Tuesday 23 January 2018

Bitka za pošteno ceno vode: župan popustil, o ceniku se bo ponovno odločalo (26. 10. 2017)

Odločnost svetniške skupine Goriška.si se je izplačala, saj bo na mestnem svetu cenik vodovodnih in kanalizacijskih storitev ponovno v obravnavi. Zagotovo pa nam to ne bi uspelo brez podpore še nekaterih uporniških mestnih svetnikov ter še zlasti brez aktivnega izražanja nezadovoljstva, peticij, pritiskov in drugih dejanj občank in občanov, ki so privedli tudi do večje medijske pozornosti. Kljub temu, da je župan še v sredo (24.10.) v javnosti trmoglavil, da se cen ne da spremeniti, je naposled le popustil.

Po posredovanju zunanjih strokovnjakov je prišlo med županom in nekaterimi svetniškimi skupinami do dogovora o popravi krivičnega cenika. Pri tem bodo vsaj tri postavke (omrežnine) znižane. Podjetje, ki upravlja z vodovodi in kanalizacijo (VIK), mora v enem mesecu predlagati spremembo elaborata o cenah. Goriška.si je zahtevala znižanje še dveh postavk, in sicer vodarino in kanalščino. Direktor podjetja VIK se je temu seveda upiral, saj so to postavke, ki so namenjene poslovanju podjetja, vendar bomo v naših zahtevah neusmiljeni. V kolikor trenutni direktor ne bo zmogel znižati cen na slovensko povprečje, se bomo odločno zavzeli za menjavo na vodilnem položaju tega podjetja (razpis za mesto direktorja je v teku!). Občina je namreč tako lastnica kot podeljevalka koncesije, torej v rokah drži škarje in platno. Vprašanje je le županova odločnost, saj je omenjeno podjetje delniška družba, kar pomeni, da občinske člane nadzornega sveta VIK imenuje župan.

Svetniške skupine se sicer razlikujejo glede predlogov za znižanje cen. Goriška.si, ki je edina nasprotovala dvigu cen, odločno nasprotuje reševanju nastalega stanja s subvencijami iz proračuna, saj je to prav tako »naš« denar in mora biti namenjen drugim pomembnim projektom. Skupaj s svetnikom Harejem (NSi) Goriška.si zahteva tudi uskladitev zaračunavanja amortizacije v skladu z računovodskimi standardi in predpisi, kar bo občutno razbremenilo uporabnike. K subvenciji iz proračuna sicer intenzivno prigovarjajo predstavniki SD in DeSUS.

​Spreminjanje cenika odpira tudi možnost za popravljanje krivic, ki se dogajajo v zvezi z zaračunavanjem čiščenja greznic in drugih storitev na podeželju. Zahteva Goriške.si je tako tudi pravična razdelitev stroškov tam, kjer ni ne vodovoda, ne kanalizacije in ne greznic.

1 comment:

  1. Casino City Adds Online Slot Machines to Vegas Casino
    CasinoCity and 진주 출장마사지 Live Casino Resort in New Jersey are offering two new 문경 출장샵 games and online slot 창원 출장마사지 machines 김천 출장마사지 to Las Vegas 광명 출장마사지 gamblers on Dec. 4.

    ReplyDelete