Monday 20 November 2017

Goriška brez odpadkov (27. 7. 2017)

Svetnica Ana Jug iz Goriške.si je ne predzadnji seji mestnega sveta MONG podala predlog, da se tudi Mestna občina Nova Gorica vključi v ZERO WASTE (ZW) občine, gibanje GORIŠKA.si pa je poleg tega poskrbelo za obširne spremembe in dopolnitve pred časom sprejetega Odloka o komunalnih odpadkih s ciljem zagotavljanja čistejšega okolja ter ustreznejšega ravnanja z odpadki.

Količina odloženih odpadkov se na nacionalni ravni sicer manjša, a še vedno imamo občine, ki odložijo okoli polovico vseh nastalih odpadkov in žal je med njimi tudi Mestna občina Nova Gorica, ki izstopa tako po količini nastalih odpadkov (leta 2014 je namreč povprečen Novogoričan proizvedel kar 549 kilogramov odpadkov), še bolj pa po količini odloženih odpadkov – teh je bilo v letu 2014 kar 48,6 odstotka. Pri tem ima velik vpliv okoljska ozaveščenost prebivalstva, ki ji zagotovo posvečamo premalo strokovne pozornosti in inovativnejših aktivnosti.

Količina nastalih komunalnih odpadkov v občini pa vendar ni neposredno povezana s tem, koliko odpadkov posamezna občina odloži. Prav od sistema ločevanja odpadkov, ki ga uvede javno komunalno podjetje, je najbolj odvisna količina odloženih, torej
nerecikliranih odpadkov v določeni občini. Kljub temu, da odpadke dosledno ločujemo, nastajajo tudi takšni odpadki, ki se jih ne predela, zato mora gospodinjstvo imeti zabojnik za mešane komunalne odpadke. S primerno strategijo bi lahko tudi naša občina prispevala k ustrezni ozaveščenosti prebivalstva o nujnosti ločevanja odpadkov.

Iz spletnih objav drugih občin je zaslediti, da se jih je kar nekaj že vključilo med tako imenovane ZW občine (zero waste – brez odpadkov) in kar je še spodbudnejše, sprejele so vsaka svoj program oz. ZW načrt. Ti načrti predvidevajo spodbujanje treh glavnih sklopov aktivnosti, in sicer preprečevanje, ponovno uporabo in nazadnje recikliranje. Njihovo uresničevanje pomeni postopno zmanjševanje odpadkov ter povečevanje ponovne uporabe in recikliranja. Številne občine so sprejele cilj Zero Waste do leta 2020, vendar je cilj nič odpadkov (Zero Waste) pomembno razumeti v smislu neprestanega zniževanja količin odpadkov, ki jih ni moč predelati.

Občinsko uradništvo je pobudo sicer sprejelo, a brez zagotovil za izvršitev. Goriška.si bo spremljala uresničevanje predloga in od uprave zahtevala odločne korake v smeri tehnološko napredene in okolju prijazne Goriške.

No comments:

Post a Comment