Sunday 27 September 2015

Odločnejša energetska politika (Svetniška pobuda - Seja MS MONG, 24.9.2015)1. LOKALNI ENERGETSKI KONCEPT (LEK) NI LE OBVEZA: Osnutek LEK ponuja medlo vizijo energetskega koncepta naše občine. Ta je omejena na minimalne zahteve, ki so predvidene v nacionalnih dokumentih. Nikjer ni videti ambicije, da bi zastavili celovito in inovativno energetsko politiko in bili na energetskem področju nad nacionalnim povprečjem. Energetska politika ni le obveza do državnih uradnikov, temveč razvojna in okoljska priložnost Goriške.

2. ODGOVORNOST: MONG nima upravitelja, osebe, skupine, ki bi skrbela za izvajanje LEK. Za to so predvideni uradniki MONG, GOLEA, predstavniki javnih zavodov. To v praksi pomeni, da so vsi našteti deležniki odgovorni, hkrati pa ne odgovarja nihče. MONG potrebuje koordinatorja in energetskega upravitelja z jasno določenimi pristojnostmi in odgovornostmi na področju energetske politike občine.

3. POLITIČNA VOLJA: Ni videti, da bi se politični vrh občine posebej zavzemal za energetsko politiko. Področje je pretežno prepuščeno uradnikom. To je velik problem. Tako pomembno področje mora postati ena od političnih prioritet, sicer bo še naprej vladala stihija in uradniška povprečnost. G. Župan, v hiši potrebujemo gospodarja.

4. OGREVANJE: Ko bomo imeli LEK, bomo morali čakati še eno leto na izdelavo študije izvedljivosti za posege v KENOG. Brez tovrstne študije ne moremo vedeti, katere posege je smiselno izvesti na toplovodnem omrežju. V preteklem letu na tem področju ni bilo narejenega praktično nič. Poleg tega se je v zgodbo vpletla še ADRIAPLIN s svojimi interesi. Takoj je potrebno določiti, kako se bomo v prihodnje ogrevali in pristopiti k celoviti akciji.

Klemen Miklavič
Pobuda na seji 24.9.2015

No comments:

Post a Comment