Friday 12 December 2014

S prenovljenimi odprtimi igrišči do zdravju prijaznega športa (12.12.2014)

V torek 9.12.2014 se je odvil 3. sestanek  Krajevne skupnosti Nova Gorica, kamor je bila povabljena tudi Goriska.si.  Predstavnik Goriške.si je aktivno prispeval k razpravi v točki dnevnega reda o vzdrževanju otroških igrišč med blokovskimi naselji. Zbrani so si bili enotni, da je potrebno zagotoviti varno igro otrok iz vseh družbenih skupin. Javnosti dostopnih igrišč za šport ni veliko in pogosto niso primerna za intenzivno in dolgotrajno ukvarjanje s športom. Dolgoročno je potrebno težiti k preplastitvi asfaltnih igrišč z ustrezno umetno maso, ki je bolj prijazna do zdravja vseh uporabnikov, zlasti pa do otrok in odraščajoče mladine.

Predstavnik Goriške.si je izpostavil odprto nogometno-rokometno igrišče ob podružnični šoli Ledine, kjer se ravnokar zaključujejo prenovitvena in vzdrževalna  dela. OŠ Milojke Štrukelj je zmanjkalo denarja za preplastitev z ustrezno maso, s katero bistveno zmanjšamo možnost hipnih poškodb ter poškodb do katerih pride sčasoma zaradi športnega udejstvovanja na trdi podlagi. Preplastitev bi pomenila pomemben prispevek tudi k varnejši in kakovostni športni vzgoji učencev in učenk bližnje šole.

Krajevna skupnost Nova Gorica bo Mestni občini Nova Gorica predlagala, da se v proračunu za leto 2015 zagotovi finančna sredstva za preplastitev omenjenega igrišča.

Barbara Škorjanc je predstavila tudi ideja o možnosti izdajanja glasila Krajevne skupnosti štirikrat letno, ki je bila med zbranimi zelo pozitivno sprejeta. Goriška.si je idejo že predhodno obravnavala in bila navdušena.No comments:

Post a Comment