Friday 16 January 2015

Namesto strateškega razmisleka »izredne razmere« in »začasni« proračun (16.1.2015)

15.1.2015 je Mestni svet razpravljal o predlogu proračuna Mestne občine v prvem branju. Občinska uprava je v županovi odsotnosti proračunske reze opravičila z nekakšnimi izrednimi razmerami, ki da smo jim priča izjemoma v letošnjem letu, medtem ko so svetniki blizu županu mirili, češ da bo kmalu na vrsti rebalans. Namreč, letošnje leto je proračun obremenjen predvsem z več kot 3 milijonsko investicijo v čistilno napravo, kar je obveza do EU. Posledično so možnosti za druge straške projekte močno okrnjene.  Zmanjšali so se tudi izdatki za dejavnosti na področjih sociale, kulture, športa, šolstva… Pohvalno je, da je v proračun vendarle vključen del denarja za nadaljevanje gradnje telovadnice za dornberške šolarje.

Goriška.si je izpostavila nepreglednost oblike in postopka sprejemanja proračuna, saj so svetniki osnutek prejeli le teden dni pred sejo. V tako kratkem času je bilo težko preučiti gradivo, kaj šele srečevati interesne skupine, posvetovati se s strokovnjaki, z občankami in občani ter na podlagi tega predlagati spremembe in dopolnitve. V Goriski.si tudi menimo, da mora biti proračun predstavljen v takšni obliki, da ga zlahka razumejo tako svetnice in svetniki kakor tudi občanke in občani, ki želijo spremljati delo občine.

Goriška.si je tudi opozorila na odsotnost dolgoročne vizije, ki bi bila podlaga za ciljno usmerjanje proračunskih sredstev. Brez strateškega pristopa tvegamo, da se denar prši v majhne projekte brez učinkov na dolgoročni razvoj Mestne občine, delovna mesta in trajno reševanje stisk ljudi. V tem smislu je Goriška.si županu takoj po izvolitvi predlagala osredotočenje na razvoj univerze, ter projekte kot so npr. energetska prenova mesta, reševanje stanovanjske stiske s kooperativami, pregledna delitev sredstev med krajevne skupnosti s participativnim proračunom, ipd.

Argumentu začasnosti in izrednih razmer svetniki Gorišeke.si niso podlegli ter dokumenta niso podprli. Tudi če letos ni na razpolago veliko sredstev, je pri razporejanju le teh potreben dolgoročen razmislek. Goriška.si je županu pri temu ponudila tvorno sodelovanje.No comments:

Post a Comment