Thursday 17 November 2016

Kmetijstvo širše goriške regije tone skupaj s privatiziranim AGROIND-om (6. 5. 2016)

Na pol potopljena vipavska zadruga AGROIND, ki daje kruh večini vinogradnikov v Vipavski dolini in na Goriškem, je še en opomnik usodnih posledic neenotnosti in nestrateškega delovanja občinskih vodstev v naši regiji. Hkrati je tudi opomnik, kako privatizacija in razprodaja tujcem nista prava pot v upravljanju s skupnim dobrim, zadrugami in podjetji v občinskem (so)lastništvu. Goriška.si je že na aprilski seji mestnega sveta postavila županu in občinski upravi svetniško vprašanje o tem, kaj so storili in če sploh poznajo problematiko, ki prizadeva tudi kmetovalce v Mestni občini. Podan je bil tudi predlog županu, da problem sproži na skupnem zasedanju vseh županov.

​Prav tako je bilo predlagano, da se župani dogovorijo in glede na pristojnosti občin zahtevajo, da občine aktivno sledijo prodaji tradicionalnih, vitalnih gospodarskih subjektov in objektov občinskih in regionalnih območij preko DUTB. Goriška.si je stopila v stik tudi s kolegi svetniki v drugih občinah z namenom simultane politične akcije. Tako je bil enak tekst svetniške pobude poslan kolegom občinskih svetov Šempeter-Vrtojba, Ajdovščina, Vipava in Renče-Vogrsko. Tokrat je goriški župan glas Goriške.si upošteval in zavihal rokave. Upamo, da bo tako tudi v primeru drugih pobud, predlogov in programskih smernic, ki jih Goriška.si oblikuje skupaj z občankami in občani, društvi, organizacijami, gibanji in drugimi akterji.

Več o zgodbi Agroinda si lahko preberete v Primorskih novicah.

No comments:

Post a Comment