Monday 21 August 2017

Je novogoriška občina dovolj zavzeta pri reševanju stanovanjske problematike? (1. 2. 2017)

Novogoriška občina je imela v letu 2008 v lasti 323 stanovanj, ob koncu leta 2014 le 269. Ob odsotnosti drugih ukrepov na področju stanovanjske politike je moč trditi, da le-to ne sodi na agendo prednostnih področij naše občine. Kakšno mnenje v zvezi s stanovanjsko problematiko pa imate vi, občanke in občani?

Vabimo vas, da odgovorite na kratek vprašalnik, ki vam ne bo vzel več kot dve minuti in nam s svojimi odgovori ponudite vpogled v dejansko stanje in potrebe na področju stanovanjske problematike v naši občini. Zbrane rezultate bomo v Goriški.si ovrednotili, oblikovali ustrezne rešitve ter jih skozi Mestni svet skušali udejanjiti, rezultate vprašalnika pa posredovali tudi Oddelku za okolje, prostor in javno infrastrukturo MONG ter županu Mateju Arčonu.

Pri Goriški.si namreč verjamemo, da lahko lokalna skupnost z ustreznimi ukrepi na področju stanovanjske politike svojim občanom bistveno olajša dostop do prvega stanovanja, spodbuja hitrejše in lažje osamosvajanje mladih ter preprečuje njihovo izseljevanje, takšna politika pa prinaša prednosti tako mladim kot lokalni skupnosti nasploh.

No comments:

Post a Comment