ceno vodovodnih in kanalizacijskih storitev​ (26. 9. 2017)

Goriška.si bo na četrtkovi seji mestnega sveta župana pozvala k ponovnemu odločanju o ceniku za opravljanje storitev vodarine, kanalizacijo in čiščenje odpadnih voda. Že na junijski seji je Goriška.si nasprotovala podražitvi, po odzivu občank in občanov pa je še nekaj drugih svetnikov spoznalo, da je bil županov predlog neustrezen, podražitev pa v znatni meri nepotrebna. Menimo, da je vsaj na dveh postavkah možna pocenitev in s tem razbremenitev gospodinjstev. Poleg tega naj bi se na podeželju pokazala nesorazmerja v zvezi s čiščenjem odpadnih voda.

Župan in zagovorniki podražitve trdijo, da je bila ta neizogibna. Menimo, da to ni res. Da so cene pretirane, potrjuje že preprosta primerjava med primerljivimi slovenskimi občinami na osnovi javno objavljenih podatkov (spodaj). Zneski za vodarino, čiščenja in kanalščino odpadnih voda so na Goriškem med najvišjimi v Sloveniji!

Pozivamo občanke in občane, ki se zavzemajo za pocenitev storitev, da pozorno spremljajo dogajanje v mestnem svetu in drugod. Županu želimo dopustiti, da napako popravi sam. V kolikor bo našo zahtevo zavrnil, bomo predlog vložili sami ter pozvali javnost k sodelovanju (morda v obliki peticije). Dokler problem uživa pozornost javnosti, lahko dosežemo cilje.

Pa še pozor, predvidevamo, da se bo v prihodnjih dneh pojavilo veliko prispevkov v medijih, ki vas bodo prepričevali, da podražitvi ni alternative. Zagovorniki podražitve imajo namreč v rokah veliko virov in sredstev, s katerimi lahko podprejo silovito kampanijo v podporo takemu ravnanju.
Picture
Picture
Picture
*Viri: ceniki podjetij, ki opravljajo storitve v zvezi z vodovodi in kanalizacijo po posameznih občinah (dostopno na spletu)

Sunday 17 December 2017

Pozivamo k enotnosti v preprečevanju morebitnih špekulacij z Edo (28. 8. 2017)

​˝Pa je na sceno stopila DUTB, ki je poskrbela za svojevrsten šok, ko je pokupila vse od najmanjšega skladišča naprej in v kali zatrla načrte malih ljudi, dolgoletnih najemnikov prostorov v pritličju, ki so vsa ta leta skrbeli za vsaj rahel življenjski utrip v Edi. […] Pred strojem kapitala, ki je neusmiljeno mlel vse pred seboj, so bili povsem nemočni in ponižani.˝

S temi besedami je novinar Primorskih novic povzel tragično zgodbo malega človeka, ki se je skušal vplesti v prodajo Eda centra, vendar je bil proti pohodu DUTB nemočen. Na takšen razplet smo v GORIŠKI.SI opozarjali pred časom, ko smo po izkušnjah v ravnanju DUTB na primeru AGROINDA na januarski seji mestnega sveta postavili županu svetniško vprašanje in pobudo, skozi katero smo želeli izpostaviti pomen prodaje Eda centra, ki naj se odvija v javnem interesu in v korist razvoja mesta. S strani občinske uprave smo prejeli odgovor, da ni nikakršnega razloga za dvom v delo stečajne upraviteljice, niti v delo sodišča, ki opravlja nadzor nad stečajnim postopkom ter da naj se v primeru suma o nepravilnostih s prijavo obrnemo na pristojne institucije.

Za Novo Gorico je lastništvo in upravljanje, zlasti pa vsebina največje stavbe v centru mesta ključnega pomena. Da ni vse v redu, je na žalost župan sam spoznal na sredini javni dražbi prostorov Eda centra, ko je kot predstavnik občine hotel zdražiti prostore za TIC. DUTB je z javno podprtim finančnim potencialom premagal mnogo manjšo kupno moč goriške občine. Razlika med njima je bila le v interesu. Županov interes je bil v tem primeru gotovo javni, medtem ko za interes DUTB to ni povsem razvidno. 

Namreč, stečajna upraviteljica Branka Remškar je že skušala prodajati stavbo kot celoto, vendar je njeno ravnanje Višje sodišče v Ljubljani spoznalo kot sporno ter razveljavilo sklep o soglasju k prodaji. DUTB se je poslužil rezervnega manevra ter stavbo kot celoto kupil po delih, kljub temu da je za nakup obstajal interes. Je to poslanstvo DUTB? Težko se je znebiti občutka, da gre za skritega in v naprej znanega špekulanta, ki bi rad pridobil čim večji del stavbe in tako pridobil monopol nad nepremičnino in dejavnostmi v jedru mesta. Podobne scenarije poznamo že iz primerov izčrpanih ter propadlih lokalnih podjetij (MIP, Agroind…). Če DUTB dela v interesu posameznika ali skupine, gre za pridobivanje zasebnih koristi s pomočjo javnih sredstev in na račun lokalnega malega podjetništva.

Ali bi lahko Mestna občina spremenila potek dogodkov, če bi se bolj aktivno vključila v postopek prodaje Eda centra, je seveda vprašanje, na katerega nikdar ne bomo dobili odgovora. Morda pa še ni vse izgubljeno. Župan je v medijih pojasnil, da je Mestna občina vpletena tudi v stečajne postopke v delu, ko gre za lastništvo zemljišč. Župana pozivamo, da namere, ki jih je izrazil v javnosti, uresniči in z vsemi razpoložljivimi vzvodi onemogoči morebitne špekulacije z nepremičninami v centru Nove Gorice. Goriška.si ga bo podprla - tudi pri glasovanju, v kolikor bo to potrebno. Obenem ga pozivamo, da kot izvoljeni predstavnik občank in občanov in kot nosilec javnega interesa v lokalni skupnosti od Vlade Republike Slovenije zahteva ostrejši nadzor nad početjem DUTB. Nihče nima pravice in legitimnosti zlorabljati javno dobro za zasebno bogatenje!

