Monday 28 November 2016

Predstavljen osnutek programskega dokumenta za razvoj terciarnega izobraževanja na Goriškem (17. 9. 2016)

​Mestni svet in župan so se zbližali pri ključni priložnosti za razvoj Goriške: Nova Gorica naj postane univerzitetno mesto svetovnega slovesa. Univerza k temu prispeva z odličnimi raziskovalnimi rezultati, občina pa naj poskrbi za teren za kampus, podporne storitve študentom, skupne projekte z lokalnim gospodarstvom in vključevanje bogate izobraževalne in inovacijske dejavnosti na srednji in višješolski ravni.

Včeraj, 16. 9. 2016, je MONG predstavila osnutek programskega dokumenta za razvoj terciarnega izobraževanja na Goriškem. V njem so nanizane jasne smernice za osredotočeno vlaganje sredstev občine na področju terciarnega izobraževanja, inovacij in raziskovanja. Poleg podpore razvoju Univerze v Novi Gorici in univerzitetnega kampusa, osnutek predvideva intenzivnejše vključevanje podjetij in drugih organizacij v izobraževalne projekte ter osrednejšo vlogo izjemno prodornega Primorskega tehnološkega parka. Nova Gorica se mora razvijati v univerzitetno mesto ter staviti na bogato izročilo na področju tehnike, zdravstva in naravoslovja, ki se začne že na srednješolski ravni in nadaljuje vse do vrhunskega univerzitetnega raziskovanja.

S sprejetim programskim dokumentom bo občina dobila podlago za ciljno usmerjanje sredstev, koordinirano javljanje na razpise in upravičila dodatna proračunska sredstva za vzpostavljanje storitev, ki bodo spodbudile domače in tuje študente k izbiri Nove Gorice za mesto študija.

Programski dokument je pripravila šestčlanska komisija. Sestavljali so jo predstavniki vseh večjih svetniških skupin in član Upravnega odbora UNG, kar odraža visoko stopnjo političnega soglasja za prihodnost Nove Gorice kot univerzitetnega mesta in raziskovalno-inovacijske dejavnosti kot temeljne razvojne usmeritve. V imenu Goriške.si je v komisiji sodeloval dr. Klemen Miklavič, ki že od izvolitve svoj svetniški mandat posveča uresničevanju ideje o Novi Gorici – univerzitetnem mestu s sodobnim in enovitim kampusom.

Javnost lahko do konca septembra prispeva svoje videnje in sodeluje pri oblikovanju končnega dokumenta. Programski dokument z dvema prilogama je dosegljiv na:

No comments:

Post a Comment