Sunday 28 January 2018

V nedeljo so občanke in občani pokazali, da želijo neposredno soodločati o naložbah občine (20. 11. 2017)

Z včerajšnjim glasovanjem se je novogoriška občina pridružila mnogim lokalnim skupnostim v Evropi in svetu, ki se poslužujejo mehanizmov neposrednega odločanja ter razporejanje dela občinskega proračuna zaupajo občanom z izvajanjem tako imenovanega participativnega proračuna.

Pobudo za ta korak je v mestnem svetu leta 2015 vložila Goriška.si. Aktivist Goriške.si Jaka Fabjan, ki je deloval v komisiji, pristojni za izvedbo participativnega proračuna, je povedal: ˝V nedeljo je bil na Goriškem pravi praznik sodelovanja krajanov pri odločanju o uresničevanju projektov v domači krajevni skupnosti. Predvsem občanke in občani s podeželja so pokazali, da so za njih predlogi, ki izboljšujejo življenje v njihovem kraju, nadvse pomembni!˝

Uvedba participativnega proračuna je bila ena temeljnih programskih točk Goriške.si v mandatnem obdobju 2014-2018. Zanjo smo se zavzemali, ker verjamemo, da pozivanje občanov k podajanju idej o potrebnih investicijah v njihovem neposrednem okolju ter njihovo soodločanje o porabi občinskih sredstev bistveno prispeva h krepitvi skupnosti ter k prijetnejšemu lokalnemu okolju.

Volilna udeležba je sicer nihala med posameznimi krajevnimi skupnostmi; v KS Nova Gorica je bila nizkih 4,7 %, v Čepovanu 3,6 %, le nekaj kilometrov stran pa je v Ravnici, Grgarskih Ravnah in Lokovcu presegla 50 % (57,3 %; 55,7 %; 50,2 %). Ob upoštevanju, da je model participativnega proračuna v našem okolju radikalna novost, je to navdušujoč rezultat!

V projektu participativnega proračuna so občanke in občani prepoznali priložnost za aktivno državljanstvo na lokalnem nivoju in resno vzeli priložnost, da je lahko njihova ideja, pobuda in na včerajšnjem glasovanju tudi glas, slišan in upoštevan. Ob obisku volišč smo med drugim izvedeli, da so številni, tudi starejši ljudje navdušeni nad možnostjo glasovanja za spremembe v svoji neposredni okolici, zaradi česar so se glasovanja udeležili tudi tisti, ki na ostale volitve sploh ne hodijo. To je po našem mnenju dober pokazatelj pravih vzrokov za splošno volilno abstinenco in hkrati sporočilo politiki, kaj za prebivalstvo pomenita demokracija in možnost soodločanja.

Kot predlagatelji uvedbe PP bi se v Goriški.si želeli zahvaliti mestnemu svetu, občinski upravi, županu Mestne občine Nova Gorica in za participativni proračun pristojni komisiji, saj brez njihovega posluha in truda realizacija tega projekta ne bi bila mogoča. Žal nam je le, da je tako do zbiranja predlogov za projekte, kot do glasovanja o participativnem proračunu, prišlo precej pozno, saj je bila delovna skupina za izvedbo PP ustanovljena več kot leto dni po sprejetju sklepa v Mestnem svetu.

V Goriški.si si želimo, da bi participativni proračun zaživel v luči in z namenom, za katerega je bil ustanovljen, to je izboljšanja kvalitete življenja v lokalnih skupnostih novogoriške občine. Upamo tudi, da projekt ne bo izrabljen za politično propagando v volilnem letu.
Luka Manojlović, vodja gibanja Goriška.si, je ob nedeljskem glasovanju dejal: ˝V Goriški.si se bomo zavzemali, da PP postane priložnost, da so ljudje vsako leto neposredno vključeni v odločanje o spremembah v svojem okolju. Od župana pa bomo v letu 2018 dosledno zahtevali, da se realizirajo vsi projekti, ki so bili na današnjem glasovanju izbrani.˝

No comments:

Post a Comment