Tuesday 25 November 2014

Rebalans sprejet, Goriska.si pričakuje drugačen odnos občinske uprave (25.11.2014)

Danes 25.11.2014 je bil po hitrem postopku na izredni seji Mestnega sveta sprejet rebalans (prerazporeditev) proračuna za leto 2014. Občinska uprava je pojasnila razloge med katerimi sta bila znižanje prihodkov in izredni izdatki zaradi naravnih nesreč. Nasprotniki rebalansa so trdili, da je ta namenjen prikrivanju neuspešnosti občinske uprave pri realizaciji projektov, saj da bi se poplave lahko pokrile brez rebalansa.

Goriška.si je ocenila, da je bil Mestnemu svetu poslan niz nepreglednih, težko razumljivih dokumentov v žargonskem jeziku in brez ustreznih pojasnil.

Rebalans proračuna je politični dokument iz preteklega obdobja in ne le formalnost. Goriška.si se na primer ne strinja s krpanjem vročevodov dragega goriškega centralnega ogrevanja namesto da bi se k reševanju problema pristopilo s sodobno, celovito strategijo energetske oskrbe. Goriška.si se je pridružila tudi tistim svetnikom, ki so obsodili nerazumljivo prekinitev gradnje telovadnice OŠ Dornberk.

Svetniška skupina Goriška.si se je pri glasovanju vzdržala in ob tem pozvala Župana in Občinsko upravo naj v pripravo naslednjega proračuna vključita Mestni svet, zlasti skupine ki želijo tvorno prispevati k delu Mestne občine. Predvsem pa svetniki Goriške.si pričakujejo, da Občinska uprava ne bo obravnavala Mestnega sveta kot zgolj glasovalni stroj. Svetnikom naj bo jasno in pregledno predstavljen vsak dokument o katerem glasujejo.

No comments:

Post a Comment