Monday 18 December 2017

V skupni boj za sprejemljivo ceno vodovodnih in kanalizacijskih storitev​ (26. 9. 2017)

Goriška.si bo na četrtkovi seji mestnega sveta župana pozvala k ponovnemu odločanju o ceniku za opravljanje storitev vodarine, kanalizacijo in čiščenje odpadnih voda. Že na junijski seji je Goriška.si nasprotovala podražitvi, po odzivu občank in občanov pa je še nekaj drugih svetnikov spoznalo, da je bil županov predlog neustrezen, podražitev pa v znatni meri nepotrebna. Menimo, da je vsaj na dveh postavkah možna pocenitev in s tem razbremenitev gospodinjstev. Poleg tega naj bi se na podeželju pokazala nesorazmerja v zvezi s čiščenjem odpadnih voda.

Župan in zagovorniki podražitve trdijo, da je bila ta neizogibna. Menimo, da to ni res. Da so cene pretirane, potrjuje že preprosta primerjava med primerljivimi slovenskimi občinami na osnovi javno objavljenih podatkov (spodaj). Zneski za vodarino, čiščenja in kanalščino odpadnih voda so na Goriškem med najvišjimi v Sloveniji!

Pozivamo občanke in občane, ki se zavzemajo za pocenitev storitev, da pozorno spremljajo dogajanje v mestnem svetu in drugod. Županu želimo dopustiti, da napako popravi sam. V kolikor bo našo zahtevo zavrnil, bomo predlog vložili sami ter pozvali javnost k sodelovanju (morda v obliki peticije). Dokler problem uživa pozornost javnosti, lahko dosežemo cilje.

Pa še pozor, predvidevamo, da se bo v prihodnjih dneh pojavilo veliko prispevkov v medijih, ki vas bodo prepričevali, da podražitvi ni alternative. Zagovorniki podražitve imajo namreč v rokah veliko virov in sredstev, s katerimi lahko podprejo silovito kampanijo v podporo takemu ravnanju.
Picture
Picture
Picture
*Viri: ceniki podjetij, ki opravljajo storitve v zvezi z vodovodi in kanalizacijo po posameznih občinah (dostopno na spletu)

No comments:

Post a Comment