Thursday 14 December 2017

Goriška.si je rekla NE podražitvi! Zahtevamo modernizacijo občinske infrastrukture (21. 8. 2017)

Goriška.si je nasprotovala dvigu cen na položnicah za vodovode in kanalizacijo. Menimo, da je podražitev zgolj še en poskus v nizu strategije tihega prenašanja stroškov neučinkovitega upravljanja z javno infrastrukturo na njene uporabnike.

Goriška.si sicer podpira pretekle napore podjetja Vodovodi in kanalizacija in Mestne občine v smeri izpolnjevanja zahtev EU, vključno z izgradnjo centralne čistilne naprave, ki nam vrača čiste reke in potoke. Nikakor pa ne odobravamo dolgoletne pasivnosti in pomanjkanja dolgoročnega načrtovanja v smeri modernizacije sistema vodovodov in kanalizacije. V občini imamo namreč zelo zastarelo infrastrukturo, ki ponekod izvira še iz bivših držav. Cevi so na nekaterih odsekih zelo slabe, veliko je izgub, upravljanje je neučinkovito, ponekod prihaja do invazije glodalcev in žuželk. Podobno kot za vodovode in kanalizacijo velja tudi za drugo infrastrukturo in storitve: ogrevanje, ravnanje z odpadki, razsvetljava, itd. Namesto da bi stopili v korak s sodobnimi tehnologijami, se sistem le krpa in zasilno vzdržuje. Goriška tako drsi med okoljsko in storitveno zaostale regije, medtem ko bi lahko ob nekoliko več vizije, odločnosti in ob učinkovitejšem koriščenju evropskih sredstev postali tehnološko in ekološko naprednejše mesto.

V mestni občini potrebujemo ambicioznega gospodarja, ki bo znal pokazati cilje in začrtati tehnološko in okoljsko drzne projekte. Prav je, da občanke in občani prispevajo svoj delež k temu, a šele takrat, ko bosta župan in podjetje Vodovodi in kanalizacija predložili vizijo in skrbno izdelan načrt za temeljito posodobitev sistema, ki bo učinkovitejši, cenejši za vzdrževanje in prijaznejši do okolja. Goriška.si verjame, da ni potrebno čakati, da od nas to zahteva EU. Dovolj je dvigovanja cen položnic, ko zmanjka denarja, dovolj postopnega in pritajenega prenašanja stroškov upravljanja občinske infrastrukture na uporabnike. Občanke in občani moramo od župana in javnih služb zahtevati odgovornejše in dolgoročnejše gospodarjenje z javnim dobrim in javnimi storitvami.

Monday 20 November 2017

Goriška brez odpadkov (27. 7. 2017)

Svetnica Ana Jug iz Goriške.si je ne predzadnji seji mestnega sveta MONG podala predlog, da se tudi Mestna občina Nova Gorica vključi v ZERO WASTE (ZW) občine, gibanje GORIŠKA.si pa je poleg tega poskrbelo za obširne spremembe in dopolnitve pred časom sprejetega Odloka o komunalnih odpadkih s ciljem zagotavljanja čistejšega okolja ter ustreznejšega ravnanja z odpadki.

Količina odloženih odpadkov se na nacionalni ravni sicer manjša, a še vedno imamo občine, ki odložijo okoli polovico vseh nastalih odpadkov in žal je med njimi tudi Mestna občina Nova Gorica, ki izstopa tako po količini nastalih odpadkov (leta 2014 je namreč povprečen Novogoričan proizvedel kar 549 kilogramov odpadkov), še bolj pa po količini odloženih odpadkov – teh je bilo v letu 2014 kar 48,6 odstotka. Pri tem ima velik vpliv okoljska ozaveščenost prebivalstva, ki ji zagotovo posvečamo premalo strokovne pozornosti in inovativnejših aktivnosti.

Količina nastalih komunalnih odpadkov v občini pa vendar ni neposredno povezana s tem, koliko odpadkov posamezna občina odloži. Prav od sistema ločevanja odpadkov, ki ga uvede javno komunalno podjetje, je najbolj odvisna količina odloženih, torej
nerecikliranih odpadkov v določeni občini. Kljub temu, da odpadke dosledno ločujemo, nastajajo tudi takšni odpadki, ki se jih ne predela, zato mora gospodinjstvo imeti zabojnik za mešane komunalne odpadke. S primerno strategijo bi lahko tudi naša občina prispevala k ustrezni ozaveščenosti prebivalstva o nujnosti ločevanja odpadkov.

Iz spletnih objav drugih občin je zaslediti, da se jih je kar nekaj že vključilo med tako imenovane ZW občine (zero waste – brez odpadkov) in kar je še spodbudnejše, sprejele so vsaka svoj program oz. ZW načrt. Ti načrti predvidevajo spodbujanje treh glavnih sklopov aktivnosti, in sicer preprečevanje, ponovno uporabo in nazadnje recikliranje. Njihovo uresničevanje pomeni postopno zmanjševanje odpadkov ter povečevanje ponovne uporabe in recikliranja. Številne občine so sprejele cilj Zero Waste do leta 2020, vendar je cilj nič odpadkov (Zero Waste) pomembno razumeti v smislu neprestanega zniževanja količin odpadkov, ki jih ni moč predelati.

Občinsko uradništvo je pobudo sicer sprejelo, a brez zagotovil za izvršitev. Goriška.si bo spremljala uresničevanje predloga in od uprave zahtevala odločne korake v smeri tehnološko napredene in okolju prijazne Goriške.

