Tuesday 28 October 2014

Prvi sestanek v postopku konstituiranja mestnega sveta in različna mnenja o postopkih

V četrtek 23.10.2014 so se sestali predstavniki svetniških skupin, list in strank v Mestnem svetu, da bi se pripravili na konstitutivno sejo mestnega sveta predvideno za 5. 11. 2014. Na sestanku naj bi dorekli postopek izbire prve komisije - Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Ta komisija je ključna za imenovanje vseh ostalih komisij ter za imenovanja v organe, kjer ima Mestna občina svoje predstavnike (sveti zavodov ipd.).

Župan je pozval navzoče skupine naj mu predlagajo svoje kandidate, potem naj bi sam po lastni presoji sestavil predlog 5-članske komisije. O takšnem predlogu naj bi glasoval Mestni svet. Nekateri predstavniki so takšnemu postopku nasprotovali, saj v statutu Mestne občine piše, da se delovna telesa mestnega sveta sestavi skladno z volilnim rezultatom. Rezultat volitev ugotovi Volilna komisija. Predstavnik SD je predlagal, da naj se delovna telesa Mestnega sveta sestavi po D'Hondtovem sistemu, ki se običajno uporablja pri razdelitvah sedežev glede na volilni rezultat. Župan je temu nasprotoval.

Zaradi tveganja kršenja statuta in poslovnika Mestne občine je predstavnica SMC  predlagala, naj se najprej opravi pravno poizvedbo in na podlagi slednje odloči za proceduro.

Predstavnica Goriške.si je menila, da statut in poslovnik dovolj jasno določata delitev mest v komisijah glede na rezultat volitev in da slednjih ne ugotavlja župan. Statut sprejema in tolmači Mestni svet, torej lahko le Mestni svet tolmači kateri sistem je primeren za določitev mest v delovnih telesih. D`Hondtov sistem je predviden tudi v Zakonu o volitvah, zato je predstavnica Goriške.si ponudila pomoč pri razdelitvi števila sedežev v komisijah na podlagi tega sistema.

Sestanek je minil v konstruktivnem vzdušju in v pričakovanju soustvarjanja politike Mestne občine Nova Gorica.

No comments:

Post a Comment