Thursday 30 October 2014

Goriška.si z SMC o »strateškem« zavezništvu za usklajevanje z Županovo upravo


V petek 31.10.2014 so se predstavniki Goriške.si sestali s predstavniki lokalne SMC, da bi se pogovorili o konkretnih projektih za naslednje mandatno obdobje Mestne občine in tako pretehtali možnosti za tesnejše sodelovanje.

Izmenjali so si mnenja o povezavah v Mestnem svetu in ugotovili, da v takšnem sistemu ni smiselno oponašati parlamenta kjer se običajno vzpostavita pozicija in opozicija. Namreč Župana ni imenoval Mestni svet, prav tako Mestnega sveta ni imenoval Župan. Gre torej za ločena organa, ki se morata usklajevati in iskati najboljše rešitve za Mestno občino. Tako kot Župana so tudi Mestni svet izbrali Goričanke in Goričani, zato je Mestni svet odgovoren samo njim. SMC in Goriška.si sta novosti na goriškem političnem prizorišču in zato naklonjeni spremembi starih vzorcev vodenja Mestne občine. Delovali bodo tvorno ter v skladu s svojimi načeli in vizijo ponudili županu sooblikovanje politike. V skladu s tem se obe skupini zavzemata za strateško zavezništvo, ki bo stremelo k celoviti in dolgoročno naravnani politiki Mestne občine.

Predstavniki obeh skupin so se strinjali, da je potrebno (ob upoštevanju omejenih materialnih virov občine) prednost nameniti projektom ki bodo reševali stisko ljudi in na dolgi rok revitalizirali Mestno občino. Mednje so uvrstili Univerzo, energetsko prenovo, stanovanjske kooperative, participativni proračun, ravnanje z odpadki, poenotenje skrbi za marginalizirane skupine in starejše, projekte za pripravo mladih na zaposlitev ter nenazadnje reformo občinske uprave in javnega sektorja v pristojnosti Mestne občine.

No comments:

Post a Comment