Thursday 26 October 2017

Elita si lahko privošči ˝dve službi˝ (18. 5. 2017)

Novi direktor goriškega muzeja Vladimir Peruničič bo lahko kadarkoli in brez skrbi zapustil muzej, saj ga na občini čaka delovno mesto. Spomnimo: Na osnovi veliko dejstev smo ocenili, da je bil g. Peruničič v vseh postopkih privilegiran v primerjavi z drugimi kandidati za mesto direktorja muzeja, ki so med drugim izkazovali očitno primernejše kompetence in izkušnje. Po našem mnenju naj bi mu privilegije omogočila predvsem župan Matej Arčon in vidna članica Socialnih demokratov (SD) Elvira Šušmelj, ki opravlja funkcijo predsednice sveta zavoda Goriški muzej. Opozarjali pa smo tudi na neetično zahtevo Peruničiča, da se mu ob imenovanju na delovno mesto direktorja zamrzne delovno mesto na občini. Pred glasovanjem v mestnem svetu se je župan sprenevedavo izmikal odgovoru na vprašanje, ali bo Peruničiču ugodil – morda v pričakovanju, da bo ostalo neopaženo. Naše napovedi so se žal uresničile.

Sprašujemo se, ali je takšen direktor sploh motiviran za dobro delo, saj ga razrešitev zaradi morebitnih slabih rezultatov ali kršitev ne bo prizadela. O moralni plati njegovega dejanja in dejanja goriške politične elite (zlasti župana in SD), ki je občinskemu uradniku omogočila tako rekoč dve službi (medtem, ko se mnogi prebijajo iz pogodbe v pogodbo oz. so brez zaposlitve), ni potrebno izgubljati besed.

Seznam svetnic in svetnikov, ki so podprli Vladimirja Peruničiča:
  • SD: Karmen Saksida, Valter Vodopivec, Tanja Pipan
  • Lista Mateja Arčona: Lara Beseničar Pregelj, Ana Zavrtanik Ugrin, Tomaž Jug, Uroš Komel, Aleš Markočič, Andrejka Markočič Šušmelj
  • SMC: Tatjana Krapše, Egon Dolenc
  • Lista Roberta Goloba: Robert Golob
  • Povezani za Goriško: Tadej Pišot
  • Lista za Solkan: Jožef Leban
  • Lista obrti in podjetništva: Marko Tribušon

Kaj o tem meni župan, pa si lahko preberete v medijih: http://primorske.si/Novice/Goriska/Na-obcini-ga-caka-sluzba

Tuesday 3 October 2017

Na aprilski seji mestnega sveta glasovanje o projektnem predlogu uvedbe participativnega proračuna (17. 4. 2017)

Novogoriški mestni svetniki bodo po skoraj letu in pol čakanja v četrtek, 20.4., odločali o programu izvedbe participativnega proračuna v novogoriški mestni občini. S tem bo mestna občina sledila mariborski, ajdovski in komenski občini ter številnim lokalnim skupnostim po svetu, kjer so nujnost po večji vključenosti ljudi pri odločanju o skupnih zadevah prepoznali že pred časom.

Gibanje Goriška.si je glavni pobudnik uvedbe participativnega proračuna v mestni občini. Verjamemo namreč, da bo uvedba participativnega proračuna ključno prispevala k vključevanju občanov v odločanje o razporejanju proračuna in s tem k soupravljanju krajevnih zadev. Ob tem pa opozarjamo, da se bo na aprilski seji mestnega sveta zgolj glasovalo o projektnem predlogu, pot do uvedbe participativnega proračuna pa je še dolga in zahtevna. Naslednji koraki so med drugim zbiranje predlogov, priprava glasovanja in dejanska izvedba izglasovanih projektov. Goriška.si upa, da župan verjame v projekt in da naklonjenost projektu Goriške.si ni zgolj manever v korist njegove volilne kampanje.

Na spodnji povezavi je predlog programa izvedbe participativnega proračuna, ki je nastal v delovni skupini, kjer je sodeloval aktivist Goriške.si Jaka Fabjan. Občanke in občani ste vabljeni, da nam do srede pošljete vaše pripombe in predloge izboljšav predložene dokumentacije na naslov jaka.fabjan@gmail.com. Vaše pripombe si bomo prizadevali uvrstiti v osnovni predlog.

Tuesday 26 September 2017

Korak proti urejeni in prosto dostopni športni infrastrukturi (2. 4. 2017)

Goriška.si je na zadnji seji mestnega sveta podala svetniško pobudo za umestitev športno-rekreacijskega parka pri osnovni šoli Ledine, ki sledi ideji o razvoju športa in športnega turizma v naši občini. V celotnem mestu namreč ni urejenih športnih površin odprtega tipa, ki bi bili občanom prosto dostopni tudi v popoldanskem času. Urejeni športni igrišči pri OŠ Kozara in OŠ Milojke Štrukelj sta namenjeni zgolj šolski uporabi in športnim klubom, z asfaltno podlago prekrita igrišča pri OŠ Ledine, OŠ Frana Erjavca, pri dijaškem domu in na ulici Gradnikove brigade pa predstavljajo nevarnost za hipne in dolgotrajne poškodbe.

S preplastitvijo nogometnega in košarkarskega igrišča z umetno travo oz. umetno maso bi Nova Gorica sledila trendom bolj razvitih zahodnih držav, ki že desetletja ne poznajo športne vzgoje na asfaltiranih igriščih, ter primeru dobre prakse, ki so se je poslužili pri bolnišnici v sosednjem Šempetru. Športne površine pri OŠ Ledine namreč samo v dopoldanskem času uporablja okrog 300 otrok, v popoldanskem pa množica občanov iz soseske. Poleg tega gre pri investiciji za nadaljevanje pred letom in pol začetega dela, ko se je z ureditvijo golov, košev, lovilnih mrež in postavitvijo klopi igrišče deloma že adaptiralo, s preplastitvijo igrišča, postavitvijo razsvetljave, pitnika, zaščitne ograje in naravnih igral pa bi Nova Gorica sledila zastavljenim ciljem iz Trajnostne urbane strategije ter s tem prispevala k urejanju urbanega okolja in njegove zdrave rabe.
K udejanjanju ideje so poleg mestnega svetnika Goriške.si Simona Rosiča pristopili tudi oddelek za družbene dejavnosti MONG, ravnatelj OŠ Milojke Štrukelj Janez Kobe, predsednik krajevne skupnosti Nova Gorica Gregor Humar ter predstavnik aktivnih občanov in član Komisije za šport in športni turizem MONG Blaž Valentinčič. Želimo jim, da bi na krilih nedavno dokončanega projekta zamenjave umetne trave na nogometnem igrišču v športnem parku Nova Gorica, za katerega izrekamo pohvale občinski upravi ter javnemu zavodu za šport, uspešno nadaljevali aktivnosti na področju razvoja športa in športnega turizma v naši regiji.

