Thursday 25 February 2016

Goriška.si zagovarja strateške naložbe (22.2.2016)

Na ponedeljkovi izredni seji Mestnega sveta Mestne občine Nova Gorica se je odločalo o dopolnitvi letnega načrta pridobivanja stvarnega premoženja MONG v letu 2016. S sprejetjem te dopolnitve bi mestni svet mestni občini omogočil nakup poslovnih prostorov na Cankarjevi ulici 12 (nekdanji prostori Optike Clarus in prodajalne Maya Maya). Svetniki Goriške.si so glasovali proti tej dopolnitvi.

Goriška.si ob tem poudarja, da je v časih, ko nas župan Mestne občine Nova Gorica prepričuje o nujnosti varčevanja, potrebno sredstva za nakup kakršnegakoli premoženja usmerjati strateško. V Goriški.si smatramo, da mora MONG prioritetno vlagati denar v zagotavljanje pogojev za gradnjo univerzitetnega kampusa in v uresničevanje ideje o prenosu pridobljenega in ustvarjenega znanja v prakso preko povezovanja z gospodarstvom in podjetniškimi razvojnimi inkubatorji. Investicij ne gre prepuščati naključnim priložnostim za nakup določenega premoženja, saj MONG ni in ne sme postati špekulativni nepremičninski posrednik. Zato se zavzemamo za jasno in konsistentno strateško držo v smeri razvoja univerzitetnega mesta in kampusa ter nasprotujemo stihijski in naključni politiki trošenja denarja občank in občanov.

MONG je v omenjene prostore želela preseliti Mladinski center Nova Gorica. Na tem mestu gre pohvaliti izjemno delo Mladinskega centra, ki bi seveda v večjih in boljših prostorih lahko še bolje opravljal svoje poslanstvo. Vendar Mladinski center že na obstoječi lokaciji uspešno skrbi za mlade in obstaja veliko razlogov, zaradi katerih sodi v športni park. Predlagani prostori so neprimerni, saj so v neposredni bližini za otroke nevarnega prometnega križišča in nimajo ustreznih lastnih zunanjih površin. V bodoče je smiselno razmišljati tudi o morebitni novi lokaciji Mladinskega centra, trenutno pa so za prihodnost Goriške, za delovna mesta, za razvoj in blaginjo občank in občanov veliko pomembnejši drugi projekti.

No comments:

Post a Comment