Thursday 14 December 2017

Goriška.si je rekla NE podražitvi! Zahtevamo modernizacijo občinske infrastrukture (21. 8. 2017)

Goriška.si je nasprotovala dvigu cen na položnicah za vodovode in kanalizacijo. Menimo, da je podražitev zgolj še en poskus v nizu strategije tihega prenašanja stroškov neučinkovitega upravljanja z javno infrastrukturo na njene uporabnike.

Goriška.si sicer podpira pretekle napore podjetja Vodovodi in kanalizacija in Mestne občine v smeri izpolnjevanja zahtev EU, vključno z izgradnjo centralne čistilne naprave, ki nam vrača čiste reke in potoke. Nikakor pa ne odobravamo dolgoletne pasivnosti in pomanjkanja dolgoročnega načrtovanja v smeri modernizacije sistema vodovodov in kanalizacije. V občini imamo namreč zelo zastarelo infrastrukturo, ki ponekod izvira še iz bivših držav. Cevi so na nekaterih odsekih zelo slabe, veliko je izgub, upravljanje je neučinkovito, ponekod prihaja do invazije glodalcev in žuželk. Podobno kot za vodovode in kanalizacijo velja tudi za drugo infrastrukturo in storitve: ogrevanje, ravnanje z odpadki, razsvetljava, itd. Namesto da bi stopili v korak s sodobnimi tehnologijami, se sistem le krpa in zasilno vzdržuje. Goriška tako drsi med okoljsko in storitveno zaostale regije, medtem ko bi lahko ob nekoliko več vizije, odločnosti in ob učinkovitejšem koriščenju evropskih sredstev postali tehnološko in ekološko naprednejše mesto.

V mestni občini potrebujemo ambicioznega gospodarja, ki bo znal pokazati cilje in začrtati tehnološko in okoljsko drzne projekte. Prav je, da občanke in občani prispevajo svoj delež k temu, a šele takrat, ko bosta župan in podjetje Vodovodi in kanalizacija predložili vizijo in skrbno izdelan načrt za temeljito posodobitev sistema, ki bo učinkovitejši, cenejši za vzdrževanje in prijaznejši do okolja. Goriška.si verjame, da ni potrebno čakati, da od nas to zahteva EU. Dovolj je dvigovanja cen položnic, ko zmanjka denarja, dovolj postopnega in pritajenega prenašanja stroškov upravljanja občinske infrastrukture na uporabnike. Občanke in občani moramo od župana in javnih služb zahtevati odgovornejše in dolgoročnejše gospodarjenje z javnim dobrim in javnimi storitvami.

No comments:

Post a Comment