Monday 28 August 2017

Javni poziv svetniške skupine Goriška.si županu Mestne občine Nova Gorica v zvezi s prihodnostjo družbe HIT d.d. (15. 2. 2017)

Spoštovani g. župan,
Postopek izbire nove uprave HIT d.d. se bliža sklepnemu delu, javnost pa še vedno ugiba o merilih in usmeritvah, na podlagi katerih člani nadzornega sveta selekcionirajo kandidate/-ke. Dne 4. 1. 2017 smo vas pozvali, da od predstavnika MONG v nadzornem svetu HIT zahtevate odgovorno in pregledno izbiro predsednika uprave HIT. Odgovora nismo dobili. Tokrat vas opozarjamo, da ne bomo odnehali, saj menimo, da smo občanke in občani upravičeni vedeti, kaj se dogaja s podjetjem v so-lasti občine. Mestni svet zaradi specifične zakonodaje nima neposrednega nadzora nad vašim ravnanjem v skupščini delničarjev HIT. Je pa po 19. členu statuta MONG Mestni svet dolžan nadzorovati vaše delo.

Priložnost medijskih žarometov ob izbiri uprave izrabljamo tudi za odpiranje širše razprave o tem, kaj pomeni HIT za Mestno občino. Nadzor in preglednost namreč nista pomembni samo v obdobju izbire nove uprave. Čas je, da se javnost in izvoljeni predstavniki zanimajo za delovanje svojega podjetja, zato od vas pričakujemo, da boste dober gospodar, da torej delujete v interesu občank in občanov ter da jih o vašem ravnanju z občinskim premoženjem redno seznanjate. Pozivamo vas, da kot predstavnik občank in občanov v skupščini družbe HIT javnosti pojasnite:
  • Kaj mestna občina kot solastnik kratkoročno in dolgoročno pričakuje od podjetja HIT?
  • Ali menite, da bi morala občina ohraniti lastniški delež v HIT-u?
  • Kako je podjetje HIT vključeno v vašo vizijo razvoja občine in regije?
​Opozarjamo vas, da bi bili vaši morebitni izgovori na mehanizme korporativnega upravljanja, češ da sami ne morete vplivati na odločitve nadzornega sveta, zavajanje javnosti in podcenjevanje pomena 2000 delovnih mest z vsemi neposrednimi in posrednimi gospodarskimi učinki v lokalni skupnosti. Prosimo, da se prav tako ne izgovarjate na ostale člane NS. Sprašujemo vas namreč po vašem delu odgovornosti. Neodgovornost in sprenevedanje politikov pri upravljanju z državno ali občinsko lastnino sta se že v preveč primerih končala s propadom odličnih podjetij in tradicionalnih blagovnih znamk ali pa z argumentom, da je bolje podjetja privatizirati, saj da je zasebni ali tuj lastnik boljši gospodar.

​V primeru družbe HIT naj ne bo tako! Občina je solastnik deleža v delniški družbi in kot odgovoren lastnik mora stremeti k dobremu delovanju podjetja in izpolnjevanju pričakovanj. Vi, gospod župan, ste predstavnik občine, vi ste skupščini za člana Nadzornega sveta predlagali vašega znanca Marina Furlana, vi nosite odgovornost za uresničevanje interesov Mestne občine v odnosu do družbe HIT. Prevzemite torej svoj del odgovornosti do občank in občanov ter ravnajte pregledno in kot dober lastnik.

Klemen Miklavič
Vodja svetniške skupine Goriška.si

Monday 21 August 2017

Je novogoriška občina dovolj zavzeta pri reševanju stanovanjske problematike? (1. 2. 2017)

Novogoriška občina je imela v letu 2008 v lasti 323 stanovanj, ob koncu leta 2014 le 269. Ob odsotnosti drugih ukrepov na področju stanovanjske politike je moč trditi, da le-to ne sodi na agendo prednostnih področij naše občine. Kakšno mnenje v zvezi s stanovanjsko problematiko pa imate vi, občanke in občani?

Vabimo vas, da odgovorite na kratek vprašalnik, ki vam ne bo vzel več kot dve minuti in nam s svojimi odgovori ponudite vpogled v dejansko stanje in potrebe na področju stanovanjske problematike v naši občini. Zbrane rezultate bomo v Goriški.si ovrednotili, oblikovali ustrezne rešitve ter jih skozi Mestni svet skušali udejanjiti, rezultate vprašalnika pa posredovali tudi Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo MONG ter županu Mateju Arčonu.

Pri Goriški.si namreč verjamemo, da lahko lokalna skupnost z ustreznimi ukrepi na področju stanovanjske politike svojim občanom bistveno olajša dostop do prvega stanovanja, spodbuja hitrejše in lažje osamosvajanje mladih ter preprečuje njihovo izseljevanje, takšna politika pa prinaša prednosti tako mladim kot lokalni skupnosti nasploh.

Thursday 27 July 2017

Je prodaja EDA centra še ena manipulacija v korist špekulantov in tajkunov? (26. 1. 2017)

Goriška.si je v Mestnem svetu pozvala župana k previdnosti in spremljanju dogajanja v zvezi s prodajo stolpnice EDA Center. Postopki prodaje se namreč odvijajo tako, da vzbujajo sume o koruptivnih namerah in praksi, ki smo je vajeni že iz drugih primerov stečajev in privatizacije (Agroind, MIP, SGP). Da nekaj ni v redu, je zaznalo tudi Višje sodišče v Ljubljani in prodajo do nadaljnjega ustavilo.

