Thursday 1 February 2018

Cene vode in kanalizacije: soočenje z odgovornimi (18. 12. 2017)

Občanke in občani, ponujamo vam svoje štiri glasove v mestnem svetu Mestne občine Nova Gorica v zvezi s podražitvijo storitev izvajalca gospodarske javne službe – podjetja Vodovodi in kanalizacija (ViK). Direktor podjetja VIK bo namerč na seji mestnega sveta MONG, dne 21.12.2017, poročal o poslovanju podjetja. Na isti seji bo Nadzorni svet MONG podal poročilo o opravljenem nadzoru nad pravilnostjo in zakonitostjo poslovanja podjetja VIK. Podjetje VIK je letos spomladi izdelalo dokumente, ki jih je župan predlagal v sprejem mestnemu svetu in so bili po sprejetju podlaga za skokovito povišanje cen za uporabnike. Obe poročili lahko najdete pod točko 11 in 12 na tej povezavi.

Goriška.si je bila junija 2017 proti podražitvam storitev vodovodov in kanalizacije. Od takrat si vztrajno prizadevamo za preklic predpisov, ki so goriška gospodinjstva obremenili z nerazumnimi cenami osnovnih storitev vodovoda in kanalizacije. Župan se spremembi dragega cenovnega režima upira in izgovarja, da visokim cenam ni alternative. V Goriški.si menimo, da se pocenitev da doseči, če se hoče. Zahtevamo znižanje šestih od sedmih postavk. Pri omrežninah zahtevamo znižanje na račun nepopolne obremenitve omrežij, pri vodarini, kanalščini in čiščenju pa zahtevamo racionalizacijo poslovanja (brez odpuščanja!). Ti ukrepi se morajo odraziti v manjši obremenitvi gospodinjstev oz. se približati povprečju slovenskih mestnih občin. Ob primerjavi cen na položnicah za enake storitve z drugimi mestnimi občinami (brez Ljubljane) smo namreč ugotovili, da je novogoriška občina v skoraj vseh ozirih najdražja v Sloveniji.
Nekateri svetniki zagovarjajo subvencioniranje položnic. V Goriški.si si prizadevamo za znižanje cen brez obremenitve občinskega proračuna, saj bi to pomenilo občinsko potuho dragim javnim storitvam. Kljub temu bomo (začasno) podprli tudi takšno rešitev, saj menimo, da je nujna čimprejšnja razbremenitev gospodinjstev. Župana, ki naj bi v rokah držal politične vzvode nad delom občinskih podjetij, namreč ne moremo prisiliti, naj kot dober gospodar udari po mizi ter od direktorja ViK zahteva cenejše storitve.

No comments:

Post a Comment