Monday 28 August 2017

Javni poziv svetniške skupine Goriška.si županu Mestne občine Nova Gorica v zvezi s prihodnostjo družbe HIT d.d. (15. 2. 2017)

Spoštovani g. župan,
Postopek izbire nove uprave HIT d.d. se bliža sklepnemu delu, javnost pa še vedno ugiba o merilih in usmeritvah, na podlagi katerih člani nadzornega sveta selekcionirajo kandidate/-ke. Dne 4. 1. 2017 smo vas pozvali, da od predstavnika MONG v nadzornem svetu HIT zahtevate odgovorno in pregledno izbiro predsednika uprave HIT. Odgovora nismo dobili. Tokrat vas opozarjamo, da ne bomo odnehali, saj menimo, da smo občanke in občani upravičeni vedeti, kaj se dogaja s podjetjem v so-lasti občine. Mestni svet zaradi specifične zakonodaje nima neposrednega nadzora nad vašim ravnanjem v skupščini delničarjev HIT. Je pa po 19. členu statuta MONG Mestni svet dolžan nadzorovati vaše delo.

Priložnost medijskih žarometov ob izbiri uprave izrabljamo tudi za odpiranje širše razprave o tem, kaj pomeni HIT za Mestno občino. Nadzor in preglednost namreč nista pomembni samo v obdobju izbire nove uprave. Čas je, da se javnost in izvoljeni predstavniki zanimajo za delovanje svojega podjetja, zato od vas pričakujemo, da boste dober gospodar, da torej delujete v interesu občank in občanov ter da jih o vašem ravnanju z občinskim premoženjem redno seznanjate. Pozivamo vas, da kot predstavnik občank in občanov v skupščini družbe HIT javnosti pojasnite:
  • Kaj mestna občina kot solastnik kratkoročno in dolgoročno pričakuje od podjetja HIT?
  • Ali menite, da bi morala občina ohraniti lastniški delež v HIT-u?
  • Kako je podjetje HIT vključeno v vašo vizijo razvoja občine in regije?
​Opozarjamo vas, da bi bili vaši morebitni izgovori na mehanizme korporativnega upravljanja, češ da sami ne morete vplivati na odločitve nadzornega sveta, zavajanje javnosti in podcenjevanje pomena 2000 delovnih mest z vsemi neposrednimi in posrednimi gospodarskimi učinki v lokalni skupnosti. Prosimo, da se prav tako ne izgovarjate na ostale člane NS. Sprašujemo vas namreč po vašem delu odgovornosti. Neodgovornost in sprenevedanje politikov pri upravljanju z državno ali občinsko lastnino sta se že v preveč primerih končala s propadom odličnih podjetij in tradicionalnih blagovnih znamk ali pa z argumentom, da je bolje podjetja privatizirati, saj da je zasebni ali tuj lastnik boljši gospodar.

​V primeru družbe HIT naj ne bo tako! Občina je solastnik deleža v delniški družbi in kot odgovoren lastnik mora stremeti k dobremu delovanju podjetja in izpolnjevanju pričakovanj. Vi, gospod župan, ste predstavnik občine, vi ste skupščini za člana Nadzornega sveta predlagali vašega znanca Marina Furlana, vi nosite odgovornost za uresničevanje interesov Mestne občine v odnosu do družbe HIT. Prevzemite torej svoj del odgovornosti do občank in občanov ter ravnajte pregledno in kot dober lastnik.

Klemen Miklavič
Vodja svetniške skupine Goriška.si

No comments:

Post a Comment