Avgusta 2015 je bil na podlagi sklepa Okrožnega sodišča Nova Gorica zoper podjetje Euroinvest d.o.o. uveden stečajni postopek. V stečajnem premoženju navedene družbe se je tako znašla tudi najvišja stavba v MONG – Eda center. A ko je zanimanje javnosti za dogajanje v zvezi s stekleno stolpnico pojenjalo, so se začeli čudni posli.

Nenavadna je predvsem prodaja poslovnega dela stavbe. Sporno ravnanje stečajnega upravitelja v sodelovanju z Okrajnim sodiščem v Novi Gorici je potrdilo tudi Višje sodišče v Ljubljani in prodajo do nadaljnjega ustavilo. Težko se je znebiti občutka, da je kot v primeru Agroinda in drugih izčrpanih in propadlih lokalnih podjetij v ozadju spet pohlep.

Postopek prodaje spominja na manipulacijo z namenom prodaje stavbe v paketu, pod ceno in vnaprej znanemu lastniku. Iz preteklih zapletov s prodajo SGP, parkirišči in drugimi javnimi površinami smo se naučili, da se v takšnih situacijah pojavijo spretni špekulanti in preprodajalci, ki poceni kupljene nepremičnine preprodajajo tudi javnim ustanovam, odirajo male podjetnike ter s tem obremenjujejo proračun, dušijo malo podjetništvo in ovirajo razvoj mesta.

Ključnega pomena je, da tako javnost kot Mestna občina bdita nad postopkom prodaje in opozarjata na nepravilnosti v skrbi za razvoj mesta in dejavnosti v njegovem jedru. Župana je Goriška.si zato vprašala:
ali je seznanjen s podrobnostmi stečajnega postopka največje stavbe v jedru mesta?
kaj je naredil in kaj počne za to, da bi se ta odvila v javnem interesu in v korist razvoja mesta?
Kakšni so dolgoročni načrti za razvoj vsebin v centru mesta, kjer je tudi Eda Center?

Thursday 18 May 2017

Na Goriškem zamujamo priložnost za razvoj ene najperspektivnejših vej turizma

Župan Matej Arčon je spodnesel prizadevanja za razvoj športne infrastrukture na Trnovsko-Banjški planoti. Iz proračuna je namreč umaknil že potrjena sredstva za ureditev športnih kapacitet na Lokvah. S tem je preprečil začetek uresničevanja ideje, da bi Lokve postale poletni pripravljalni center za mlajše športne selekcije. To dejanje pa je tudi slaba novica za uresničevanje ideje o pospeševanju razvoja športnega turizma v naši regiji. Športni turizem predstavlja donosno panogo, ki je v svetovnem merilu v porasti in predstavlja gospodarsko priložnost za regijo. Občina bi lahko k pospeševanju razvoja te panoge za začetek prispevala z majhnimi, finančno nezahtevnimi koraki, kakršen je bil predviden na Lokvah.

Županovo zavajanje svetnikov in občanov je dokumentirano tako v zapisnikih kot tudi v medijih. Spomladi so Primorske novice objavile članek o planirani obnovi travnatega nogometnega igrišča na Lokvah. Pobudo zanjo je na aprilski seji Mestnega sveta podal svetnik Goriške.si Simon Rosič.

Ne le, da se kljub rezerviranim sredstvom obnova igrišča nikoli ni začela, le-ta ni predvidena niti v že sprejetih predlogih proračunov za leti 2017 in 2018. Težko se je znebiti občutka, da razvoj športnega turizma župan podpira zgolj z obljubami, v govorih in nastopih za medije, medtem ko konkretnih ukrepov ni pripravljen izvesti.

Dodatni pokazatelj županovega odnosa do športnega turizma je njegovo kadrovanje v Strateško skupino za šport in športni turizem, ki jo je župan ustanovil konec leta 2016 na predlog svetnika Goriške.si Simona Rosiča. Namesto da bi v skupino, ki naj bi gonila razvoj športa, kadroval pregledno in pozval vse svetniške skupine, naj poiščejo najprimernejše kandidate, je to storil po starem: nastavil je stara imena, ki sedijo že na drugih stolčkih ali kako drugače krojijo neambiciozno politiko športa v občini. Tako smo zamudili še eno priložnost, da v oblikovanje športno-turistične politike vnesemo svežino in vključimo podjetnike, športna društva in številne druge deležnike s področja športa v naši občini.

Kljub naštetemu je potrebno ob koncu pozdraviti novico, da je Mestni svet na oktobrski seji imenoval nove predstavnike Mestne občine Nova Gorica v Javni zavod za šport. Ti so svoje delo od prvega dne sprejeli z vso resnostjo in odgovornostjo. Njihova pozornost je trenutno usmerjena v oblikovanje novih in preoblikovanje starih temeljnih aktov, preko katerih bi lahko Zavod za šport v bodoče prevzel odločnejšo vlogo pri razvoju športa (in morebiti tudi športnega turizma) v našem okolju, namesto da predstavlja zgolj upravitelja športnih površin v naši občini. Kot glavno nalogo pa so si zadali sistematično sprejetje konkretnega, realnega, programsko oz. vsebinsko razdelanega plana dela. In prav vsebinski del je tisti, za katerega pri Goriški.si menimo, da bi moral biti odločneje prisoten v vsakodnevnem delovanju tega javnega zavoda.

Monday 17 April 2017

Razpisano je mesto direktorja KENOG (12. 1. 2017)

​Izšel je razpis za direktorja občinskega podjetja Komunalna energetika Nova Gorica – KENOG. Problem ogrevanja že nekaj let ne najde pravega mesta na županovi agendi. Pomanjkanje celovitega in dolgoročnega občinskega načrta toplotne oskrbe mesta in nezadostno investiranje v infrastrukturo sta med glavnimi razlogi za drago in neučinkovito javno ogrevanje v mestu. 

