Thursday 6 November 2014

Mestni svet je začel mandat v konstruktivnem vzdušju (6. 11. 2014)5. 11. 2014 se je konstituiral Mestni svet. Na isti seji je bila imenovana Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki predlaga sestavo ostalih komisij ter kandidate za organe, v katerih ima občina svoje predstavnike (sveti zavodov, …). Sprejeta je bila sestava komisije, ki jo je predlagala svetnica Ana Jug v sodelovanju s pravno sekcijo Goriške.si. Prišlo je sicer do manjše korekcije, saj je Lista Mateja Arčona enega od dveh svojih sedežev odstopila Listi Roberta Goloba, ki ji sedež zaradi skromnega rezultata sicer ne bi pripadel. Mesto v tej komisiji so dobili še po en predstavnik Goriške.si, SD in SDS. Tako je bilo v sestavu komisije zagotovljeno politično ravnovesje, ki bo prispevalo k preprečevanju političnega kadrovanja s preglasovanjem. Kadrovanje na podlagi objektivnih meril je eno temeljnih načel Goriške.si, saj bomo lahko le z zagnanimi in kompetentnimi ljudmi zagotovili ponovno oživitev naše občine.Svetniška skupina Goriške.si

No comments:

Post a Comment