Friday 18 November 2016

Župan Arčon se obotavlja, medtem pa ga prehitevajo sosednje občine (16. 5. 2016)

Uvedba participativnega proračuna je ena programskih prioritet gibanja Goriška.si. Na to temo je Goriška.si v preteklosti izvedla številna posvetovanja in javno razpravo, naši aktivisti pa sodelujejo z aktivisti v občinah, kjer že poskusno uvajajo ta sistem. Pri Goriški.si verjamemo, da je soudeležba ljudi pri snovanju in izvajanju občinske proračunske politike nujen pogoj za povrnitev skupnostne zavesti kakor tudi za zmanjševanje korupcijskih tveganj.

V skladu s svojo programsko politiko je Goriška.si na Mestni svet Mestne občine Nova Gorica podala pobudo za sprožitev postopkov za uvedbo participativnega proračuna, Mestni svet pa je 17. 12. 2015 izglasoval sklep, ki županu nalaga sestavo delovne skupine za “pripravo uvedbe ene od oblik participativnega proračuna v MONG”. Delovna skupina naj bi bila zadolžena predvsem za “pripravo in utemeljitev načrta za poskusno uvedbo participativnega proračuna v izbrani krajevni skupnosti ter podporo pri njeni izvedbi”.

Goriška.si ob naštetih dejstvih poziva župana, naj spoštuje odločitev Mestnega sveta in takoj pristopi k uvedbi participativnega proračuna. Župan se namreč že pol leta izogiba sprožitvi postopka za pripravo in uvedbo participativnega proračuna, ki bi omogočal občankam in občanom neposredno odločanje o porabi dela proračunskih sredstev. Zaradi tega v Goriški.si ocenjujemo, da gre pri županovem zavlačevanju za taktiziranje in izogibanje resnemu pristopu k uvedbi participativnega proračuna ter menimo, da župan s svojim ravnanjem dokazuje, da mu ni do uvedbe večje preglednosti in soodločanja ljudi pri porabi proračunskih sredstev.

Mestni svetniki Goriške.si so ves čas od sprejetja sklepa pozivali župana k sestavi delovne skupine, na kar so dobivali odgovore, češ da bodo svetniške skupine kmalu pozvane k predlogu kandidatov za delovno skupino. Nazadnje si je župan premislil in odgovoril, da bo to storila kar uprava. Župan torej skuša zaobiti sklep Mestnega sveta z izgovorom, da bo le-ta uresničen za zaprtimi vrati občinskih uradov.

Goriška.si meni, da je udeležba Mestnega sveta pri sestavi in delovanju delovne skupine nujna za uresničitev sklepa ter da bi izključitev Mestnega sveta pri uresničevanju pobude o neposrednem odločanju občank in občanov o proračunu ogrozila kakovost priprave in izvedbe tega sistema, saj imajo v primerjavi z občinskim uradništvom mestni svetniki mnogo več izkušenj s terena tako v mestu kot na podeželju. Prav podeželje bi bilo z izključitvijo številnih podeželskih svetnikov najbolj zapostavljeno, izključevanje Mestnega sveta iz sooblikovanja politike pa pomeni tudi izključevanje občank in občanov, saj so mestni svetniki in svetnice njihovi voljeni predstavniki. Odrivanje ljudi od odločanja pa je v nasprotju z duhom in načeli participativnega proračuna.

Medtem, ko županov kabinet zavlačuje s pripravo participativnega proračuna, pa goriško občino prehitevajo občine v soseščini. V gibanju Goriška.si z velikim odobravanjem pozdravljamo zlasti aktivnosti ajdovske občinske uprave in župana v smeri demokratizacije javnih financ in začetka izvajanja participativnega proračuna, g. Arčona pa pozivamo, naj si ajdovskega župana vzame za zgled odločnosti in dolgoročne naravnanosti vodenja občine.

No comments:

Post a Comment