Zaradi nepokritossti omrežja ter stremljenja k nižjim stroškom se občani v času kurilne sezone poslužujejo kurjave na drva, kar pa mestu in okolici v zimskih mesecih prinaša prekomerno onesnaževanje zraka. V še slabšem položaju so prebivalci večjih stavb, ki so prisiljeni uporabljati drago centralno ogrevanje, s čimer se v nekaterih primerih ustvarja socialna stiska.

Podjetje KENOG ne sme ostati samo rutinski izvajalec storitve ogrevanja po ustaljenih vzorcih. Sodobna mesta iščejo alternativne načine oskrbe z energetskimi viri, med katerimi je tudi ogrevanje. Lokalna podjetja v (so)lasti občine ali države, ki skrbijo za elektriko, vodo, ogrevanje, razsvetljavo, odpadke, energetsko učinkovitost (EP, ViK, KENOG, Komunala, Golea...), bi morale stopiti skupaj in v sodelovanju z raziskovalnimi ustanovami in zasebnimi podjetji izvajati projekte, ki bi bili usmerjeni v inovativno upravljanje z viri in iskanje alternativnih poti do čiste, učinkovite in poceni oskrbe z vodo in energijo.

Goriška.si je župana že od volilne kampanje dalje nenehno spodbujala k ukrepanju na tem področju, a zaman. Izbor direktorja KENOG je priložnost, ko imamo predstavniki občank in občanov besedo. Tako predstavniki v mestnem svetu kakor splošna javnost lahko zahtevamo jasno nakazane ukrepe za ureditev mestnega ogrevanja in vstop Nove Gorice med mesta s sodobno energetsko infrastrukturo. S svojim delovanjem in glasovanjem bodo predstavniki Goriške.si pritisnili na župana in njegove podpornike, da se prioritetno spopadejo s sanacijo problema, ki ima tako socialne kot zdravstvene posledice. Dostopno ogrevanje in čist zrak sta osnovni pravici vseh občank in občanov.

Saturday 1 April 2017

Vizija in program sta tu. Ju bo župan zmožen uresničiti?

Od zadnje seje Mestnega sveta je Goriška bogatejša za celovit programski dokument, ki ponuja podlago za celovit pristop občine k vzpostavljanju univerzitetnega mesta ter izrabi bogate izobraževalno-raziskovalne tradicije za gospodarski in kulturni razcvet regije.
Programski dokument je vizionarske narave in temelji na usklajevanju z vsemi pomembnejšimi izobraževalnimi, raziskovalnimi in inovacijskimi ustanovami na Goriškem, vključno s posvetovanjem z večjimi podjetji in organizacijami, katerih razvoj temelji na znanju. Prav tako izjemnega pomena je, da sprejeti dokument odraža politično soglasje vseh večjih skupin v Mestnem svetu.

Delovni skupini, ki je pripravila osnutek dokumenta, je predsedoval mestni svetnik Goriške.si Klemen Miklavič (na sliki drugi z leve), ki je poudaril: ˝Županu smo ponudili politično podporo, predložili vizijo in napisali program, sedaj mora pokazati odločnost in začrtano pot izpeljati˝.

Župan bo moral izkazati resnost svoje deklaratorne zaveze k razvoju univerzitetnega mesta pri uskladitvi dela vseh občinskih razvojnih in inovacijskih ustanov in pri čim prejšnjem rebalansu proračuna, ki bo velik del sredstev namenil vzpostavitvi pogojev za gradnjo univerzitetnega kampusa. 

Wednesday 15 February 2017

Dr. Matej Vranješ je postal novi direktor Goriškega muzeja (16. 12. 2016)

Z včerajšnjim glasovanjem na seji mestnega sveta so se končala ugibanja o tem, kdo bo postal novi direktor Goriškega muzeja. Brez razprave je z enim glasom PROTI in 21 glasovi ZA direktor postal domačin dr. Matej Vranješ, mladi etnolog z bogatimi izkušnjami na področju muzejstva.

Zmaga Vranješa pomeni veliko več kot to, da je muzej po več kot letu dni dobil direktorja s polnim mandatom. Na vodilni položaj je muzej dobil strokovnega in kompetentnega človeka, ki bo lahko s svojimi izkušnjami na področju vodenja in izvajanja projektov ob mladostnem elanu in prodornih idejah obrnil nov list v razvoju Goriškega muzeja. Imenovanje Vranješa vzbuja upanje, da bo potencial mladih zagnanih strokovnjakov na Goriškem tudi v bodoče prepoznan, cenjen in ustrezno ovrednoten. Tovrstne odločitve so najboljši signal mladim, naj si v lokalnem okolju ustvarijo svojo prihodnost in prispevajo k njegovemu razvoju.

Imenovanje Vranješa pa predstavlja pomembno sporočilo tudi trenutni lokalni oblasti. Edina merila pri imenovanjih na pomembne položaje v naši občini morajo tudi v bodoče biti strokovnost, kompetentnost, prodorne ideje in razvojno naravnan program. Postopki naj bodo pregledni in transparentni, kandidati za zasedbo položajev pa naj imajo enake možnosti za predstavitev svojih idej in programa. Goriška.si je takšne postopke pri imenovanju direktorja Goriškega muzeja dosledno zagovarjala, istih načel pa se bo držala tudi v prihodnje.

Wednesday 1 February 2017

Goriška Pro bono ambulanta kliče na pomoč (11. 12. 2016)

Devet mesecev je minilo, odkar je na Bidovčevi ulici v Novi Gorici svoja vrata odprla Pro bono ambulanta. Nastala je na pobudo mestne svetnice Goriške.si Ane Jug in ob izdatnem angažmaju medicinske sestre Lilijane Remec, deluje pa pod okriljem Hiše dobrot – organizacije, ki si že leto in pol prizadeva pridobiti status humanitarnosti, vendar ji državni birokratski aparat z novimi in novimi zahtevami to onemogoča. Uporabniki ambulante so osebe brez zdravstvenega zavarovanja iz celotne Goriške regije – gre pretežno za prekarne delavce, samostojne podjetnike, upokojence z nizkimi pokojninami in druge osebe, ki jim je zaradi različnih razlogov onemogočen dostop do javnih zdravstvenih storitev.

