Thursday 30 October 2014

Prednost naj imajo strateški projekti, ki rešujejo stisko ljudi in odpirajo delovna mesta

Predstavniki Goriške.si so se 23. oktobra 2014 prvič po volitvah sestali z novoizvoljenim Županom. Ob še neuradnem začetku mandata sta jih zanimali predvsem dve zadevi:

1.       reševanje problematike drage in potratne energetske oskrbe mesta,

2.       napredovanje urejanja dokumentov za gradnjo univerzitetnega kampusa.

Energetska oskrba: Župan je bil presenečen nad ceno, ki jo v nekaterih predelih Nove Gorice plačujejo občanke in občani za ogrevanje. Na žalost so to tisti deli mesta, kjer živi veliko socialno ogroženih, zato so predstavniki Goriške.si predlagali nekaj kratkoročnih rešitev, ki bi prišle v poštev še pred najhladnejšimi meseci. Goriška.si je predlagala tudi dolgoročno strategijo prenove sistema energetske oskrbe Mestne občine. To mora biti drzen in napreden projekt, zastavljen v sodelovanju z drugimi občinami, pristojnimi agencijami in zasebnimi partnerji. Tako bomo ob posodobitvi in pocenitvi energetske oskrbe dobili tudi nova delovna mesta ter okolju prijazno in učinkovitejšo izrabo lokalnih virov energije (voda, zemlja, sonce, les itd.).

Univerzitetni kampus: Tako kot še sedem županskih kandidatov se je tudi Matej Arčon zavezal, da bo v primeru izvolitve nemudoma pristopil k urejanju dokumentov, ki jih Univerza v Novi Gorici potrebuje za pridobitev sredstev in začetek gradnje univerzitetnega kampusa. Predstavnikom Goriške.si je zatrdil, da se dokumentacija pripravlja in da se bo postopek začel takoj, ko bo Univerza sporočila, da jo zanima gradnja kampusa v Novi Gorici in ne v Vipavi. Goriška.si bo budno spremljala razvoj dogodkov, od župana zahtevala ažurno poročanje in o tem obveščala javnost.

Druge programske prednostne naloge:

Goriška.si poudarja strateške projekte, ki rešujejo stisko ljudi in zagotavljajo nova delovna mesta. Takšni projekti bi morali imeti prednost pred projekti za polepšanje mesta in nadstandardnih storitev. Med prednostne naloge sodijo:

·         Reševanje stanovanjske problematike s socialnimi, neprofitnimi stanovanji in z vzpostavitvijo sodobnih stanovanjskih kooperativ.  Predstavniki Goriške.si so županu predstavili prednost stanovanjskih kooperativ in predlagali ustanovitev skupine za pripravo predloga projekta.

·         Županu so predstavniki Goriške.si pojasnili kaj pomeni mehanizem participativnega proračuna, saj je zmotno verjel, da v Mestni občini to že imamo. O proračunu in krajevnih projektih nebi odločali le funkcionarji krajevnih skupnosti in mestni svetniki, temveč občani sami. Goriška.si je predlagala čimprejšnjo ustanovitev projektne skupine za pripravo modela participativnega proračuna.  

·         Goriška.si razvija aplikacijo, ki bo občankam in občanom omogočila neposredno obveščanje občine in njenih ustanov o stanju na terenu in potrebi po intervenciji (okvare, nevarne točke, pomanjkljiva razsvetljava itd.). Do konca leta bo to aplikacijo podarila Mestni občini. Župan bo moral poskrbeti za ustrezno reorganizacijo dela, da bodo pristojne službe reagirale na obvestila in pozive občank in občanov.

·         Goriška.si predlaga poenotenje dela ustanov, ki skrbijo za marginalizirane in socialno ogrožene skupine. Župan je pojasnil načrte v zvezi s humanitarnim centrom. Goriška.si bo izvajala humanitarne projekte v okviru in izven sestava Mestne občine.

No comments:

Post a Comment