Monday 6 July 2015

Kako do delovnih mest in ohranjanja mladih in perspektivnih kadrov na Goriškem?

Goriška.si predlaga: Začnimo pri zaposlovanju na Mestni občini in njenih zavodih.

Postopek izbire direktorja stanovanjskega sklada in direktorja SNG Nova Gorica je pokazal, kako zaprt in omejujoč je sistem kadrovanja. Namreč merila za izbor so tako zapisana, da zahtevajo preveliko let delovnih izkušenj na specifičnih delovnih mestih. To omejuje nabor kandidatov, predvsem pa izključuje mlade, ambiciozne in sposobne občane, ki zato ostajajo v Ljubljani ali pa iščejo priložnosti drugje. Danes se mladi preživljajo z raznimi dejavnostmi, projekti doma in v tujini, prekernim delom itn. Mnogo takšnih izkušenj ne sodi med uradne delovne izkušnje.

Goriška.si je županu in upravi predlagala preverbo in spremembo vseh odlokov, statutov in drugih aktov občinskih zavodov in drugih ustanov. Predlagali smo, da se zniža zahtevano dobo delovnih izkušenj ter omili druga merila, tako da se bo na razpisana mesta lahko prijavil širši krog motiviranih kandidatov. Tam, kjer zakon to omejuje, predlagamo, da župan poišče način spremembe zakona. Pri tem naj se s pomočjo županu izkažejo mestni svetniki, ki so hkrati tudi predstavniki parlamentarnih strank.

No comments:

Post a Comment