Čeprav je minilo že dvanajst let, odkar je vzniknila prva pro bono ambulanta v Sloveniji, vlada ni sprejela nobene pravne regulative, ki bi urejala to področje. Temu vsled se pro bono ambulante pri nas soočajo s številnimi problemi. Pri reševanju kompleksnih zdravstvenih in socialnih primerov je nujno prepletanje formalnih in neformalnih poti, ki jih goriška Pro bono ambulanta večkrat rešuje v sodelovanju s Centrom za socialno delo. Na operativni ravni je delovanje ambulante odvisno od prostovoljcev – v sodelovanju z Zdravstvenim domom Nova Gorica v ambulanti prostovoljno delujejo zdravnica, ki se tedensko vozi iz vzhodne Slovenije (!) ter medicinska sestra in socialna delavka. Tudi financiranje ni urejeno. Ambulanta je tako odvisna od dotacij sočutnih ljudi in od sredstev, ki jih dobijo preko občinskih in drugih razpisov. Izmed 13 občin Goriške statistične regije je ambulanti preko razpisa uspelo pridobiti sredstva na Mestni občini Nova Gorica v višini 2.800 €, ajdovski župan pa je 800 € nakazal iz županovega fonda. Ostale občine za prošnje Pro bono ambulante nimajo posluha. Če vemo, o kakšnih zneskih se sicer v slovenskem zdravstvu razpravlja, so navedene številke kljub številnim prostovoljnim uram nevarno nizke, prihodnost goriške Pro bono ambulante pa vprašljiva.

V kolikor ste pripravljeni priskočiti na pomoč, se v petek, 16. decembra, lahko v Hit šport centru v Šempetru pri Gorici udeležite dobrodelnega koncerta, izkupiček katerega bo v celoti namenjen delovanju Pro bono ambulante. Pomagate lahko tudi na drugačne načine. Ambulanta nujno potrebuje vsaj še enega zdravnika, ki bi razbremenil zdravnico iz vzhodne Slovenije, proračun ambulante pa za kritje potnih stroškov. Išče se tudi tehnik zdravstvene nege, ki bi bil pripravljen del svojega prostega časa prostovoljno nameniti delovanju ambulante. Za pridobivanje sredstev na občinskih in evropskih razpisih bi ambulanta potrebovala prostovoljca, ki so mu tovrstne zadeve blizu. Tudi pri zagotavljanju zdravil ter njihovemu urejanju bo pomoč dobrodošla.

En evro dotacije in ena prostovoljna ura vsakega delovno aktivnega prebivalca v Goriški statistični regiji bi ambulanto obogatili za 45.000 evrov in 5.600 delovnih dni prostovoljne pomoči. 

˝Da se, če se hoče˝.

Thursday 26 January 2017

Bo participativni proračun ujetnik županove volilne kampanje? (5. 12. 2016)

Participativni proračun je osrednji element programa Goriške.si, saj ordaža naše poglede na svet in pomeni korak k neposrednejši demokraciji. Gre za sistem, po katerem bi občani neposredno odločali o manjših proračunskih izdatkih v svojem kraju. Ker pa Goriška.si nima izvršilnih funkcij v Mestni občini, je že od začetka mandata preko mestnih svetnikov spodbujala župana k uvedbi te proračunske novosti v MONG ter mu tudi večkrat ponudila pomoč pri snovanju in uresničitvi projekta, vendar je ponudbe vedno znova zavračal.

Naposled je Mestni svet na predlog svetnikov Goriške.si s sklepom (17. 12. 2015) županu naložil imenovanje delovne skupine za pripravo uvedbe participativnega proračuna. Župan se je uresničitvi sklepa dolgo časa izmikal. Sodelovanje svetnikov je zavračal, češ da bo to pripravila uprava sama. Po večmesečnem opozarjanju je vendarle imenoval komisijo za izvedbo projekta participativnega proračuna MONG, ki se je prvič sestala novembra 2016, torej skoraj leto dni po sprejetju sklepa.

Komisija je dobila na petih straneh predstavljeno vsebino, ki jo je novogoriška občinska uprava kopirala iz portala Moja pobuda Občine Ajdovščina. Kopirani dokumenti naj bi bili po besedah županovega uradnika rezultat večmesečnega ˝intenzivnega dela˝ novogoriške občinske uprave, ki pa ni vključevalo nobene primerjalne analize, nobene študije primera in nobenega razgovora z ljudmi. Uprava je torej predlog pripravila brez nujno potrebnih podlag za uspešno izvedbo projekta. 

Za primerjavo: v ajdovski občini so v štirih mesecih izpeljali celoten postopek – od zasnove projekta, postavitve spletnega portala, izvedbe številnih delavnic z občani, zbiranja in obdelave pobud do uspešno izvedenega glasovanja. Ravnanje oz. zavlačevanje goriškega župana torej vzbuja resne dvome v motiviranost vodstva MONG za izvedbo participativnega proračuna. Med drugim je bilo namreč v prvem branju proračuna za leto 2017 participativnemu proračunu namenjenih 250.000 €, kaže pa, da bo postavka naknadno umaknjena in odprta šele v proračunu za leto 2018. Slednje nakazuje, da namerava trenutna oblast projekt uvedbe participativnega proračuna zgolj zlorabiti za financiranje volilne kampanje. 

Župana Mateja Arčona zato pozivamo – v kolikor v participativni proračun ne verjame – naj projekt počaka na leto 2018 in na novega župana ali županjo, ki se bo projekta lotil s polno mero angažiranosti in odgovornosti do vseh občank in občanov. Participativni proračun namreč ni in nikdar ne bi smel postati zgolj kljukica na seznamu predvolilnih obljub, temveč predstavlja mehanizem, ki korenito spreminja lokalno politiko, krepi sodelovanje med ljudmi ter predstavlja nujen pogoj za povrnitev skupnostne zavesti v našem domačem okolju.

