Sunday 6 November 2016

Župani štirih obmejnih občin za skupno mizo razpravljali o organizaciji velikega čezmejnega maratona (26. 4. 2016)

V četrtek, dne 14. 4. 2016, je bil na sedežu MONG na pobudo svetniške skupine Goriška.si sestanek na temo organizacije velikega čezmejnega maratona, ki so se ga udeležili župani štirih obmejnih občin – Matej Arčon (Nova Gorica), Ettore Romoli (Gorica), Mavricij Humar (Miren-Kostanjevica) in Milan Turk (Šempeter-Vrtojba). Srečanju so prisostvovali tudi vodja Skupine za šport in športni turizem ter mestni svetnik Simon Rosič – Rosko, predstavniki društev ŠD Filipides, ŠD Mark, AK Nova Gorica in italijanske organizacije Marciatori ter direktor Javnega zavoda za šport Nova Gorica Uroš Jug in predstavnika Športne zveze Nova Gorica Miran Müllner ter Meta Mačus.

Na srečanju je bila predstavljena ideja o velikem čezmejnem maratonu, ki je v zadnjem letu dozorela med različnimi akterji v naši regiji z namenom, da bi zainteresirani deležniki skupaj pristopili k organizaciji večje športne prireditve v kontekstu razvoja športnega turizma na Goriškem. Vsi štirje župani so zelo pozitivno sprejeli pobudo in že pred prvimi konkretnimi koraki izrekli načelno politično podporo, ob tem pa so si bili enotni, da je smiselno začeti takšno zgodbo le v primeru, da bi tovrstna prireditev segala stopnico višje od podobnih tekaških prireditev v širši okolici ter prerasla v dogodek, ki bi postal turistični proizvod v pravem pomenu besede in posledično zanimiv za širšo javnost. S takšnimi izhodišči so se seveda strinjali tudi ostali prisotni.

Ob koncu srečanja je prišlo do dogovora, da bo v začetni fazi strokovni del na slovenski strani koordinirala priznana tekačica Aleksandra Fortin, na italijanski pa avtoriteta na področju organizacije tekaških prireditev Andrea Feleppa. Pod njunim vodstvom se bodo določile trase prog, datum ter okviren program prireditve (tekaški in spremljevalni del) ter pripravil poslovni načrt, na podlagi katerega se bodo sprejemale nadaljnje odločitve, o katerih vas bo Goriška.si sproti obveščala.

No comments:

Post a Comment