Thursday 19 January 2017

Z lažno obljubo do “pravega” kadra (29. 11. 2016)

Ko se je na novembrski seji leta 2015 razpravljalo o imenovanju vršilca dolžnosti Goriškega muzeja, je svetnik Goriške.si Simon Rosič opozoril, da mora funkcija biti resnično začasna in da je potrebno čimprej najti dolgoročno rešitev. Župan Arčon mu je odgovoril z napovedjo, da bo do konca istega leta (2015) izšel razpis za novega direktorja muzeja (slika spodaj). Župan je s tem zavajal, saj je skupaj s pristojnimi zavlačeval z razpisom še vsaj slabo leto. Svojemu kandidatu je omogočil dolgo VD-jevstvo, ta pa je z všečnimi potezami imel možnost pridobiti naklonjenost delavcev oz. si zagotoviti prednost pred ostalimi kandidati. Vendar ime VD-ja in direktorstvo muzeja nista bistvo zgodbe. Bistvo je dogovorno in netransparentno kadrovanje v občinske ustanove in podjetja. Goriška.si se temu odločno zoperstavlja.

Postopek imenovanja direktorja muzeja je še v teku. V igri so poleg županovega varovanca še trije kandidati, vsi s primernejšo izobrazbo, bogatimi izkušnjami in ambicioznim programom. Več o zapletih in ozadju v kandidacijskem postopku si lahko preberete v naših predhodnih objavah.

Pri Goriški.si se sicer osredotočamo na tvorno delovanje in mnoge projekte. Izogibamo se polemikam in grenkobi, a vseeno smo kot družbeno gibanje in skupina v Mestnem svetu dolžni poročati tudi o zlorabah ter tako prispevati k njihovemu preprečevanju. Goriška.si je namreč gibanje, ki je nastalo na pobudo mladih, izobraženih in kompetentnih ljudi, ki jim je dovolj manipulacij, kadrovanj po vezah in ustaljene zakulisne trgovine. Skušamo zastopati predvsem tiste, ki kljub svojemu razočaranju lokalnega okolja ne nameravajo zapustiti, temveč ga – spremeniti. Trudimo se biti glas občanov, ki zahtevajo spremembe. Brezkompromisno, neposredno in odločno. 

​Tukaj si lahko pogledate zapisnik seje mestnega sveta izpred leta dni.

Arčonove besede so tedaj povzele tudi Primorske novice.

Thursday 12 January 2017

Muzej naj vodi najboljši izmed kandidatov (18. 11. 2016)

Po neuspešni kandidaturi Luke Lisjaka Gabrijelčiča se je kandidacijski postopek za direktorja Goriškega muzeja (GM) ponovil. Kadrovska komisija MONG je v četrtek, 17. 11. 2016, odprla prispele kandidature in izločila tiste, ki niso ustrezali razpisnim pogojem. Ostali so štirje finalisti, ki so bili poslani v presojo strokovnim organom GM. Med njimi so tudi trije mlajši in perspektivni kandidati, ki po izobrazbi in izkušnjah nakazujejo, da bi lahko kakovostno vodili GM. Ponovno naj bi kandidiral tudi trenutni VD direktorja, Vladimir Peruničič, po izobrazbi arhitekt z izkušnjami v filmski industriji in zaposlen na MONG.

​Spomnimo:
Goriška.si je glasno zahtevala pregleden postopek izbire z enakimi možnostmi za vse. Zagovarjali smo dostopnost vodilnih delovnih mest za mlade in perspektivne kandidate. Opozorili smo tudi, da Perunicic zahteva zamrznitev delovne pogodbe na MONG, v kolikor bo izbran za direktorja GM, s čimer vzbuja dvom v njegovo motiviranost in neobzirnost do drugih iskalcev zaposlitve.

V preteklih dneh so mediji poročali, da Peruničiču ni bilo podaljšano VD-jevstvo. Goriška.si je bila med tistimi, ki so nadaljevanju VD-jevstva nasprotovali z jasnim razlogom: nenavadno dolgo VD-jevstvo Vladimirja Peruničiča je bilo po našem mnenju zlorabljeno zato, da je lahko pridobil prednostni položaj pred drugimi kandidati.

Strokovni organ muzeja in delavci so namreč Perunicica podprli na osnovi njegovega začasnega direktorovanja. Upamo, da delavci razumejo, da kandidat, ki so ga imeli priložnost spoznavati preko VD-jevstva, ni nujno najboljši kandidat. Župan je postopke imenovanja direktorja zavlačeval toliko časa (1 leto), da se je lahko Peruničič dodobra ustoličil ter, kakor sam pravi, ˝porihtal stvari˝. Med drugim naj bi se zgodile spremembe pogodbenih razmerij iz določenega v nedoločen čas. Poteze Peruničiča v času direktorovanja, ki bi lahko vodile v favoriziranje s strani sindikata, še raziskujemo. Prav tako nas zanimajo povezave Peruničiča s predsednico sveta zavoda GM Elviro Šušmelj, ki je po mnenju odstopljene članice sveta postopek vodila nepregledno in brez zapisnika.
Muzej je prvo sporno kadrovanje na vodilna mesta, odkar je Goriška.si v Mestnem svetu, zato bomo z razkrinkanjem nepravilnosti in neupravičenih privilegijev vztrajali do konca. Goriški.si je žal za negotovost v kolektivu muzeja. V tem trenutku je namreč pomembneje, da v MONG prekinemo s kadrovanjem po vezah, da razkrinkamo kastna omrežja in da vodilna delovna mesta odpremo vsem sposobnim in zagnanim, ki bi želeli s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k boljšemu življenju in delu na Goriškem. Širši javni interes in blaginja naših krajev morata prevladati nad interesi posameznikov in privilegiranih skupin.